04.06.20
חיפוש מתקדם

אפלית עובדים עם מוגבלויות בעבודה

 • מספר עבודה: 5224
 • שנת הגשה: 2013
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 26
 • מספר מילים: 7148
 • מספר מקורות: 15
 • קורס: דיני עבודה
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 250 ₪
  מחיר
  250.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

בחוק השוויון נקבע כי "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים."

נושא העבודה: אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה בישראל

בחרתי לעסוק בסוגיית התעסוקה לנוכח העובדה כי אחד מתחומי החיים העיקריים של האדם הינו מקום עבודתו, השתלבות במקום עבודה מעניין ומתגמל מהווה את אחת ממטרות החיים המרכזיות של רוב אנשים בוגרים עם מוגבלות ההזדמנות עבור אדם עם מוגבלות להשתתף בתעסוקה "ככל האדם" עשויה לשפר את איכות חייו לא רק מבחינה כלכלית אלא גם באמצעות הרחבת הפעילות האישית והקשרים החברתיים, חיזוק הערך עצמי, ניהול עצמי מוצלח של המחלה וההחלמה, והשתלבות בתחומי החיים השונים.

לעומת זאת אבטלה ואי השתתפות בכוח העבודה עלולים להוביל לחוסר אונים, חוסר סיפוק, ניכור, הדרה חברתית ואפליה תעסוקתית.

בעבודה זו אתמקד באפליה כלפי אנשים מוגבלים במקום העבודה . בחרתי בנושא זה מכיוון שהוא בעל  חשיבות רבה ונוגע לאוכלוסייה  גדולה הזקוקה לתמיכה וחיזוק.

הנושא קרוב לליבי מאחר ויש לי היכרות עם יום-יומית במסגרת עבודתי כרכזת תעסוקה והשמה בארגון המסייע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים . במסגרת תפקידי אני נתקלת במקרים בהם קיימים קשיים לשלב אדם עם מוגבלות בתעסוקה בעיקר בשל חוסר היענות מצד מעסיקים.

בעבודה זו אפרט את הסיבות למצב התעסוקתי של אנשים עם מוגבלויות, את החסמים לתעסוקה מצד המעסיקים וכמו כן אציג דוגמאות למקרים שבהם חלה אפליה בעבודה באמצעות פסקי דין .

בחלק הראשון של העבודה אציג חוקים ותקנות הנוגעות להגנה על זכויות אדם עם מוגבלות בתעסוקה.  

בהמשך אפרט במיוחד את חוק השוויון לאנשים בעלי מוגלות ואציג את הקשיים ליישום החוק ואכיפתו.

בנוסף, אציג את מצב התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות בארץ באמצעות פסיקה, דו"חות ומחקרים שנערכו בשנים האחרונות.

ולבסוף אציג סיכום ומסקנותיי לגבי "האם ישנה בארץ הפרת זכויות בתעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות"?

 שאלת המחקר -  האם ישנה בארץ הפרת זכויות בתעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות ?

השערתי היא כי קיימת אפליה והפרת זכויות של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.

 

1.מבוא  : עמ' 3

2.חקיקה : עמ' 4-7

- קשיים ביישום חוק השוויון לאנשים עם מוגבלות : עמ' 8-11

- מכשולים בהכרת הזכויות לאנשים עם מוגבלות             :  עמ' 12-13

3.פסיקה : עמ' 14-17

4. חסמים לתעסוקה ועמדות מעסיקים כלפי אנשים בעלי מוגבלויות בישראל : עמ' 18-20

5. אפליה אנשים בעלי מוגבלויות בעבודה או בקבלה לעבודה: עמ' 21-23

6. סיכום ומסקנות          24

7.ביבליוגרפיה   25

XXXX