09.12.21
חיפוש מתקדם

אלימות נגד נשים – מדוע נשים מוכות נשארות במערכות יחסים אלימות?

 • מספר עבודה: 203
 • שנת הגשה: 2010
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 24
 • מספר מילים: 6124
 • מספר מקורות: 50
 • קורס: אלימות נגד נשים
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 250 ₪
  מחיר
  250.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

העלאת השאלה "מדוע נשים מוכות נשארות במערכת האלימה?" מניחה באופן סמוי כי הצעד הנכון שעל הנשים המוכות לבצע הוא לעזוב את המערכת האלימה כי זו ההנחה הנורמטיבית ולמעשה מדגישה בכך השאלה את חריגותן של הנשים המוכות הנשארות.

okon (1988) רואה את השאלה כמרמזת על סטייתן של הנשארות במערכת הזוגית האלימה וכמטילה עליהן את האחריות לאלימות בכך שאינן דואגות להפסקתה על ידי עזיבתן. כותבים בעלי גישה פמיניסטית רואים את השאלה כמייצגת קו מחקרי המושרש בחברה הפטריאכלית ונוטה להאשים את האישה המוכה באופן גלוי או מרומז (Bogard, 1984).

בבואנו לשאול את השאלה הזו אנו למעשה מניחים כי האישה המוכה מונחת ע"י שתי מערכות שיקולים:

1)       הגורמים המניעים את האישה להישאר במסגרת המשפחתית.

2)       הגורמים המונעים ממנה לעזוב את המסגרת. (אבני, 1987).

קיימים חילוקי דעות בקרב המומחים לגבי מידת הלגיטימיות שבעצם העלאת השאלה, בעבודתי אתייחס לתופעת השארות הנשים המוכות מנקודת מבט לא ביקורתית ואטען כי השיקולים אשר בהן מתלבטות הנשים המוכות באשר לעזיבת מערכת היחסים האלימה או הישארותן בה הינם נורמטיביים וכי אין בבחירתה של האישה המוכה להישאר משום לקיחת אחריות ולו אף חלקית לאלימות. בעבודתי אנסה להביא תחילה את היקף תופעת השארות הנשים המוכות במערכת היחסים האלימה מתוך היקף התופעה הכללי וכן אתן התייחסות למצב בארץ .

בטיעוניי  לגבי הסיבות להשארות האישה המוכה  אפנה לשלושה תחומים מרכזיים: אסביר את השארות האישה כנובעת ממלכודת פסיכולוגית - אביא מספר תיאוריות ומודלים המסבירים את הישארות הנשים המוכות מתחום זה: ערך "עצמי" נמוך,חוסר אונים נלמד, תיאורית הצמידות טראומטית ומודל סינדרום שטוקהולם.

תוכן עניינים

מבוא                                                                                  

 3

 פרק 1 – היקף תופעת הישארות נשים מוכות במערכות אלימות

 5

1.1 – קשיים במתן הערכה מדויקת להיקף התופעה                       

 5

  1.2 – הערכת היקף התופעה                                                                             

 5

1.3 -  המצב בישראל                                                           

 5

1.4 - הערכת מספר הנשים הנשארות במערכת הזוגית האלימה                     

 6

 

פרק 2 –  הסברים פסיכולוגים להישארות  האישה במערכת האלימה    

 

7

2.1 – דימוי עצמי נמוך כגורם להישארות נשים                                              

 7

2.2 – חוסר אונים נלמד                                                                                   

 8

2.3 – תיאורית הצמידות טראומטית                                                              

 8

2.4 – סינדרום שטוקהולם                                                                               

 9

        פרק 3 – הסברים חברתיים כלכליים להישארות במערכת האלימה

 10

 3.1 – תלות כלכלית כגורם להשארות הנשים                                                             

 10

3.2 – מבנה חברה פטריארכאלי כגורם להשארות הנשים                             

 11

3.3 – היעדר תמיכה של גורמים חברתיים כגורם להשארות                        

 12

3.3.1  עובדים סוציאליים                                                                      

 12

3.3.2 מדיניות קפיטליסטית                                                                   

 12

3.3.3 מרכזים לטיפול באלימות במשפחה                                             

 13

3.3.4 מערכת אכיפת החוק - דו"ח ועדת קרפ                                        

 13

       פרק 4 –  סיפוק צרכי האישה כסיבה המביאה להישארותה.                  

 14

4.1   צרכים פתולוגיים                                                                                   

 14

4.1.1 – פתרון לא מוצלח ביחסי האובייקט                                           

 14

4.1.2 - מזוכיזם                                                                                     

 14

   4.2   צרכים נורמטיביים                                                                         

 15

4.2.1 אהבה

 15

4.2.2   ילדים                                                                                          

 16

4.2.3 – תקווה לשיפור מערכת היחסים בעתיד                                     

 16

4.2.4 – מין                                                                                             

 17

סיכום

 18

ביבליוגרפיה 

 20

 

ID, $echo ); ?>
XXXX