12.12.19
חיפוש מתקדם
נמצאו 23 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סיכום קורס עבודה’ מס: 5240 שנת הגשה: 2013

הקשר בין דרבון העובדים למאמץ יתר ליכולת להתמודד עם מתח ולחץ בעבודה

אחר
שיטות מחקר
עבודת סיום קורס אצל המרצה ארז יעקובי, שנכתבה על ידי בוגר בי"ס ליד"ה מצטיין. העבודה עוסקת בקשר בין הגברת כמות ואיכות העבודה לעובדים על ידי המנהלים, למתח ולחץ הנוצרים בעקבות כך אצל העובדים. העבודה כוללת מבוא, סקירת ספרות, דיון, שיטה, סיכום וביבליוגרפיה. הערה: ציון העבודה היה 98 ותיקנתי אותה לפי הערת המרצה. במחקר זה הוגדר [...]
מחיר
180.00₪ (ILS)
 • מחיר: 180 ₪
 • מס’ מקורות: 3
 • מס’ עמודים: 8
 • מס’ מילים: 1,901
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5359 שנת הגשה: 2013

סמינריון בשיוויון הזדמנויות בעבודה: אפליה על רקע הלאום הערבי בשוק העבודה בישראל

האוניברסיטה הפתוחה
שיוויון הזדמנויות
1בעבודה זו החוקרת תבחן את העסקתם של הערבים בשוק התעסוקה בישראל ותבחן את סוגיית קיומה של אפליה בשוק תעסוקה זה כלפי המיעוט הערבי. מערכת יחסי העבודה היא מסגרת מושגית או מעין מודל מחשבתי, המסייע בידינו להבין את הגורמים העיקריים המשפיעים והמעצבים את דפוסי פעילויות הגומלין שבין הצדדים המשתתפים במערכת. מערכת יחסי העבודה עברה שינויים ניכרים [...]
מחיר
430.00₪ (ILS)
 • מחיר: 430 ₪
 • מס’ מקורות: 22
 • מס’ עמודים: 40
 • מס’ מילים: 12,718
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5339 שנת הגשה: 2013

שינויים במעמד המורה הקשר בין הכשרת המורה ומעמדו בחברה

אחר
--
החינוך בישראל ידע עליות ומורדות, בשנות השישים דורגה ישראל ומערכת החינוך שלה להיבטיה השונים בין המקומות הראשונים בעולם, אך עם השנים האיכויות ירדו ואיתם הדירוג הגבוה, מעמד המורה הלך ונשחק. הוקמו ועדות מועדות שונות לאורך השנים, הומלצו המלצות, רובן לא יושמו והמצב לא השתפר. הועדה האחרונה שהוקמה ב2004 הייתה ועדת דברת ואיתה התקווה הגדולה לשינוי. [...]
מחיר
490.00₪ (ILS)
 • מחיר: 490 ₪
 • מס’ מקורות: 40
 • מס’ עמודים: 30+נספחים
 • מס’ מילים: 11,853
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5513 שנת הגשה: 2013

חופש העיסוק מול זכות הקניין

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דיני עבודה
חופש העיסוק נולד במסגרת המהפכה החוקתית שעבר החוק הישראלי בשנת 1992 מעגן בתוכו את זכותו של אדם לעבוד בכל מקצוע ועיסוק, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי במטרה להתפרנס בכבוד. מכאן מקומו החשוב של חופש העיסוק במסגרת זכויות היסוד . למרות מעמדו של חופש העיסוק , הוא אינו מייצג תפיסה ברורה ולעיתים אף [...]
מחיר
350.00₪ (ILS)
 • מחיר: 350 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 29
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 5669 שנת הגשה: 2010

תחלופת עובדים: מדיניות משאבי אנוש בארגון תחלופת נציגי השירות במועדון הכושר "פיטנס"

אחר
שיטות מחקר איכותניות לאבחון
המושג תחלופת עובדים (Employee turnover) מוגדר בספרות כיחס בין מספר חברי הארגון שעזבו בתקופת זמן מוגדרת ובין המספר הממוצע של האנשים הנמצאים בארגון באותה תקופה. בדרך כלל מתייחסים למושג תחלופת עובדים כתהליך המעגלי המתקשר למילוי משרה פנויה בכל פעם שמשרה מסוימת מתפנית מרצון או שלא מרצון, יש להעסיק ולאמן אדם חדש כדי לאייש אותה (Price, [...]
מחיר
120.00₪ (ILS)
 • מחיר: 120 ₪
 • מס’ מקורות: 22
 • מס’ עמודים: 16
 • מס’ מילים: 4,840
XXXX