20.09.20
חיפוש מתקדם

שוויון הזדמנויות: שכר המורים בישראל בפרספקטיבה בינלאומית

 • מספר עבודה: 1487
 • שנת הגשה: 2010
 • מוסד לימודים: האוניברסיטה הפתוחה
 • מספר עמודים: 35
 • מספר מילים: 7182
 • מספר מקורות: 17
 • קורס: שוויון הזדמנויות
 • סוג עבודה: סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 360 ₪
  מחיר
  360.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

כל מורה רביעי במגזר הממלכתי עוזב את משרתו בשנת עבודתו הראשונה -  כך עולה מסקר מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שהוגש לאחרונה לראשי משרד החינוך. שיעור "הנשירה" למורים בשנת העבודה הראשונה שלהם בפועל לאחר סיום שלב ההכשרה, עומד על כ-25%-30%. עוד עולה מהדו"ח, כי בין 1991 ל-2002 עלה שיעור המורים העוזבים לצמיתות את מערכת החינוך ב-28% - מ-6.9% מכלל המורים במערכת החינוך ב-91' (4,938 מורים), ל-8.8% (9,604 מורים) ב-2002.  (קשתי 2007)
נשירה ותחלופה של מורים גורמת נזקים חינוכיים ובזבוז עצום של כספי ציבור (2005, Haberman ). אחד הגורמים לשחיקת ונשירת מורים הוא שכרם של המורים.  

 Haberman מסביר גם כי שיעורי העזיבה הגדולים, במיוחד של מורים בתחילת דרכם, נובעים משיטת הגיוס של מורים לבתי ספר – שיטה שאינה אישית דיה, אינה מביאה לתיאום ציפיות וגורמת לשחיקה ועזיבה של מורים.

 שלושה ממצאים בולטים עלו במספר רב של מחקרים על עזיבת מורים את מקצוע ההוראה:

 • שיעורי עזיבה גדולים לעומת מקצועות אחרים במשק
 • שיעורי העזיבה הגדולים ביותר הם של מורים מתחילים
 • הסיבה העיקרית לעזיבת מקצוע ההוראה הוא שכר נמוך

על אף השיקולים החשובים האחרים (כגון ביטחון תעסוקתי, בעיות משמעת), לשכרו של המורה המתחיל ולמבנה השכר של המורים יש המשקל הכבד ביותר בהחלטה להתחיל לעסוק במקצוע ההוראה או להישאר במקצוע, ולהפך.

עבודה זאת עוסקת בשכר המורים בהיבט רחב. העבודה דנה בשכר המורים בהשוואה לשכר בעלי מקצועות אחרים בשירות הציבורי, ובהשוואה לשכר מורים במדינות אחרות. כמו כן עוסקת במעמדו החברתי של המורה בישראל ומעמד ההוראה כפרופסיה.

בהיבט רחב יותר, דנה העבודה בהוצאה הלאומית לחינוך בישראל, ומשמעותה לטווח ארוך של רמת השכר הנמוכה של המורים ועתידה של מדינת ישראל.

 

מבוא

2

ההוראה כפרופסיה

3

מעמד המורה בישראל

7

שכר המורים בישראל

10

הוצאות מערכת החינוך הלאומית בישראל בהשוואה למדינות OECD

11

שכר המורים בישראל בהשוואה בינלאומית

25

האם הישגי התלמידים בישראל מצדיקים העלאת שכר המורים?

28

דיון וסיכום

32

ביבליוגרפיה

34

 

 

 

 

 


 

XXXX