12.11.19
חיפוש מתקדם

בחינת נושא אפליית הנשים במקומות העבודה בארץ ובעולם

 • מספר עבודה: 576
 • שנת הגשה: 2009
 • מוסד לימודים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • מספר עמודים: 25
 • מספר מילים: 5865
 • מספר מקורות: 14
 • קורס: שוויון הזדמנויות
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 300 ₪
  מחיר
  300.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

ההיסטוריה של נשים בישראל מתחילה במאבק על שוויון. על אף העבודה כי החברה היישובית  התארגנה כחברה חדשה שאימצה לעצמה רעיונות דמוקרטיים של שוויון, ועף אף העובדה כי נשים כמוגברים הצטרפו לתנועות החלוציות, לכיבוש העבודה, לבניית התרבות והחברה העברית, לקיבוצים ולמחתרות. השוויון היה יותר סיסמא מאשר מציאות בפועל. בכל אחת מהמסגרות נדחקו הנשים לתפקידים שוליים, ונאלצו להיאבק על זכותן להשתתף כשוות (הרצוג  2000 ). 

הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור ולהיבחר הושגה רק לאחר מאבק והתארגנות פוליטית של נשים. זכות הבחירה לנשים בעולם הושגה לאחר מאבק ממושך וקשה, שהחל בשנות השבעים של המאה ה- 19 (מלמן 1993). גם בישראל שלפני קום המדינה הייתה האישה נתונה במאבק על זכות יסודית זו, על אף כי כבר ב-1897 הצהירה ההסתדרות הציונית על שוויון האישה היהודית וזכותה לבחור ולהיבחר לקונגרס הציוני (הרצוג 2000).

הענקת זכות בחירה לנשים בראשית שנות העשרים של המאה ה- 20 העמידה את היישוב בשורה אחת עם הראשונות שבדמוקרטיות המערביות. ארגוני נשים כמו התאחדות נשים לשיווי זכויות, מועצת הפועלות ואחרים רשמו לזכותם פעילויות חשובות לקידום מעמד הנשים ביישוב. על מגילת העצמאות חתומות שתי נשים - גולדה מאיר כאחת מנציגות תנועת העבודה ורחל כגן כנציגת מפלגת הנשים. המגילה עצמה כוללת הצהרה על שוויון ללא הבדל מין כאחת מאבני היסוד של המדינה:

הכרזת העצמאות קובעת את עקרון זכויות האדם, שוויון זכויות האזרח, כעקרון בסיסי של מדינת ישראל. מאוחר יותר נחקקו חוקים ברוח זו, כולל שני חוקי יסוד: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. שני החוקים הללו מהווים בסיס לחוקה העתידית של ישראל.

תוכן עניינים

פרק 1- מבוא

3

פרק 2- מהפכה חברתית

5

  מיתוס השוויון

5

פרק 3- מה הגורמים לשינוי שכר

7

  תיאוריית ההון האנושי

8

  ייחוס סיבתי

9

 למידה חברתית

10

 תיאוריית הציפיות

10

פרק 4- החוק- שכר שווה לעובד ולעובדת

10

פרק 5- מצב הלכה למעשה

11

 דוגמאות מן הפסיקה

15

פרק 6- הצעות לשינוי המצב

18

פרק 7- השוואה בעולם

20

פרק 8- סיכום

21

פרק 9- ביבליוגרפיה

23

נספחים

24

 

XXXX