12.12.19
חיפוש מתקדם

קולנוע ישראלי: מהו אופן ייצוגם ודימויים של החרדים בקולנוע הישראלי ?

 • מספר עבודה: 2973
 • שנת הגשה: 2008
 • מוסד לימודים: אחר
 • מספר עמודים: 29
 • מספר מילים: 8196
 • מספר מקורות: 43
 • קורס: קולנוע
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 390 ₪
  מחיר
  390.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בייצוגם של ערכים חילוניים והכפפתם על העולם החרדי, בסרטים המציגים את החברה החרדית. סרטים אלה, המייחדים את עלילתם ליחסים החברתיים, ובעיקר ליחסים המשפחתיים, בתוך העולם החרדי, נוצרו מנקודת מבט של במאים חילוניים. נקודת המבט של הבמאים החילוניים אף שופטת את החברה החרדית, ומחדדת את השוני שבין חברה קולקטיביסטית לחברה אינדיבידואליסטית.

בעבודה זו אני ינסה לענות על שאלת המחקר:  מהו אופן ייצוגם ודימוים של החרדים בקולנוע הישראלי .

הייצוג הטלוויזיוני זוכה למשקל רב יותר, כשבמקביל מצטמצמת חשיבותה של העיתונות הכתובה בקרב הציבור. גם הדיון הציבורי, שהיה בעבר נחלתה כמעטה בלעדית של העיתונות הכתובה פנה לזירה הטלביזיונית, כאשר רובו המכריע של הציבור בוחר בטלוויזיה כבידור המועדף ביותר וכמעט כל הציבור צופה בטלוויזיה. דמות המופיעה בטלויזיה, זוכה בדרך כלל לחשיפה רבה, אשר יוצרת תופעות של קירבה לאותה דמות, מעלה את חשיבותה של אותה דמות ויוצרת עבורה יחסי ציבור - תופעה שזכתה לכינוי "אמריקניזציה של התרבות הישראלית" (ליבס, פריוגרבלסקי, 5. (1996

בעבודה זו אעסוק בייצוג הטלוויזיוני הניתן לתופעות דתיות למיניהן. הדת היוותה תחום התעניינות דומיננטי לכל אורך ההיסטוריה ובעיקר ההיסטוריה המערבית. מאז קבלת התורה, מלחמות המצווה על כיבוש הארץ, חורבן בית ראשון, הולדת ישו, צליבתו, חורבן בית שני, התפתחות האסלאם, מסעי הצלב ועד ימינו אנו. לו הייתה תקשורת עיתונאית מפותחת במהלך ההיסטוריה, סביר להניח שלדת היה בה ייצוג נרחב ביותר.

העולם החרדי, על פלגיו השונים מצפה מכל יהודי שילך "בדרך הנכונה", שהיא הדרך של אותו פלג ולשם כך עושות קבוצות שונות פעולות להחזרתם בתשובה של ה"תועים". קבוצות אלו מלוות עצמן בקמפיינים תקשורתיים שונים, תוך נקיטת פעולות מובהקות של יחסי ציבור. בין הפעולות השונות מקוימות מסיבות, בעיקר בחגים, מחולק מזון וכן ניתנות ברכות עבור כל פעולה קטנה. אם בעבר ניתנה ברכה על הנחת תפילין ברחוב או השתתפות במניין, הרי שבשנים האחרונות הקצין המצב בצורה דרסטית, כאשר החלו לחלק קמעות, לברך ואף לאיים על בוחרים תמימים, כדי שאל  יצביעו למפלגה "הנכונה".

 

שאלת מחקר:

אופן ייצוגם ודימוים של החרדים בקולנוע הישראלי .

השערות מחקר:

את ההשערות נחלק ל2:

 1. 1.       סרטים שנעשו ע"י במאים חילוניים:
 • הדגש הוא פחות על החברה.
 • מתעלם מטקסטים שקשורים לסיפורי התנ"ך, ספרות ההשכלה והאנטישמיות.
 • יש נטייה להדגיש רגש ורומנטיקה.
 • לרוב משלבים מיסטיקה יהודית ("סודות"), פולקלור יהודי.
 • נשים יכולות להיות הגיבור המרכזי.
 • יש הדגשה של סמלים יהודיים: כיפה, תהילים, ציצית וכו'
 1. 2.       סרטים שנעשו ע"י במאים חרדיים:
 •  הנושאים המרכזיים הם: המדינה, הציונות, השואה, מדינת ישראל, לימודי דת.
 •  אין רומנטיקה.
 •  האישה לא תהיה הגיבור המרכזי.
 • אין קללות, אסור להראות אלימות מוגזמת, אסור לערער על הנחות היסוד בחברה החרדית, המסר צריך להיות עם תוכן חינוכי/דתי כלשהו.
 • טקסטים שקשורים לתנ"ך או לספרות ההשכלה.
 • הסמלים לא מודגשים.

 

מבוא:. 4

שאלת מחקר:. 5

השערות מחקר:. 5

יהודי דתי וממסד הדתי בקולנוע. 6

ייצוג היהודי הדתי בקולנוע על ידי במאים חילוניים:. 7

מאפיינים של  קולנוע לאומי –הרואי:. 7

מקומו של יהודי דתי  וממסד דתי בקולנוע הלאומי ההרואי בין השנים 1948- 1965. 7

הדת החילונית – ציונות. 8

ייצוג של יהודי דתי וממסד היהודי בקולנוע לאומי 9

ייצוג יהודי דתי וממסד דתי בסרטי עיירה- שנות  ה- 60. 10

היעדרותו של יהודי דתי וממסד דתי מהמעשה הציוני 10

היהודי הדתי והממסד הדתי  בסרטי בורקס-1965 -  1980. 11

מאפיינים של סרטי בורקס. 11

ייצוג יהודי דתי  וממסד דתי -הקולנוע האישי בין השנים  70- 80. 11

סטריאוטיפ של יהודי דתי בקולנוע ישראלי עד אמצע שנות ה-80. 13

הקולנוע של שנות ה-90 – שובה של היהדות ושובו של הדתי למסך. 13

הלאומיות מול החרדיות. 15

הממסד הדתי – והחרות הפנימית. 16

הכפייה  והבחירה החופשית של האדם הדתי 16

הכמיהה למסורת חילונית יהודית. 17

המשך דחיית  העולם החרדי 17

מעמד האישה בחברה חרדית. 17

הדתי ומעמדו במסגרות חילוניות. 18

ייצוג היהודי הדתי בקולנוע על ידי במאים חרדים:. 19

הקונפליקט הדתי - האדם מול האלוקים. 19

האדם מול יצריו. 20

הדתי והעולם החילוני. 21

פתרונות קולנועיים לבעיות הלכתיות בעשיית הסרטים. 23

האם ניתן לכנות סרטים אלו "אומנות" או "יצירה"?  האם הקולנוע החרדי אינו אלא כלי חינוכי מגויס?  23

מגבלות והגבלות הקולנוע החרדי:. 24

סיכום וממצאים:. 25

ביבליוגרפיה:  28

XXXX