04.06.20
חיפוש מתקדם

השפעות הגבלת חופש העיסוק על התחרות החופשית

 • מספר עבודה: 3470
 • שנת הגשה: 2011
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 14
 • מספר מילים: 4056
 • מספר מקורות: 16
 • קורס: דיני עבודה
 • סוג עבודה: פרה סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 180 ₪
  מחיר
  180.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

 

חופש העיסוק נולד במסגרת המהפכה החוקתית שעבר החוק הישראלי בשנת 1992 מעגן בתוכו את זכותו של אדם לעבוד בכל מקצוע ועיסוק, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי במטרה להתפרנס בכבוד. מכאן מקומו החשוב של חופש העיסוק במסגרת זכויות היסוד . למרות מעמדו של חופש העיסוק , הוא אינו מייצג תפיסה ברורה ולעיתים אף מטעה כשבוחנים את ההגבלות המוטלות עליו אם מכוח החוק ואם מכוח חוזה של העובד עם מעבידו , ומכוח סודות מסחריים של מעביד. בחוזה העבודה מחתים המעביד את העובד על תניית אי – תחרות המגבילה את העובד מלעסוק בעיסוק זה אצל המתחרים בכדי להבטיח שלא יעשה שימוש בידע שרכש ונחשף אליו במהלך עבודתו. התניה יכולה להיות מוגבלת לסוג עיסוק , מקום גאוגרפי או למשך תקופה מסוימת. העבודה תבחן את סוגיית חופש העיסוק של העובד שרוצה לעסוק במקצועו ולהשתמש במה שלמד בתחום מקצועו לרבות הידע שרכש במקום עבודתו מכוח חוק חופש העיסוק וכן את אינטרס הציבור המעוניין בתחרות חופשית , ניידות חופשית של עובדים ומעבר מהיר של מידע במשק , מול אינטרס המעביד שרוצה להגן על זכותו הקניינית ועל סודותיו המסחריים מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. בהמשך, העבודה תבחן את השיקולים המנחים את בתי המשפט בבואם לאזן בין האינטרסים השונים, העמדות החברתיות והכלכליות , על מנת לקבוע אם קיים צורך בהגבלה על עיסוקו של העובד בכדי להגן על סודותיו המסחריים של המעביד , היה וקיים הצורך יידרש בית המשפט להכריע האם ההגבלה הנה תקפה ומידתית.

 

מבוא.. 3

פרק ראשון – מהות חופש העיסוק.. 3

פרק שני  -תחרות חופשית. 6

פרק שלישי –הגבלות חופש העיסוק . 7

פרק רביעי – סודות מסחריים , אינטרסים לגיטימיים והאיזון בניהם.. 9

סיכום מסקנות ודעות אישיות.11

ביבליוגרפיה. 13

 

 

XXXX