04.06.20
חיפוש מתקדם

מיתולוגיה מודרנית: כיצד בא לידי ביטוי מיתוס הגיבור בפסל? האתוס, הערכים וחשיבותם עבור הקהילה-מקרה בוחן של האנדרטה לזכר מרדכי אנילביץ'

 • מספר עבודה: 2475
 • שנת הגשה: 2007
 • מוסד לימודים: אחר
 • מספר עמודים: 34
 • מספר מילים: 12934
 • מספר מקורות: 27
 • קורס: זיכרונות
 • סוג עבודה: פרה סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 400 ₪
  מחיר
  400.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

עבודת פרו-סמינריון זו, במסגרת קורס "זכרונות", באקדמיה לאמנות "בצלאל", תעסוק במיתולוגיה מודרנית – בעיצוב מיתוס הגיבור בזיכרון הקולקטיבי של קהילת-זיכרון ספציפית, באידיאלים ובערכים הגלומים בו ובחשיבותם של אלה להמשך קיומה של הקהילה – דרך פרקטיקת ההנצחה המגמתית של אנדרטאות.

העבודה תתרכז בדוגמת האנדרטה לזכר מרדכי אנילביץ' הניצבת בקיבוץ יד מרדכי ותבחן את אמצעיי הבניית מיתוס הגיבור כפי שהם מתבטאים בפסל המונומנטלי, ואת הערכים המגולמים על ידו, וכן – את המסר העובר דרכו לקהילת הזיכרון – חבריי הקיבוץ.

השאלה המחקרית בעבודה היא, כיצד בא לידי ביטוי מיתוס הגיבור בפסל, וכן, איזה אתוס ומערכת ערכים הוא מבטא עבור הקהילה – ומעבר לכך, מה חשיבותם עבורה?

כמי שחיה בקיבוץ יד מרדכי, אני עדה למקום הנרחב שתופסת אנדרטת אנילביץ' והסיפור העומד מאחוריה בשיח הציבורי. כמו כן, מסתמנת לעיניי מגמה מאוד ברורה של הצגתו בתודעה הקולקטיבית כגיבור – כלומר, מוצגת בשיח הציבורי דמות חד מימדית למדי, המזקקת תכונות מספר, הקשורות לגבורה והירואיות, והן עולות כאסוציאציה מיידית לדמותו. יש לי היסוד להניח, אם כן, את טענת המחקר שלי – שמיתוס הגיבור מעוצב באנדרטה ומוכוון בצורה מגמתית לחלוטין, ולא בכדי, וכן שיש לו חשיבות ערכית עבור הקהילה – בכך שהוא למעשה מאפשר את המשך קיומה, במובן מסויים. המיתוס מטופח על ידי הקהילה, ועל ידי סוכני הזיכרון, הן באנדרטה והן בדיון הציבורי סביב הדמות, ולא משאיר מקום רב לדיבור אחר אודותיה, ולכך יש משמעות עבור המשכיות הקהילה.

השדה המחקרי עליו אני מתבססת בעבודתי, מורכב ממאמרים אקדמאים, כמו גם ממקורות ארכיוניים.

בחלקה הראשון של העבודה, אכלול דיון כללי במושגי-מפתח הקשורים לענייני – אעמיד קווים לדמותן של קהילות הזיכרון, ושל הזיכרונות הקולקטיביים המכוננים את זהותן, תוך דיון במהות הזיכרון הקולקטיבי עצמו, וכן, אבדוק את תפקידו של המיתוס בחברה המודרנית ובדת האזרחית, מבחינה חברתית ותרבותית. כמו כן, אדון באנדרטאות כפרקטיקת הנצחה, במגמתיות שלהן ובמסר המועבר על ידן.

בחלק השני אדון באופן ספציפי בנושא אנדרטת אנילביץ' ביד מרדכי – אפרט כיצד בדיוק מעוצב בה מיתוס הגיבור, וכיצד הוא מטופח על ידי קהילת הזיכרון, איזו מערכת ערכים אידיאלית הוא מייצג, מהם האתוסים והמסרים המגולמים בו -  ולבסוף אדון בחשיבות הטמונה בכל  אלה עבור הקיבוץ, ולמעשה, גם עבור המדינה. כל זאת, תוך זיקה לחומר המבואי שבחלק הראשון.

XXXX