13.07.20
חיפוש מתקדם

האם ישנו קשר בין מעמדו של המורה בבית הספר ובחברה לבין מידת המוטיבציה שלו?

 • מספר עבודה: 2403
 • שנת הגשה: 2011
 • מוסד לימודים: המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
 • מספר עמודים: 29
 • מספר מילים: 8164
 • מספר מקורות: 18
 • קורס: עבודת גמר לתואר בחינוך
 • סוג עבודה: עבודת גמר
 • סוג תואר: תואר שני
 • מחיר: 250 ₪
  מחיר
  250.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות הושם על סדר היום הציבורי נושא מעמדו של ציבור המורים בישראל. אחת הדרכים להעלות את דימויו של ציבור זה בעיני עצמו ובעיני הציבור היא באמצעות שיטת תגמולים ותמריצים.

בעבודה זו נבחן את הקשר בין מעמדו של המורה לבין השפעתו על המוטיבציה (הנעה) שלו. כמו כן נבחן את הגישות השונות לפיהן ניתן להניע עובדים.

הנעה היא מושג המתאר מניעים להתנהגות, ותיאוריות מוטיבציה שונות המנסות להסביר תהליכים המניעים את האדם להתנהג באופן מסוים. אנו מייחסים הנעה להתנהגות הכוללת בחירה בין אלטרנטיבות של מטרות ואמצעים (עשור וקפלן, 2001).

לדעתנו ישנו פער גדול בתפיסת המורה ומעמדו במדינת  ישראל לבין מדינות לעולם. תפיסה זו נובעת לדעתנו מפערי השכר שיש למורים בישראל לבין המורים ברחבי העולם.

בהשוואה עולמית מתחוורת התמונה העגומה של שכר המורים בישראל. השכר של מורה בישראל, לפי השוואה שערך הכלכלן דן בן דוד מאוניברסיטת תל אביב, נמוך ב-36%-39% (יסודי ועל יסודי) מזה של מורה מתחיל במדינות ה-OECD. בחלוף 15 שנות ותק, כאשר המורה נמצא באמצע הקריירה שלו, פער השכר הוא 42%-46%. כלומר, שכרו של מורה בישראל הוא כמעט מחצית משכרו של מורה במדינות ה-OECD, וזאת לאחר תיאום להפרשים בכוח הקנייה של המדינות השונות. כמו כן, הנתח מההכנסה הלאומית המוקצה לשכר המורים בישראל מההכנסה הלאומית אינו נמוך בהשוואה למדינות המערב. לפיכך, הסיבה ששכר המורים בישראל נמוך לעומת שכר המורים במדינות המערב טמון באופן חלוקת המשאבים, ובייחוד ביחס מורים-תלמידים ובמבנה השכר, ולא בהיקף המשאבים המופנים לתשלום שכר למורים.

השאלה אשר נבחן במסגרת מחקר זה הינה:  הקשר בין מעמדו של המורה בבית הספר ובחברה לבין מידת המוטיבציה שלו.

בחרנו בנושא זה מכיוון שכעובדות במערכת החינוך בעת האחרונה אנחנו עדות לביקורת גבוהה נגד משרד החינוך ובתי הספר בפרט על כך שהחינוך במדינה נמצא במגמת ירידה.

 1. מבוא

2

 1. סקירת ספרות

3

2.1   מעמד המורה בישראל:

3

2.2   הוצאות מערכת החינוך הלאומית בישראל והשפעתה על שכר המורים

5

2.3   שכר המורים בישראל:

13

2.4   הנעה

14

2.4.1          הנעה פנימית

17

2.4.2          הנעה חיצונית:

18

2.4.3          תיאוריות מסורתיות בהנעת עובדים

18

2.4.4          תיאוריות מודרניות בהנעת עובדים

19

2.5   תמריצים:

22

 1. מעמד המורה והשפעתו על ההנעה:

23

 1. דיון:

26

 1. ביבליוגרפיה

28

 

 

 

XXXX