12.12.19
חיפוש מתקדם

האם תגמול מנהלים הינו כלי אפקטיבי לשיפור ביצועי הפירמה?

 • מספר עבודה: 5215
 • שנת הגשה: 2012
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 23
 • מספר מילים: 7540
 • מספר מקורות: 14
 • קורס: חשבונאות ניהולית
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 350 ₪
  מחיר
  350.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

תגמול מנהלים בסביבה העסקית הוא נושא אשר נידון כבר מספר עשורים במטרה למקסם את ערך הפירמה וביצועיה. מחקרים רבים נעשו בנושא זה. חלקם הציעו כי תגמול הוא חלק קריטי באסטרטגית ניהול משאבי אנוש בפרקטיקה. כמו כן נטען כי, בכדי להביא לרמות מאמץ גבוהות יותר מצד המנהלים, רמת התגמול האופטימליות גדלה בו זמנית עם הביצועים . על אף המחקרים הרבים אשר בוצעו בנושא, נותרו פערים רבים פתוחים. המתודולוגיה בעבודה זו תתבסס על סקירה ספרותית של מאמרים ומחקרים אקדמאים מהשנתיים האחרונות, אשר תספק את כלל הנתונים הדרושים עבור עבודה זו. נבחרו מאמרים אשר חוקרים את נושא תגמול המנהלים מהיבטים שונים, אשר כולם יחדיו, באמצעות דיון בממצאים, יוכלו לייצר תמונה כוללת על הנושא. תמונה כוללת כזו תעזור להגיע לממצאים ומסקנות לגבי הצורך והיעילות בשימוש בתגמול מנהלים, אופן השלכותיו על המנהלים המתוגמלים ועל החברה המדוברת. לבסוף נתייחס לאופן וטיב הניצול של שיטה זו, בכדי להבין כיצד הפירמה ובעליה יכולים לנצל אותה באופן המיטבי למיקסום ערך הפירמה וביצועיה.

 

מבוא. 4

מהו תגמול מנהלים? מה ההגדרה לביצועי פירמה?. 5

תגמול מנהלים.. 5

שיפור ביצועי הפירמה. 6

השפעת התגמול על המנהל. 8

חוסר התאמה של מבני התגמולים למנהל. 8

בעיית הסוכן - מנהל. 10

משחקי מיקוח. 11

השפעת התגמול על ביצועי הפירמה. 15

אדפטציה ממוקדת סביבה. 15

בקרה ופיקוח. 19

מסקנות וסיכום.. 21

רשימה ביבליוגרפית. 23

 

 

 

XXXX