04.06.20
חיפוש מתקדם

ההבדלים המגדריים בסרטים ישראלים : בחינת הסרטים "סלמוניקו" ו "משפחת צנעני".

 • מספר עבודה: 593
 • שנת הגשה: 2010
 • מוסד לימודים: המכללה האקדמית ספיר
 • מספר עמודים: 18
 • מספר מילים: 4359
 • מספר מקורות: 24
 • קורס: קולנוע
 • סוג עבודה: עבודת גמר
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 260 ₪
  מחיר
  260.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

מבחינת הקולנוע הישראלי, ניכרת היעדרותה של האשה, על אף יומרתה של הציונות לכונן חיים שוויוניים במדינה. על פי מאמרה של שוחט (1993), ייצוג האישה בסרטים הישראליים המוקדמים הסתמך על דגמי המלודרמה הוליוודית ועל כך נמנע מהצגת האישה כסובייקט. לרוב זהותה נגזרה מהאיש שלצידו עמדה ומנכונותה ליטול חלק פעיל בקורבן שהוא עצמו הקריב.

עבודה זו אמנם תעסוק בסרטים ישראלי המתמקד בנרטיב השולי והאלטרנטיבי של האחר המזרחי כמו גם האחר המיני, או דמות האשה, אך ניתן לזהות בו אותם מרכיבים גבריים של הסדר הפטריארכלי השליט.

לאור התחזקותה של התנועה הפמיניסטית והמודעות למעמדה  של האישה בפרט, וכן בעקבות ריבוי כמות הסרטים העוסקים או משלבים "מיעוטים"  והעלייה בכמות הצופים בסרטים אלו, מן הראוי לחשוב  כי עצם חשיפתה של החברה לתכנים אלו תוסיף לשיפור מעמדן של הנשים בכלל והמזרחיות בפרט, והתייחסות החברה אליהן תהיה שונה. אם בעבר הוצגו נשים בקולנוע כנחותות חברתית, קל וחומר האישה המזרחית שהוצגה בקולנוע המוקדם כאישה הנתמכת על-ידי הכוח הגברי, בורה וחסרת השכלה העוסקת במקצועות פחותי ערך או כעקרת בית שעוסקת בכשפים ותמיד שימשה כדמות שולית. הרי שכיום ניתן היה לצפות שבאמצעות המדיום הקולנועי אליו נחשפים צופים רבים, יוצגו נשים מזרחיות כדמויות מורכבות יותר בעלות עומק או לפחות בצורה פחות סטריאוטיפית מבעבר.


מבוא

3

שאלת המחקר

3

 הצגת הסרטים

4

 משפחת צנעני:

4

 סלמוניקו

4

סקירת ספרות

5

 הגמוניה ואידיאולוגיה

5

 מזרחיות

8

 מזרחיות בתקשורת

10

 נשיות מזרחית בקולנוע

12

 דימוי נשים בקולנוע הישראלי

13

ניתוח הסרטים

14

 "סלמוניקו"

14

 "משפחת צנעני"

15

סיכום

16

ביבליוגרפיה

17

XXXX