04.06.20
חיפוש מתקדם

תמורות במאה ה- 20: גזענות וצדק חברתי

 • מספר עבודה: 3402
 • שנת הגשה: 2000
 • מוסד לימודים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • מספר עמודים: 37
 • מספר מילים: 9158
 • מספר מקורות: 34
 • קורס: אנתרופולוגיה
 • סוג עבודה: פרוייקט גמר
 • סוג תואר: תואר ראשון
 • מחיר: 270 ₪
  מחיר
  270.00₪ (ILS)

תקציר העבודה:

מטרת העבודה היא לסקור את הגזענות בראשי המאה כפי שבאה לידי ביטוי בידי מחולליה העיקריים- הגרמנים. תכלית העבודה הוא להשוות את שיטותיהם מול עקרונות של צדק חברתי.

תיאוריות של צדק חברתי

חלק זה יתבסס על שני תיאורטיקנים בני זמננו:רולס ונוזיק. קנטאיסטים, המפרשים את מושג הצדק וההוגנות, תוך התייחסות לקודמיהם.

ג'והן רולס נולד ב1921- ובשנות החמישים פרסם תיאוריות שונות כיצד להגיע לרמה מוסרית צודקת בחלוקת המשאבים החברתיים. התיאוריות שלו התקבלו בהתלהבות ופורסמו בשני כתבים והמפורסם שבהם הוא: "THEORY OF JUSTICE".

בקיעים התגלו בתורתו כאשר המבקר המוביל הוא האמריקאי רוברט נוזיק.

רולס מניח כמה הנחות יסוד לצורך פיתוח תיאורית המוסר וקובע כי למרות נכונות טענותיו:

"THERE IS NO REASON TO SUPPORT AHEAD OF TIME THAT THE PRINCIPLES SATIAFECTORY FOR THE BASIC STRUCTURE HOLD FOR ALL CASES"]

(אין להניח כי לאורך זמן לא ישתנו דברים).

אולם עם שינוי קל בכל חברה וחברה ניתן היה להתאים בכל זמן דרך מוסרית כלשהי.

"WITH SUITABLE MODIFICATION SUCH A THEORY SHOULD PROVIDE THE KEY FOR SOME OF THESE OTHER QUESTIONS"

רולס אומר גם כי הוא מעונין לתת תשובות כיצד עלינו לנהוג בכל מקרה של אי צדק אולם כמעט ואינו מזכיר זאת בהמשך:

"HOW WE ARE TO DEAL WITH INJUSTICE. IT COMPRISES SUCH TOPICS AS THE THEORY OF PUNISHMENT..."

בתחילת דבריו הוא מזכיר את לוק, רוסו וקנט. רולס,כמו קנט, אינו מטפח אידיאל מוסרי ואליו הוא שואף אלא מחפש ראשית דרך טובה דרכה הוא יוכל להגיע לרמה מוסרית אידיאלית.

 

תוכן העניינים

1. מבוא התיאוריה הגזענית

2. התאוריה הגזענית וזיקתה לאנתרופולוגיה

3. התפתחות תורת הגזע עד סוף המאה התשע עשרה

4. התפתחות הגזענות עד מלחמת העולם הראשונה

5. הגזענות בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה

6. עליית המפלגה הנציונל סוציאליסטית

דיון

7. זכויות וחובות המדינה

8. זכויות וחובות האזרחים

9. ביבליוגרפיה

 
 


 
XXXX