09.12.19
חיפוש מתקדם

המשא ומתן בין ישראל וירדן נובמבר 1949-מרץ 1950

 • מספר עבודה: 2896
 • שנת הגשה: 2006
 • מוסד לימודים: אוניברסיטת חיפה
 • מספר עמודים: 18
 • מספר מילים: 4201
 • מספר מקורות: 12
 • קורס: יחסים בינלאומיים
 • סוג עבודה: פרה סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 250 ₪
  מחיר
  250.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

נובמבר 1949, ישראל וירדן מתחילות במשא ומתן מרוכז ותכליתי.

מדינת ישראל הוקמה לא מכבר בה' באייר תש"ח, 14/5/1948 והחלה התבססותה כמדינה לצד מדינות ערב הגובלות עימה.

ישראל ראתה בהסכם שלום עם ירדן צעד ראשון לקראת הסדר שלום כולל עם העולם הערבי, וסברה כי שבירת טאבו מצד מדינה ערבית אחת יוכל להיות צעד ראשון לקראת הסדר כולל עם העולם הערבי, כמו גם אפשרות להבטחת רגיעה בגבול ארוך ומפותל עם ירדן שמחיר הגנתו היה גבוה וחייב צבא גדול, חזק ויקר (רבינוביץ, 1991: 103). מדינת ישראל שקמה זה עתה, לא יכלה להרשות לעצמה להמשיך ולהקצות משאבים אדירים על הגנת גבולותיה. שני המנהיגים, משני צידי המתרס, מאוד רצו ואף עשו מאמצים כנים להצלחת המשא ומתן במטרה להגיע לתוצאות ולממש האינטרסים של מדינתם, אולם בסופו של דבר התוצאות לא היו אלו שקיוו להם.

מטרת המחקר היא לנתח ולבדוק את הקשר וההשפעה בין חוסר הבשלות למשא מתן מצד ירדן, כמו גם ההתנגדות מצד ממשלת ירדן על מהלכי המשא ומתן ותוצאותיו.

v    שאלת המחקר: כיצד השפיעו חוסר הבשלות וההתנגדות מבית של מלך ירדן על שלבי המשא ומתן ותוצאותיו ?

v    השערת המחקר: בהיעדר מידת הבשלות וככל שחלף הזמן, כך גברה ההתנגדות למשא ומתן בקרב ממשלת ירדן על אף רצונותיו של המלך.

 

שאלת המחקר והשערת המחקר ייבדקו במשא ומתן שבין ישראל לירדן בתקופה שבין נובמבר 1949- מרץ 1950. חקר המקרה נעשה בשיטת ניתוח תוכן איכותי של מקורות תיאורטיים - ספרות מקצועית ומאמרים בנושא משא ומתן, וכמו כן מקורות אמפיריים - ספרים, מאמרים וכתבי עת בנושא המקרה הנבחר.

העבודה בנויה מחמישה פרקים עיקריים: הקדמה, רקע היסטורי, פרק תיאורטי שיגדיר משא ומתן ויפרט את מאפייניו בדגש על אלו הקשורים במשא ומתן הנבחן, פרק יישומי בו נפרט את שלבי המשא ומתן, יישום התיאוריות בו, העליות והירידות במהלכו ותוצאותיו הסופיות, ולסיום - סיכום ומסקנות.


מבוא ................................................................................................2

רקע היסטורי..................................................................................... 3

פרק תיאורטי - משא ומתן ...................................................................5

פרק יישומי - מקרה בוחן: המו"מ ביו ישראל וירדן ................................8

סיכום ומסקנות .................................................................................16

ביבליוגרפיה .................................................................................... .18

XXXX