19.02.20
חיפוש מתקדם
נמצאו 9 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5224 שנת הגשה: 2013

אפלית עובדים עם מוגבלויות בעבודה

האוניברסיטה הפתוחה
דיני עבודה
בחוק השוויון נקבע כי "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים." נושא העבודה: אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה בישראל בחרתי לעסוק בסוגיית התעסוקה לנוכח העובדה כי אחד מתחומי החיים העיקריים של האדם הינו מקום עבודתו, השתלבות במקום עבודה מעניין ומתגמל מהווה את אחת [...]
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 15
 • מס’ עמודים: 26
 • מס’ מילים: 7,148
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 4725 שנת הגשה: 2012

אתיקה מקצועית – דיון בסוגיות אתיות

האוניברסיטה הפתוחה
אתיקה
א. עו"ד שאולי עבר מספר עבירות אתיות שעניינן פרסום, פרסומת ושידול כפי שאתאר בהרחבה להלן: בהתאם למתואר באירוע, עו"ד שאולי פעל באופן המנוגד לכללי האתיקה, לשם קבלת עבודה מקצועית, וזאת באמצעות שידול, בהתאם לסעיף 56 לחוק הלשכה. מותר לו להשיב על שאלות על שאלות גולשים באתרים השונים, ואולם אסור היה עליו להמליץ למגיבים לפנות למשרדו לשם הגשת בג"ץ בנושא גיוס החרדים לצה"ל והוספת קישור לאתר.
מחיר
50.00₪ (ILS)
 • מחיר: 50 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 2
 • מס’ מילים: 791
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 4996 שנת הגשה: 2013

תופעת הסחר בנשים

אוניברסיטת בר-אילן
תופעת הסחר בנשים
עבודה זו כוללת סקירה על סחר בנשים בישראל ובעולם, היקף התופעה והגורמים. בפרק זה אבחן את מדיניות הרשויות בישראל לסחר בנשים, איך הן מביאות אותה לכלל ביצוע ומחירה האנושי של מדיניות זו. אבדוק גישות שונות לתופעת הסחר ותיאוריות חברתיות שונות. אבחן מיהן הקורבנות ואת שרשרת הסחר. בנוסף, אציג בקצרה את השפעת הגלובליזציה על היקף תופעת הסחר בנשים.
מחיר
200.00₪ (ILS)
 • מחיר: 200 ₪
 • מס’ מקורות: 7
 • מס’ עמודים: 16
 • מס’ מילים: 4,413
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 5140 שנת הגשה: 2013

שביתות הזדהות

האוניברסיטה הפתוחה
יחסי עבודה
עבודה זו עוסקת בהגדרת המושג שביתה, ותעמוד על מעמדה הרם כחרות יסוד הלכתית וחוקתית, כאשר תתמקד בסוג אחד של שביתה והיא \”שביתת הזדהות\”, או בשמה השכיח – \”שביתת אהדה\”. שביתה היא אחד מכלי המאבק הננקטים על-ידי עובדים בסכסוכי עבודה בעולם ובישראל. קיימים מספר סוגי שביתות: שביתה כלכלית, שביתה פוליטית (טהורה), שביתה \”מעיין פוליטית\” ושביתת אהדה. [...]
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 17
 • מס’ עמודים: 13
 • מס’ מילים: 2,544
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 5148 שנת הגשה: 2013

האם יש צורך במתן רישיונות כפייה בתחום של זכויות יוצרים ומה בכלל מידת נחיצותם של רישיונות אלו?

אוניברסיטת חיפה
משפטים
בעבודה זו אעסוק ברישיון כפייה בזכויות יוצרים ואעמוד על השימוש בה בעיקר בקרב התעשייה הפרמצבטית. בהגדירנו מהו בעצם רישיון כפייה, נאמר כי רישיון כפייה ניתן כאשר המחוקק רואה לנכון להתערב בזכותו של היוצר לשלוט במה שייעשה עם יצירתו. במצב עניינים זה, כופה המחוקק על בעל האמצאה לוותר על המונופול שיש לו על יצירתו. הווי אומר, [...]
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 5
 • מס’ עמודים: 10
 • מס’ מילים: 3,957
XXXX