04.06.20
חיפוש מתקדם

אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה

 • מספר עבודה: 372
 • שנת הגשה: 2010
 • מוסד לימודים: המרכז האקדמי למשפט ועסקים
 • מספר עמודים: 28
 • מספר מילים: 7648
 • מספר מקורות: 23
 • קורס: דיני עבודה
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 250 ₪
  מחיר
  250.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

בחוק השוויון מוגדר בעל מוגבלות "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

אנשים עם מוגבלות במדינת ישראל מופלים בכל תחומי החיים: שיעורי האבטלה בקרבם מרקיעי שחקים; רוב המקומות הציבוריים אינם נגישים; אנשים עם מוגבלות נשלחים כדבר שבשגרה לגור במוסדות מרוחקים ומבודדים מן החברה; ילדים עם צרכים מיוחדים נשלחים לבתי ספר מיוחדים, והמעטים במערכת החינוך הרגילה אינם מקבלים כמעט כל מענה לצורכיהם.

נושא העבודה: אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה

 בעבודה זו אתמקד בזכויות של אנשים מוגבלים במקום העבודה. בחרתי בנושא זה מכיוון שהוא לא נמצא גבוה בתודעה היומיומית של הציבור ישראלי למרות שהנושא בעל חשיבות רבה ונוגע לאוכלוסיה  גדולה הזקוקה לעזרתנו.

 בחלק הראשון של העבודה אציג  חוקים ותקנות הנוגעות להגנה על זכויות הפרט וזכויות אדם עם מוגבלות .

לאחר פרק תאורתי אראה דוגמאות למקרים ממציאות הקשורים בתעסוקת מוגבלים וכיצד הסתיימו. אציג תמונת מבט עולמית על הנושא מבחינה כמותית, היעדים לתעסוקה מוגנת בעולם מערבי ,היקף מועסקים במפעלים מוגנים במדינות מסוימות. .

בנוסף, אציג את מצב התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות בארץ בשנים האחרונות, סוגי תעסוקות שבהם הם לוקחים חלק פעיל, נתונים סטטיסטיים ועוד.

לאחר מכן, אציג תמונת מבט עולמית על הנושא מבחינה כמותית ואזכיר כמה חוקים ואמנות בינלאומיות הנוגעות לזכויות אנשים עם מוגבלות.

לקראת סוף העבודה אציג את הדרכים בהם החברה יכולה לעזור לאדם עם מוגבלות להשתלב בקהילה בביטחון ולהרגיש שווה בין כולם.

לפני מסקנותיי אציג את המבט לעתיד לגבי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

ולבסוף אציג סיכום ומסקנותיי לגבי "האם ישנה בארץ הפרת זכויות בתעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות"?

 שאלת המחקר -  האם ישנה בארץ הפרת זכויות בתעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות?

השערת המחקר – קיימת אפליה והפרת זכויות של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.

תוכן עניינים:

1.מבוא

3

2.חקיקה

4

3.פסיקה

12

4.תעסוקת אנשים עם מוגבלות בישראל ובעולם מבט השוואתי

16

   4.1 תמונת מצב תעסוקה של אנשים עם מוגבלות בארץ

18

5.חובתה של החברה להגן על זכויות הפרט בהיבט מוסרי

22

6.חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –מבט לעתיד

24

7. סיכום ומסקנות

26

8.ביבליוגרפיה

27


 
XXXX