27.01.22
חיפוש מתקדם

ממ"ן 11 10557 – פסיכולוגיה בין-תרבותית - ציון 90

 • מספר עבודה: 3585
 • שנת הגשה: 2012
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 4
 • מספר מילים: 1769
 • מספר מקורות:
 • קורס: 10557 – פסיכולוגיה בין-תרבותית
 • סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 75 ₪
  מחיר
  75.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

שאלה 1  ערכים ותרבות (45 נקודות)

א. הסבירו את ההבדל בין CULTURE ONE   ו CULTURE TWO  לפי הופסטדה . הבהירו את הביקורת שיש להופסטדה על פוליטיקאים ועיתונאים העושים שימוש לא נכון בהתייחסות לתרבות. נסו לחשוב מדוע זה בעייתי תוך התייחסות לדוגמה ספציפית של  אחד מתתי התרבות בארץ (10 נק') .  

ב.  הציגו את שלוש השאלות שלפי שוורץ מעסיקות כל תרבות ואת ה"פתרונות" השונים לכל שאלה כזו  (15 נק').

ג. הציגו את ההקבלות בין המימדים של שוורץ לבין אלו של הופסטדה: מהם המימדים המקבילים, במה הם דומים ובמה הם שונים (העזרו לשם כך במאמרם של שגיב ושוורץ- מאמר 3) (12 נק' ).   

ד. הציגו השערה הקושרת בין אחד או שניים מהערכים בתאוריה של שוורץ לבין אחת מהתופעות התרבותיות/חברתיות הבאות:  מידת ה-"צפיה בתוכניות ראליטי",  "הנטיה להדחף בתורים",  "התנהגות של מחזור בקבוקים". הסבירו את ההגיון שמאחורי ההשערה שלכם תוך התייחסות להגדרה של הערך ולסיבה שערך זה עשוי להביא לאחת התופעות  הללו.  להלן דוגמאות לניסוחים אפשריים של השערות כאלו:

 • ככל שתרבות מדגישה _____________  כך ____________  
 • בתרבויות בהן ____________  יש/מדגישים __________ יותר/פחות מבתרבויות בהן____________ . (8 נק')

 

שאלה 2  אוניברסליות וייחודיות בייחוס סיבתי (40 נקודות)

א. קראו את מאמרה של מילר (מאמר 7)  הציגו את שני ההסברים הלא תרבותיים שהוצגו  כדי להסביר הבדלים בין מבוגרים לילדים ובין מבוגרים מתרבויות שונות בייחוס סיבות להתנהגות והציגו את עמדתה של המחברת כלפי הסברים אלו. לאחר מכן הבהירו מהו הסבר התרבותי שהיא מציעה ומהם הצעדים שהיא נוקטת במחקר הראשון כדי לחזק את טענתה כי ההסבר התרבותי הוא ההסבר הנכון והוא עדיף על פני שני הסברים האחרים.   (15 נק')

ב. קראו את מאמרם של Choi and Nisbett (מאמר 8).  הסתכלו על תרשים 1. נתחו אותו והבהירו כיצד אפשר להבין ממנו לגבי ממצאי המחקר. התייחסו לנקודות הבאות: מה מייצג ציר הY מה מייצג ציר הX ומה מייצגים הברים (המלבנים) בגרף?  איך אפשר ללמוד מתוך הגרף על הממצאים? הסבירו   (10 נק')   .

שאלה 3  אוניברסליות וייחודיות באלימות ובמוסר (25 נקודות)

א.  בחרו את אחד המחקרים במאמר 10- מאמרם של  Cohen et al. , והשיבו: מהו המערך המחקרי של המחקר (משתנים מנבאים/בלתי-תלויים- וערכיהם). מהם המשתנים התלויים במחקר ברמה האופציונלית ומה הם מבטאים ברמה התאורטית. מה היו הממצאים לגבי משתנים אלו (12 נק'). 

ב. כתבו והסבירו את שלושת הקודים שבאמצעותם חברות מתמודדות עם בעיות מוסריות לפי שוודר (העזרו לשם בכך במאמר 11 ובספר הקורס). דונו בהתנהגות השונה של אנשי הדרום ואנשי הצפון במחקרם של כהן ואחרים לאור האפשרות כי ישנם הבדלים בין תרבותיים בקוד האתי של אנשים משני תתי-תרבויות אלו. התייחסו לקודים שאתם חושבים שעשויים להיות קיימים בכל אחת מהתרבויות במידה רבה או מועטה והסבירו את טענתכם (13 נק'). 

ID, $echo ); ?>
XXXX