11.12.18
חיפוש מתקדם
נמצאו 544 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 3180 שנת הגשה: 2006

ספורט וחברה: אפליית נשים בספורט בישראל

המסלול האקדמי של המכללה למינהל
ספורט וחברה
בעבודה זו אסקור את מאפייני האפליה וכן אציין מגמות שינוי בהתייחסות אל נשים בספורט בישראל. כמו כן אציג את החקיקה האמריקאית כדוגמא לאפשרות חלופית לחקיקה. לפי סקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 1999, ועניינו "עיסוק בפעילות ספורטיבית וביקור בתחרויות ספורט של בני 14 ומעלה, לפי תכונות שונות", ניתן לראות כי אחוז הנשים ואחוז הגברים העוסקים בספורט הוא למעשה זהה (סטייה של 7 עשיריות האחוז לטובת הגברים), וכי מעל ממחצית האוכלוסייה עוסקת בספורט. הנטייה הנשית היא לעסוק בספורט מסיבות בריאותיות, בעוד הגברים נוטים לעסוק בספורט כתחביב. גם סוגי הספורט שונים, וגברים מאופיינים בנטייה קלה לתחומי ספורט קבוצתיים, בעוד נשים נוטות לעסוק בספורט אינדיווידואלי.
מחיר
220.00₪ (ILS)
 • מחיר: 220 ₪
 • מס’ מקורות: 45
 • מס’ עמודים: 24
 • מס’ מילים: 4,982
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סיכום קורס עבודה’ מס: 2174 שנת הגשה: 2008

פרסום ומכירת משקאות אלכוהוליים – היבטים מוסריים

המרכז האקדמי למשפט ועסקים
מוסר בעסקים
מאז ומתמיד, מצליחות הפרסומות לאלכוהול למכור לנו לא רק את המשקה אלא הרבה יותר מכך. כמו במרבית הפרסומות בנות ימינו, לא ניתן להפריד בין המוצר לבין מערכת האסוציאציות הקשורות בו, ובין המוצר לבין המטען הרגשי הנלווה אליו. האלכוהול, כידוע, הוא הסם החוקי הנפוץ ביותר בארץ. בניגוד לרשימת האיסורים הארוכה המיוחסת לסמים – איסור החזקת כלים לשימוש, איסור החזקת סם, איסור שימוש בסם, איסור מכירה – האלכוהול חופשי לחלוטין, לפחות עבור הצעירים.
מחיר
280.00₪ (ILS)
 • מחיר: 280 ₪
 • מס’ מקורות: 46
 • מס’ עמודים: 28
 • מס’ מילים: 8,954
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 2304 שנת הגשה: 2010

שוויון הזדמנויות: הקונפליקט בין קריירה ואחריות משפחתית

האוניברסיטה הפתוחה
שוויון הזדמנויות
בעיית הדילמה קריירה או אחריות משפחתית, היא בעיה שמצויה בעיקרה אצל נשים, על כך נרחיב בהמשך, היא יכולה להתעורר בשלבים שונים בחייה של האישה ללא תלות למועד בו החלה לעבוד ולוותק שצברה במקום עבודתה. במידה ומעסיק בוחר לא לקדם אישה לא לקבלה לעבודה, לפטרה בגלל שהיא מבקשת הקלה בשעות העבודה וכד', קרוב לוודאי שניתקל בתופעה של אפליה בעבודה מצד המעביד. במצב בו לא מתקיימת אפליה מצד המעביד ומתקיים שוויון הזדמנויות בעבודה, התשובה לבעיית הדילמה מצויה בידיה של האישה, מצב המתאפיין במונח ה"בחירה החופשית".
מחיר
299.00₪ (ILS)
 • מחיר: 299 ₪
 • מס’ מקורות: 25
 • מס’ עמודים: 17
 • מס’ מילים: 3,912
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 2562 שנת הגשה: 2010

ממ"ן 11: פסיכולוגיה בחינוך

המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן
10125
פסיכולוגיה בחינוך- ממ"ן 11 שאלה 1 א. הסבירו את המושגים צורך בהישג, רמת שאיפה, דימוי עצמי. (12 נק') ב. כיצד עשויה או עלולה להשפיע התנהגותם של הורים כלפי ילדיהם על התפתחות כל אחד מהמושגים שתיארתם בסעיף א' אצל ילדיהם? דונו בכל מניע בנפרד ובססו כל דיון על ממצא אמפירי מתאים מתוך חומר הלימוד העוסק במושג בו דנתם. (21 נק')
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות: אין צורך
 • מס’ עמודים: 3
 • מס’ מילים: 1,422
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5224 שנת הגשה: 2013

אפלית עובדים עם מוגבלויות בעבודה

האוניברסיטה הפתוחה
דיני עבודה
בחוק השוויון נקבע כי "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים." נושא העבודה: אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה בישראל בחרתי לעסוק בסוגיית התעסוקה לנוכח העובדה כי אחד מתחומי החיים העיקריים של האדם הינו מקום עבודתו, השתלבות במקום עבודה מעניין ומתגמל מהווה את אחת [...]
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 15
 • מס’ עמודים: 26
 • מס’ מילים: 7,148
XXXX