12.12.19
חיפוש מתקדם

כיצד גורמי מוטיבציה שונים משפיעים על הנעתו של המורה?

 • מספר עבודה: 2407
 • שנת הגשה: 2011
 • מוסד לימודים: המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
 • מספר עמודים: 47
 • מספר מילים: 8378
 • מספר מקורות: 17
 • קורס: פרויקט גמר לתואר שני בחינוך
 • סוג עבודה: פרוייקט גמר
 • סוג תואר: תואר שני
 • מחיר: 300 ₪
  מחיר
  300.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

בפרויקט זה בחנו כיצד גורמי מוטיבציה שונים משפיעים על הנעתו של המורה?

בפרויקט זה השתמשו בשיטה כמותית על מנת לבחון את שאלת המחקר ואת השערות המחקר שלנו.  השתמשנו בשאלון שבנינו על פי היגדים המשוחחים על משתני המחקר שלנו (הנעה ותמריצים). המדגם במחקרנו הינו של 80 מורים ומורות. השאלון הינו אנונימי. על מנת לבחון את השערות המחקר ביצענו 2 מבחנים. ממוצע של ההיגדים לפי השערות המחקר והמשתנים וכמו כן ביצענו T- TEST (מבחן T) לכל אחת מההשערות.

בפרויקט זה נימצא כי:

 1. יחס חיובי של המנהל הינו מניע לשיפור המוטיבציה אצל המורה.
 2. תגמול כספי הינו מניע לשיפור המוטיבציה אצל המורה.
 3. תפיסת אקלים בית ספרי חיובי הינו מניע לשיפור המוטיבציה אצל המורה.
 4. תפיסת אקלים כיתתי חיובי הינו מניע לשיפור המוטיבציה אצל המורה.
 5. תפיסת ערך המורה בעיני הציבור וההורים הינו מניע לשיפור המוטיבציה אצל המורה.

כמו כן, התגלו ממצאים נוספים אשר קושרים את השערות המחקר שלנו למגדר הנבדקים לדוגמא:

-          נשים תופסות את יחסו של המנהל כלפי המורה כמניע למוטיבציה במידה רבה יותר מכפי שתופסים זאת הגברים באופן מובהק.

-          נשים תופסות את אקלים בית ספרי כמניע למוטיבציה במידה רבה יותר מכפי שתופסים זאת הגברים באופן מובהק.

בפרויקט זה  נמצא כי השערות המחקר אוששו. נמצא קשר בין המשתנים הבלתי תלויים (גורמי הנעה) במחקרנו למשתנה התלוי שהוא: הנעה (מוטיבציה).

פרק 1 - מבוא

3

פרק 2 - שיטת המחקר

4

מטרות המחקר

4

מטרה תיאורטית

4

מטרה יישומית

4

דיסציפלינת המחקר

4

מסגרת תיאורתית

5

סוגי משתנים

5

משתנים בלתי תלויים: גורמי הנעה

5

משתנה תלוי: סוגי תמריצים

5

מודל גראפי של המחקר

6

שאלת המחקר

6

השערות המחקר

6

מתודולוגיה – שיטת המחקר

7

גישת המחקר

7

מערך המחקר

8

אוכלוסיית המדגם

9

כלי המחקר

9

הליך המחקר

10

עיבוד הנתונים

11

מגבלות המחקר

11

פרק 3 –גוף העבודה/ממצאים

13

תוצאות

16

פרק 4 – דיון ומסקנות

21

פרק 5 – סיכום והמלצות

25

ביבליוגרפיה

28

נספחים

30

 

 
XXXX