27.01.22
חיפוש מתקדם

ממן 11

 • מספר עבודה: 5912
 • שנת הגשה: 2012
 • מוסד לימודים: אחר
 • מספר עמודים: 7
 • מספר מילים:
 • מספר מקורות:
 • קורס: בין ציון לציונות
 • סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 100 ₪
  מחיר
  100.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

1.א שנאת ישראל במזרח אירופה. 1ב. האנטישמיות המודרנית במערב ובמרכז אירופה. 1ג.הבדלים בין שנאת ישראל במזרח אירופה לבין האנטישמיות במערב ובמרכז אירופה. 2א. גבריאל ריסר. 2ב. בנאומו של גבריאל ריסר קיימת סתירה בין עקרון האמנציפציה – שהיהודים שאפו לקבלו בגרמניה (ובאירופה בכלל ) – לבין השייכות הלאומית של היהודים. 2ג. עיקרון האמנסיפציה והלאומיות. 3א. למרות אי הסכמתם של חלק מההיסטוריונים – ביניהם גם ההיסטוריון שמואל אלמוג – על הצורך לחלק את התפתחות התודעה הלאומית באירופה לשני מודלים שונים , אני -נוטה להסכים עם…. 3ב .ההתעניינות בלימודי ההיסטוריה במחצית המאה ה-19 תרמה ליצירת מודל חדש של לאומיות…. 3ג. תקופת בית שני נבחרה לשמש כמודל לאומי על ידי התנועות הלאומיות היהודיות , מכיוון , שהיא מגוללת בתוכה סיפור היסטורי של העם היהודי ( אשר כל יהודי הכיר)…

ID, $echo ); ?>
XXXX