26.06.19
חיפוש מתקדם

הבדלים מגדריים בעמדות השימוש במחשב בלימודי מתמטיקה

 • מספר עבודה: 3709
 • שנת הגשה: 2012
 • מוסד לימודים: אחר
 • מספר עמודים: 15
 • מספר מילים: 2991
 • מספר מקורות: 9
 • קורס: סמינריון בחינוך מתמטיקה
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 290 ₪
  מחיר
  290.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

במחקרי אעמוד על ההבדלים המגדריים בעמדות השימוש במחשב בלימודי מתמטיקה. בכדי להבין את ההבדליים המגדריים, עלינו לבחון כמה גורמים המשפיעים על למידת התלמידים בכלל ובגורמים המחדדים את ההבדלים המגדריים בעמדות השימוש במחשב בלימודי המתמטיקה בפרט. הגורם הראשון הוא המוטיבציה. הדיון סביב הגורמים המשפיעים על המוטיבציה בקרב התלמידים חובה בתוכו גורם עיקרי והוא סביבת הלמידה בה נמצאים הלומדים. במאמרי אמנה גורמים המשפיעים על סביבת הלמידה אך אתמקד יותר, בחלק זה, בניסיון הטכנולוגי במחשב של התלמידים לפני השימוש הדיציפלינרי באותה טכנולוגיה כגורם מהותי המשפיע על הסביבה הלימודית. בנוסף לגורמים המשפיעים על המוטיבציה, ישנם גורמים אחרים המשפיעים על ההבדלים המגדריים: תפיסת החברה עצמה משפיע באופן ישיר על הלך הרוח בין שני המינים ובא לידי ביטוי בתפיסה של שני המינים בכיתה. גורם נוסף הוא המעמד הסוציו-אקונומי: למעמד הסוציו אקונומי ישנה תרומה להבדלים בגישות של המינים כלפי שימוש המחשב וכלפי מקצוע המתמטיקה. גם גילאי התלמידים הם פקטור נוסף לתפיסה המגדרית של שני המינים ובמאמר זה אני אבדוק את הגישות השונות של גילאי התלמידים ועמדתם כלפי שימוש המחשב במקצוע המתמטיקה ואת הגישות של שני המינים במתמטיקה.

ראשי פרקים:

מבוא

השפעת החברה

השפעה תרבותית

חשיבות הגיל

הסביבה

הגישות סביב שימוש המחשב

הגישה המגדרית למתמטיקה

שילוב המחשב במתמטיקה

סיכום

ביבליוגרפיה

 

 

XXXX