19.02.20
חיפוש מתקדם

הצגתם של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת: האם האופן שבו התקשורת מציגה אנשים עם מוגבלויות משפיעה על עמדות הציבור ויוצרת חוסר שוויון ופוגעת בכבוד האדם ?

 • מספר עבודה: 1492
 • שנת הגשה: 2009
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 25
 • מספר מילים: 8340
 • מספר מקורות: 38
 • קורס: שוויון הזדמנויות
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 280 ₪
  מחיר
  280.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

נושא העבודה הינו הצגתם של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת. חשיבות הנושא הינו בבחינת העלאת המודעות של הפרת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות על ידי החברה והתקשורת בתחומים השונים.

תרומתו של הנושא טמון בבחינת כלל האספקטים המובאים במחקרים אקדמיים, המתארים את ההלימה בין יחסם של אמצעי התקשורת לאנשים עם מוגבלויות ויצירת מודעות חברתית, לבין זכויותיהם לכבוד ושוויון, כשבתווך עומדים סדרי העדיפויות של העיתונאים. הסוגיה העומדת בפתח דיון זה, תבחן את היחס בין אופן הצגתם של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת לבין שימור עמדות שגויות ודעות קדומות בחברה.

תחילה, נסקור את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, והאמנה בדבר אנשים עם מוגבלויות. לאחר מכן, נדון ביחס שבין חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות למציאות הקיימת, נעמוד על גישתה של החברה ושל התקשורת כלפי אוכלוסיה זו, ובכן בכוחם הבלתי מעורער של אמצעי התקשורת לשנות דעות קדומות וסטריאוטיפים בחברה. כמו כן, בעבודה תוצג השוואה בין יחסה של התקשורת לאנשים עם מוגבלויות בישראל לבין המדינות השונות.

מטרת העבודה הינה להעלות את סוגיית יחסה של התקשורת לאנשים עם מוגבלויות, תוך למידה והבנת זכויותיהם, והצורך המהותי שהן תמומשנה.

העבודה תבחן את הפער העצום בין המוצג בקדמת הבמה לבין המתרחש מאחורי הקלעים, הבא לידי ביטוי בסוגיית זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. אדם עם מוגבלות הינו אדם שווה ערך, הזכאי ליחס של שוויון, כבוד, הערכה ושילוב מלא בחברה. אך התקשורת מציגה את הפן השלילי, הסטריאוטיפי, הסנסציוני והלא מייצג של אנשים עם מוגבלויות, בעוד שהתפאורה איננה משתנה. חוסר השוויון של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת, בא לידי ביטוי בזמן האוויר, בייצוגם, תיאורם ואפיונם בתקשורת.

עבודתנו תבחן ותנתח טקסים תקשורתיים ומאמרים אקדמיים ותציג את הגישה החברתית והיחס התקשורתי המאופיינים בחוסר שוויון ופגיעה בכבודם, כשבראשה המתח בין יצירת כתבות סנסציוניות, לחינוך החברה לערכים וקבלת הזולת באשר הוא.

 

מבוא

2

חקיקה

4

גישתה של החברה כלפי אנשים עם מוגבלות

6

תפקיד התקשורת בשינוי עמדות 

9

אי שוויון בתקשורת הישראלית כלפי אנשים עם מוגבלויות      

13

בחינה השוואתית של היחס לאנשים עם מוגבלויות בתקשורת  

15

הקשר שבין הצגת המוגבלים בתקשורת לבין שינוי עמדות  הציבור ויצירת שוויון ומימוש הזכות לכבוד

18

סיכום ומסקנות

20

רשימה ביבליוגרפית

22

 

 

 

 

XXXX