04.06.20
חיפוש מתקדם

תמהיל שיווקי לבנק הפועלים תוך התמקדות בנושא הבנקאות הפרטית הגלובלית

 • מספר עבודה: 2289
 • שנת הגשה: 2011
 • מוסד לימודים: המכללה האקדמית נתניה
 • מספר עמודים: 25
 • מספר מילים: 4539
 • מספר מקורות: 5
 • קורס: ניהול אסטרטגי
 • סוג עבודה: פרה סמינריון
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 200 ₪
  מחיר
  200.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

בעבודתנו אנחנו ננתח אסטרטגיה לבנק הפועלים: בנק הפועלים בע"מ נוסד בשנת 1921 על-ידי המוסדות המרכזיים של היישוב באותה עת – ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.

היעד של בנק הפועלים בו בחרנו להתמקד הינו: חדירה עולמית- הרחבת התודעה העולמית על ידי הקמת  סניפים נוספים בחו"ל.

הגדרת האסטרטגיה: אחד מיעדי המפתח הוא חדירה עולמית- הרחבת התודעה העולמית על ידי הקמת  סניפים נוספים בחו"ל.

פיתוח נושא "הבנקאות הפרטית הגלובלית" (Global Private Banking), השתתפות בעסקאות בינלאומיות, העמקת הפעילות המקומית של הסניפים ברחבי העולם, הגברת פעילות בשווקים מתעוררים ופיתוח הקשרים עם בנקים בינלאומיים.

בכדי לבחון את הסביבה העסקית של הבנק חקרנו את הסביבה על ידי:

 • ניתוח P.E.S.T .
 • חמשת הכוחות של פורטר.
 • ניתוח SWOT.
 • מודל GE לתכנון עסקי אסטרטגי .

את האסטרטגיה השיווקית בארץ היעד בחנו על ידי  מודל אסטרטגיית הצמיחה של  ANSOFF.

בנינו תמהיל שיווקי  עבור האסטרטגיה  לפי הp4.

ניתחנו את היעדים ואת האסטרטגיה עסקית, בחנו כיווני המשך לאסטרטגיה שנבחרה על פי הפרסומים בדוחות המאוחדים של החברה שפורסמו ברבעון השני של שנת 2010 ובחנו את האסטרטגיה על פי המודל של תומפסון.

 

תיאור החברה

5

  פעילות קבוצת הבנק בחו"ל

6

חזון הבנק

7

ייעוד הבנק

7

יעד נבחר לביצוע האסטרטגיה

8

הגדרת האסטרטגיה

8

ניתוח הסביבה

8

  ניתוח סביבתי, ניתוח סביבת מאקרו

8

  ניתוח סביבת מיקרו - מודל 5 הכוחות של Porter

9

ניתוח S.W.O.T

10

מודל GE לתכנון עסקי אסטרטגי

14

הסבר על משתני עוצמת הפירמה

14

אסטרטגיה שיווקית בארץ היעד

16

  אסטרטגיית הצמיחה של  ANSOFF

16

תמהיל שיווקי מומלץ

17

יעדים ואסטרטגיה עסקית

18

  כיווני המשך לחזון החברה ולאסטרטגיה כפי שנקבעו ע"י החברה בדוחותיה

20

  הגורמים ליציאה לשוק הבינלאומי והבעיות לשינוי אסטרטגי זה

21

אסטרטגיה מגיבה על פי מודל "תומפסון"

22

סיכום

24

ביבליוגרפיה

25

XXXX