19.02.20
חיפוש מתקדם

האם שליחת משלחות סיוע הומניטארי עוזרת להסברה הישראלית?

 • מספר עבודה: 587
 • שנת הגשה: 2009
 • מוסד לימודים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • מספר עמודים: 31
 • מספר מילים: 7515
 • מספר מקורות: 22
 • קורס: דימוי לאומי
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 380 ₪
  מחיר
  380.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

בעבודה זו אחקור את הקשר בין שליחת משלחת סיוע למדינות אשר זקוקות ליחידות חילות וסיוע מסייעת להסברה הישראלית.

מקרי הבוחן שנבחרו הם:

·         קניה- התמוטטות בניין (2006).

·         תאילנד – צונאמי (2004).

בעבודה עצמה אני יוכיח את הקשר בין משלחות סיוע שמדינת ישראל שולחת לבין תדמיתה ברחבי העולם, האם המדינה משפרת את תדמיתה באמצעות שליחת משלחות הסיוע או שלא?

את ההוכחות עבור קשר חיובי בין שליחת משלחות סיוע לאזורים מוכי אסון לבין העלאת תדמיתה ברחבי העולם אני יוכיח באמצעות:

 1. ראיונות עם אנשי הצוות של משלחות הסיוע.
 2. ראיות תיאורטיות ממחקרים קודמים שנערכו בנושא.
 3. אזכורים ממשרדי הממשלה בנוגע ליחסים עם המדינות לאחר שליחת משלחות הסיוע.

 


מבוא

3

שאלת המחקר

3

השערת מחקר

3

פרק 1

4

מאפייני הסברה של ישראל באופן כללי

4

הסברה בעת לחימה בהתבססות על מלחמת לבנון השנייה

4

הגדרת מטרות הלחימה וחשיבותן

4

הכנה של העורף לסוג המלחמה שאליה יוצאים

5

יצירת ציפיות ריאליות לקראת יציאה למלחמה

6

מטרות ההסברה של משלחות הסיוע

7

התנאים להסברה נכונה בישראל

8

קול אחד

9

השבת מלחמה

9

סביבה רעיונית-תרבותית חיובית

10

סקירת ספרות

12

פרק 2

14

מהי משלחת חילוץ?

14

משלחת חילוץ מהפן הלוגיסטי

14

פרק 3

16

היסטוריה של ישראל בשליחת משלחות חילוץ

16

משלחות צה"ל עיקריות

17

מקרי בוחן

19

איך התקשורת סיקרה את המשלחת של ישראל ומשלחת של ארץ אחרת?

20

נוהל צה"לי לטיפול בעיתונות זרה

20

תקשורת זרה מהעולם הערבי

20

ניהול יחסי הציבור של הסיוע האמריקאי

21

סיכום - האם השתפרו היחסים של ישראל למדינות בהן נשלחה משלחת חילוץ?

22

ביבליוגרפיה

25

נספחים

28

ראיון 1

28

 

XXXX