09.12.19
חיפוש מתקדם

האם הזכות להורות ולהולדה טבעית, שוויונית לזכות ההורות ולהולדה באמצעים טכנולוגיים, והאם מתיישבת עם עקרונות השוויון והחירות של מדינת ישראל

 • מספר עבודה: 5848
 • שנת הגשה: 2013
 • מוסד לימודים: אחר
 • מספר עמודים: 24
 • מספר מילים: 7960
 • מספר מקורות: 38
 • קורס: משפטים
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 450 ₪
  מחיר
  450.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

עבודה זו שעניינה זכויות אזרחיות כוללת בתוכה רשימת זכויות אדם. אני אדום תדון בזכות אחת מיני רבות, הזכות להורות, שהינה זכות יסוד ונגזרת מהזכות לחירות ולאוטונומיה. הזכות להורות, היינו, הזכות להקים משפחה היא אחת מזכויות האדם זכות זו הולכת ומתבססת באמצעות אמנות ומניפסטים לזכויות אדם. הזכות להורות נושאת בחובו חובות הוריות שהינם זכויותיו של הילד. באמנה לזכויות הילד מצוינות זכויות הילד, כגון, הזכות לחינוך, לטיפול רפואי, להגנה וכו'. הזכות להורות בכל הנוגע במשפט זכויות האדם, נתפשת כזכות יסוד שכוללת בחובה את הזכות לחירות ולאוטונומיה, ממנה נגזרות זכויות משנה חברתיות ואישיות למשל, זכות רגשית ואנושית להעמיד צאצאים ולהשאיר חותם גנטי, הזכות לטפל בילד לגדלו ולחנכו. רוב רובם של בני האדם רוצים לממש את הזכות ההורית באמצעות הולדה טבעית, זכות זו מוקנית לכל אדם מעצם היותו בן אנוש. כיום, הטכנולוגיה המתפתחת מאפשרת לממש את הזכות ההורית באמצעי טכנולוגיה מתפתחים. אולם, הזכות ההורית באופן הזה איננה פתוחה לכל אחד ואחת ותלויה בקריטריונים מסוימים שאותם אציג במהלך העבודה. דוגמה מצערת לכך ניתן לראות בכתבה שהתפרסמה באוגוסט "אפליה ב"שערי צדק": טיפולי הפריה - לנשואות כדת בלבד", מרמזת על הבעייתיות בסוגיה זו ועל ההפליה בנושא. אחדד נקודה זו, על מנת להסביר את הדילמה בעבודה: הזכות להורות הינה זכות יסוד והינה מוקנית לכל בני האדם באופן שווה מעצם היותם בני אדם. כיום, האפשרויות הטכנולוגיות מאפשרות להיות הורים שלא כדרך הטבע בלבד, אלא באמצעות עזרים טכנולוגיים, כגון, הפריה חוץ גופית, אם פונדקאית ועוד. הזכות להורות באמצעות הטכנולוגיות החדשות איננה ניתנת ומוענקת באופן שווה לכלל האוכלוסייה, ומשכך ספק אם מתיישבת עם עקרונות השוויון עליהם מושתת מדינת ישראל הדמוקרטית. האמירה שלי בעבודה, כי הזכות להורות חייבת לכלול לא רק את הזכות ללדת בהולדה טבעית, אלא גם את הזכות להוליד בעזרת הטכנולוגיה המתפתחת באופן שווה כאילו היה מדובר בהולדה טבעית. למצער, זכות זו לא מוענקת באופן שוויוני לכלל האוכלוסייה, כפי שמוענקת הזכות להורות כדרך הטבע באופן שוויוני. משכך, קיימת בעייתיות במצב בו הזכות להורות בהולדה טבעית היא זכות מוכרת ומבוססת, בעוד הזכות להולדה בעזרה רפואית, כמו הפריה חוץ גופית, פונדקאות וכו', נמדדת בקריטריונים מסוימים. האם הדבר ראוי? בפרק הראשון, אסקור סקירה כללית בנושא זכויות אדם ואזרח בפרק השני, במסגרת השיח של זכויות אדם ואזרח, תדון הזכות הספציפית, היא הזכות להורות, אדון בתפישה העקרונית של הזכות מבחינה חוקתית, בהמשך אציג אמצעים טכנולוגיים שונים המאפשרים את מימוש הזכות להורות, אבחן האם אמצעים אלו ניתנים באופן שווה לכלל הפרטים בחברה, בהתאם לעקרון השוויון וערכי היסוד במדינתנו, או שמא המדינה נוטלת ו/או חוסמת את זכותו הטבעית של פרטים מסוימים בחברה להיות הורים. בפרק השלישי, אדון בשינויים התפישתיים במושג הורות, מושג שזכה להמשגה שונה עם השתנות החיים המודרניים. כמו כן קורטוב פילוסופי באשר לתורתו של רולס יינתן בפרק זה. לבסוף בפרק הסיכום, ננסה לענות על הדילמה: האם הזכות להורות באמצעות הולדה טבעית שווה וזהה לזכות ההורית באמצעים טכנולוגיים, ובאופן המתיישבה עם עקרונות השוויון והחירות של מדינת ישראל.

 

האם הזכות להורות ולהולדה טבעית, שוויונית לזכות ההורות ולהולדה באמצעים טכנולוגיים, והאם מתיישבת עם עקרונות השוויון והחירות של מדינת ישראל

 

 1. מבוא...................................................................עמ' 3-4

 2. פרק ראשון- מהן זכויות האדם, ומה תפקידן בחברה שלדעתי ראוי לחיות בה?....................................................................עמ' 5-9

 3. פרק 2 – רבדים בזכות להורות.................................עמ' 10-20

  זכות האדם והאזרח

  הזכות להורות במדינת ישראל

  מימוש הזכות להורות על ידי טיפולי פוריות-זכות חיובית

  מימוש הזכות להורות בתהליך פונדקאות – זכות שלילית

  הזכות להורות בהקשר של זכויות אדם

  הזכות להורות כהורות יחסית

  הזכויות הנוספות שעומדות מולה

  עקרונות הצדק השוויון והחירות, תוך המשגה של הזכות להורות

   

 4. פרק 3 - פתרונות להעדפת הזכות ההורית...................עמ' 21-22

 5. סיכום......................................................... עמ' 23

 6. ביבליוגרפיה(כללי ציטוט APA)...............................עמ' 24-25

XXXX