27.01.22
חיפוש מתקדם

ממ"ן 11 10361– עמדות ושכנוע

 • מספר עבודה: 3587
 • שנת הגשה: 2012
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 5
 • מספר מילים: 1637
 • מספר מקורות:
 • קורס: 10361– עמדות ושכנוע
 • סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 75 ₪
  מחיר
  75.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

שאלה 1 בסיסים שונים לעמדה:

א. קיראו את מאמר 2 בחרו מדד אחד לכל בסיס של עמדה המופיע במאמר והציגו אותו הבהירו כיצד תמדדו באמצעות מדד זה\או גרסה משוכתבת שלו עמדה כלפי חתולים.

ב. התייחסו למודל הערך המצוי המופיע במאמר 3 של פישביין ואייזן. לטלי יש עמדה שלילית כלפי חתולים ולנעה יש עמדה חיובית כלפי חתולים. באמצעות המודל, הדגימו אילו אמונות (ייחוסים) יכולות להיות לטלי לנעה, המובילות אותן לעמדות אלו. שימו לב לתנאים הבאים: עליכם להדגים את המודל באמצעות שלוש אמונות על אחת. הן לטלי והן לנעה יש אמונות משני סוגי הערכיות (ערכיות שלילית וערכיות חיובית).

ג.  מאמר 5 מרפי, מונחן וזיונץ. במאמר מוצגים 4 גרפים. נתחו את הגרפים באופן הבא: מה מייצג ציר ה-X? מה מייצג ציר ה-Y? מה מייצגות הצורות המסמנות את הקווים השונים? מדוע בתרשים אחד ו2 הקווים אינם נוגעים זה בזה ובתרשימים 3 ו-4 הם כן? הסבירו תוך התייחסות של כל אחד מהמחקרים ולתהליכים שהממצאים הללו מבטאים.

ד. מאמר 6 קריטס, פריבר ופטי. הניחו כי אתם רוצים למדוד האם העמדה כלפי הקורס עמדות ושכנוע נוטה להיות מבוססת על קוגניציה או על אפקט. הסבירו- בהתאם למתואר לכם על המחקר הראשון במאמר 6 = מה עליכם לעשות ובאילו מדדים עליכם להשתמש כדי לבדוק את השאלה הזו. לאחר מכן, העזרו בטבלה 4 כדי להבהיר איזה דפוס ממצאים צפוי במידה שהעמדה היא בעיקר אפקטיבית, איזה דפוס צפוי אם העמדה היא בעיקר קוגניטיבית ואיזה דפוס צפוי אם יש בעמדה ייצוג לשני הרכיבים. בתשובותיכם אתם צריכים לציין לאילו אובייקטים של העמדה מהמאמר עמדה זו תהיה דומה בכל אחד מהמצבים ולהבהיר מדוע אתם טוענים כך.

שאלה 2 עמדות כמבטאות התנהגות:

א. קראו את מאמר 9 של קראוס (KRAUS) במבוא למאמר מוצגות מספר נקודות היסטוריות בהתפתחות המחקר של הקשר בין עמדה והתנהגות. הציגו 2 נקודות תפנית שכאלו: אחת שהביאה לגישה כי עמדה לא יכולה לנבא התנהגות ואחת שהביאה להבנה שלעמדה יש חשיבות בניבוי התנהגות.

ב. קראו את מאמר 10 של מיידן וחבריו. בשאלה זו עליכם ליישם את שני המודלים לניבוי התנהגות המופיעים במאמר זה. בחרו שתי התנהגויות (שאינן מופיעות במחקר). האחת, התנהגות באופן יחסי היא נשלטת והשנייה, התנהגות שבאופן יחסי קשה יותר לשלוט בה. הדגימו את שני המודלים על כל אחת מההתנהגויות הללו תוך יישום והדגמה של כל רכיב. לאחר מכן הבהירו מה היתרונות של המודל של אייזן (החדש יותר) בניבוי של כל אחת מההתנהגויות ומדוע.

ID, $echo ); ?>
XXXX