27.01.22
חיפוש מתקדם

ממ"ן 11: פסיכולוגיה בחינוך

 • מספר עבודה: 2562
 • שנת הגשה: 2010
 • מוסד לימודים: המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן
 • מספר עמודים: 3
 • מספר מילים: 1422
 • מספר מקורות: אין צורך
 • קורס: 10125
 • סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 75 ₪
  מחיר
  75.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

פסיכולוגיה בחינוך- ממ"ן 11

שאלה 1

א.      הסבירו את המושגים צורך בהישג, רמת שאיפה, דימוי עצמי. (12 נק')

ב.      כיצד עשויה או עלולה להשפיע התנהגותם של הורים כלפי ילדיהם על התפתחות כל אחד מהמושגים שתיארתם בסעיף א' אצל ילדיהם? דונו בכל מניע בנפרד ובססו כל דיון על ממצא אמפירי מתאים מתוך חומר הלימוד העוסק במושג בו דנתם. (21 נק')

ג.        על איזה מבין שלושת המושגים תהיה השפעת ההורים רבה יותר? נמקו תשובתכם. (7 נק')

שאלה 2

א.      הציגו את הנחות היסוד ואת מושגי מידרג המניעים של מאסלו. (5 נק')

ב.      תארו השפעה אפשרית של הורים על שלושה שלבים שונים מתוך מידרג המניעים. בתשובתכם הציגו בקצרה כל אחד מהשלבים והסבירו מהי ההשפעה האפשרית של ההורים על השלב. (15 נק')

שאלה 3

בהתבסס על מאמרו של מקדונלד 'שכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית הספר' ענו על הסעיפים הבאים:

א.      הסבירו מהי חרדת בחינות וכיצד משפיעים הורים על התפתחות חרדת בחינות אצל ילדיהם. (8 נק')

ב.      מהי השפעה האפשרית של חרדת בחינות על הישגיהם של תלמידים? הסבירו תוך הצגת שני ממצאים אמפיריים מתאימים מתוך המאמר. (12 נק')

שאלה 4

חוקרת באוניברסיטה ביקשה לבחון השפעה של הורים החושפים את ילדיהם בגיל צעיר לקריאת ספרים על התפתחויות קוגניטיביות שונות כגון רמת אוצר מילים, כמות שגיאות כתיב, נכונות לקרוא ספרים.

א.      הסבירו מהי השערת מחקר ונסחו השערת מחקר באמצעותה תוכל לבדוק החוקרת השפעה אותה מעוניינת לחקור. (6 נק')

ב.      הסבירו מהו משתנה מסביר ומהו משתנה מוסבר וקבעו מהם משתנים אלה בהשערה שניסחתם בסעיף א'. (8 נק')

ג.        הסבירו מהו מערך מחקר מיתאמי ומהו מערך מחקר ניסויי וקבעו באיזה מערך מחקר כדאי לבדוק את ההשערה שניסחתם בסעיף א'? נמקו דבריכם. (6 נק')

 

 

ID, $echo ); ?>
XXXX