27.01.22
חיפוש מתקדם

ממן 11: מבית לאומי למדינה בדרך

 • מספר עבודה: 5921
 • שנת הגשה: 2015
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 9
 • מספר מילים:
 • מספר מקורות:
 • קורס: מבית לאומי למדינה בדרך
 • סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 100 ₪
  מחיר
  100.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

1 ) 50 נקודות( במחקר מקובלת ההנחה, שארץ - ישראל המנדטורית הייתה חברה דואלית, ו התקיימו בה זו לצד זו שתי חברות נפרדות כמעט לחלוטין - יהודית וערבית. א . ציינו בקצרה באלו תחומים ה תקיים שוני בין החברה היהודית לחברה הערבית בארץ - ישראל המנדטורית? ) 10 נקודות( ב . ציינו באלו תחומים נבדל היישוב היהודי משכניו הערבים? התייחסו בתשובתכם לחלקה של פעילות ה ציונית ב יצירת ההפרדה בין שתי החברות? ) 25 נקודות( ג . מה הייתה תרומת הערבים ליצירת חיץ בין שתי החברות? ) 15 נק ודות 2 שאלה 2 ) 20 נקודות( א . מה ייחודו של התחום ה כלכלי במסכת היחסים בין ציונים לערבים בארץ - ישראל המנדטורית ? ) 5 נקודות( ב . כיצד עיצב לדעתכם תחום זה את מסכת היחסים בין הציונים לערבים? ) 15 נקודות( )את התשובה יש לבסס על יחידה 1 ועל הפרק "צמיחתה של חברה דואלית" מתוך ספרם של ד' הורוביץ ומ' ליסק, מישוב למדינה , המובא בנספח ליחידה 1 (. שאלה 3 ) 30 נקודות( דונו בדמותו של היישוב ער ב תקופת המנדט. יש לתת את הדעת להיבטים דמוגרפיים, להתפרסות הגיאוגרפית, להתפלגות בין עיר וכפר, להתארגנות הפוליטית ולעניינים נוספים לפי שיקולכם

ID, $echo ); ?>
XXXX