24.06.18
חיפוש מתקדם

האם גלובליזציה פועלת להגביר ההשפעה של הבדלים תרבותיים על מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בחברות הרב-לאומיות, או שמא מנטרלת אותה?

 • מספר עבודה: 3439
 • שנת הגשה: 2006
 • מוסד לימודים: אחר
 • מספר עמודים: 26
 • מספר מילים: 5551
 • מספר מקורות: 18
 • קורס: ניהולית מתקדמת
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 290 ₪
  מחיר
  290.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

תרבות הינה בבחינת אחד הפרמטרים הסביבתיים אשר להם השפעה נכרת על היבטים ניהוליים ואחרים הנוגעים לפעילות הארגון הרב-לאומי (Hofstede, 1991). במסגרת העבודה שלהלן, נבחן נושא ההשפעה הסביבתית על הארגון הרב-לאומי מזווית ראייה המצמצמת אותו לכדי השפעת הסביבה הרב-תרבותית על עיצוב מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בארגונים הרב-לאומיים בעידן הגלובליזציה.

שאלת המחקר:

האם גלובליזציה פועלת להגביר ההשפעה של הבדלים תרבותיים על מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בחברות הרב-לאומיות, או שמא מנטרלת אותה?

(חלק מתוך פרק המבוא).

 

תוכן עניינים

1. מבוא

1.1 רקע תיאורטי

1.1.1 המערכת התרבותית

1.1.2 מגמות הגלובליזציה

1.1.3 מבנה סמכות של תהליך קבלת החלטות

1.2 השערות המחקר

2. מתודולוגיה

3. ממצאים

4. דיון

5. סיכום

6. ביבליוגרפיה

 

XXXX