08.08.20
חיפוש מתקדם

כיצד מגדירים הזרמים הדתיים בארה"ב מיהו יהודי, וכיצד זה משפיע על יחסיהם עם מדינת ישראל?

 • מספר עבודה: 1444
 • שנת הגשה: 2010
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 30
 • מספר מילים: 8840
 • מספר מקורות: 26
 • קורס: תולדות יהודי ארה"ב
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 280 ₪
  מחיר
  280.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

נושא מיהו יהודי לא נדון  ולא נקבע בחוקים הרלוונטיים שחוקקו מיד לאחר קום המדינה, כמו לדוגמא חוק השבות.  פרשה זו, שלא נסתיימה ע"י החוגים החילוניים, לא עוררה את זעמם של החוגים הדתיים שקיוו כי מצב הסטאטוס קוו ישמר. הם סברו כי אם יעוררו שאלות מיותרות, הדבר יזיק לאינטרס הדתי ולכן נוח היה להם עם חוסר ההגדרה הברורה.

אולם אליה וקוץ בה- חוסר הבהירות נוצל לאחר עשור של קיום המדינה בדיוק הפוך. בשנת 1958 הוציא שר הפנים הנחיות שהפרו את האיזון הדק וגרמו למשבר. המשבר של 1958 מעורר תמיהה. כיצד לא התעורר הפולמוס קודם לכן, שכן שאלה חמורה שהייתה נתונה בלי ספק במבחן מעשי יומיומי בכל הקשור לרישומם של תושבים ושל עולים חדשים מאז קום המדינה היתה מונחת לה כאבן שאין לה הופכין, עד שפורסמו הנחיות שר הפנים. זו תמיהה על התנהגות החוגים הדתיים שלכאורה היו מוכנים עד אז להשלים עם מצב של עמימות מוחלטת ביחס לשאלה מיהו יהודי. בסופו של דבר ראש הממשלה ויתר והתיקון בוטל.

שאלת המחקר שתיבחן בעבודה זו הינה:  כיצד מגדירים הזרמים הדתיים בארה"ב "מיהו יהודי" וכיצד זה משפיע על יחסיהם  עם מדינת ישראל?

בעבודה זו אבחן את "מיהו יהודי" על ידי בחינה מעמיקה של דעתם של הזרמים השונים בארה"ב בנושא, אראה מהו יחסם של הזרמים הדתיים למדינת ישראל, אביא סקירה של המחלוקת בישראל בשאלת מישהו יהודי ואציג את חוק השבות וכמו כן אציג את העימות בין ישראל ליהודי ארה"ב בסוגיית מיהו יהודי.

 

מבוא

3

"מיהו יהודי" עפ"י שלושת הזרמים בארה"ב

4

זרמים דתיים בקרב יהודי ארה"ב

4

המצב בהווה:

6

שאלת "מיהו יהודי" לפי הזרמים בארה"ב:

10

יחסם של הזרמים הדתיים למדינת ישראל

12

הוויכוח בנוגע לציונות ולארץ ישראל בהווה:

14

המחלוקת בישראל בשאלת "מיהו יהודי":

15

גישות שונות להבדל הדת

15

מהי דת חילונית

15

גיבוש דת חילונית

18

תחילת הוויכוח בשאלת "מיהו יהודי"-  המצב עד 1958

19

הנחיות חדשות מאת שר הפנים:

20

ההתפתחויות מאז שנות השישים תיקון לחוק השבות- 1970

23

העימות בין ישראל ליהודי ארה"ב בסוגיית "מיהו יהודי"

24

סיכום

26

ביבליוגרפיה

28

XXXX