12.11.19
חיפוש מתקדם

האם רשת הפייסבוק מרחיקה קרובים (משפחה וחברים) במקום לקרבם?

 • מספר עבודה: 553
 • שנת הגשה: 2011
 • מוסד לימודים: המכללה האקדמית ספיר
 • מספר עמודים: 23
 • מספר מילים: 5734
 • מספר מקורות: 29
 • קורס: סוציולוגיה של האינטרנט
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 380 ₪
  מחיר
  380.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

האינטרנט בישראל הפך לכלי תקשורת המוני מרכזי, המגשר על בעיית המרחק, מאפשר לתקשר עם כל העולם בכל זמן, וכן להעביר ולקבל מסר מכל מקום, בכל זמן שהוא. לאינטרנט אין גבולות גיאוגרפיים או גיאו - פוליטיים. המדיום הינו גם פקס, מחשב, טלוויזיה, טלפון… הרשת מקיימת את ההבחנה בין תשתיות לתכנים, מאפשר ריבוי וגיוון בתכנים ומעניקה חופש בחירה מלא לצרכן, כך שהגולש לא רק צרכן אלא אף משתמש פעיל. לכפר הגלובלי יש כעת כלי תקשורת משותף, על מדינתי" (גרסטנפלד וויילר, 2002).

אבחן את שאלת המחקר באמצאות סקירת מאמרים אשר משוחחים בנושא. את העבודה חילקתי לשלושה חלקים על מנת לבחון בצורה כרונולוגית את השאלה.

בפרק הראשון : האינטרנט - התפתחות וחשיבות חברתית- בפרק זה אבחן את התפתחותו של האינטרנט. אבחן מדוע האינטרנט נוצר, את ההתקדמות שעבר עד ה-WWW, אבחן את הפופולאריות ההולכת וגדלה של האינטרנט. כמו כן, אציג את היתרונות והחסרונות של רשת האינטרנט.

בפרק השני - תקשורת בין אישית, קשרים חברתיים ומשפחתיים בכלל. בפרק הזני אבחן מהי תקשורת בין אישית ואדגים את השינוי שתקשורת זו עברה עם כניסת האינטרנט לחיינו.

הפרק השלישי - תקשורת בין אישית וירטואליים באינטרנט בפרט. הינו לטעמי הפרק החשוב ביותר בעבודה. בפרק הזה אבחן מספר דברים: אבחן מהי תקשורת וירטואלית, אבחן מהי קהילה וירטואלית, אבחן מהי רשת חברתית ולבסוף אבחן את אתר פייסבוק כדוגמא לרשת חברתית.

 

מבוא

3

פרק 1-  האינטרנט - התפתחות וחשיבות חברתית

4

פרק 2: תקשורת בין אישית, קשרים חברתיים ומשפחתיים בכלל

9

פרק 3: תקשורת בין אישית וירטואליים באינטרנט בפרט

14

מהי רשת חברתית?

15

רשת ה- Facebook

16

פרק 4: סיכום, דיון ומסקנות

19

ביבליוגרפיה

21

XXXX