09.12.19
חיפוש מתקדם
נמצאו 23 פריטים
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 5778 שנת הגשה: 2013

ממן 16 חקר ביצועים 13001

האוניברסיטה הפתוחה
חקר ביצועים 13001
קובץ השאלות של הממן נמצא תחת כפתור "צפייה מקדימה בעבודה" (לחצו על הצג תקציר ואז לחצו על "צפייה מקדימה בעבודה"). ציון 94. 
מחיר
100.00₪ (ILS)
 • מחיר: 100 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 6
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 5669 שנת הגשה: 2010

תחלופת עובדים: מדיניות משאבי אנוש בארגון תחלופת נציגי השירות במועדון הכושר "פיטנס"

אחר
שיטות מחקר איכותניות לאבחון
המושג תחלופת עובדים (Employee turnover) מוגדר בספרות כיחס בין מספר חברי הארגון שעזבו בתקופת זמן מוגדרת ובין המספר הממוצע של האנשים הנמצאים בארגון באותה תקופה. בדרך כלל מתייחסים למושג תחלופת עובדים כתהליך המעגלי המתקשר למילוי משרה פנויה בכל פעם שמשרה מסוימת מתפנית מרצון או שלא מרצון, יש להעסיק ולאמן אדם חדש כדי לאייש אותה (Price, [...]
מחיר
120.00₪ (ILS)
 • מחיר: 120 ₪
 • מס’ מקורות: 22
 • מס’ עמודים: 16
 • מס’ מילים: 4,840
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סיכום קורס עבודה’ מס: 5240 שנת הגשה: 2013

הקשר בין דרבון העובדים למאמץ יתר ליכולת להתמודד עם מתח ולחץ בעבודה

אחר
שיטות מחקר
עבודת סיום קורס אצל המרצה ארז יעקובי, שנכתבה על ידי בוגר בי"ס ליד"ה מצטיין. העבודה עוסקת בקשר בין הגברת כמות ואיכות העבודה לעובדים על ידי המנהלים, למתח ולחץ הנוצרים בעקבות כך אצל העובדים. העבודה כוללת מבוא, סקירת ספרות, דיון, שיטה, סיכום וביבליוגרפיה. הערה: ציון העבודה היה 98 ותיקנתי אותה לפי הערת המרצה. במחקר זה הוגדר [...]
מחיר
180.00₪ (ILS)
 • מחיר: 180 ₪
 • מס’ מקורות: 3
 • מס’ עמודים: 8
 • מס’ מילים: 1,901
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 2403 שנת הגשה: 2011

האם ישנו קשר בין מעמדו של המורה בבית הספר ובחברה לבין מידת המוטיבציה שלו?

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
עבודת גמר לתואר בחינוך
בשנים האחרונות הושם על סדר היום הציבורי נושא מעמדו של ציבור המורים בישראל. אחת הדרכים להעלות את דימויו של ציבור זה בעיני עצמו ובעיני הציבור היא באמצעות שיטת תגמולים ותמריצים. בעבודה זו נבחן את הקשר בין מעמדו של המורה לבין השפעתו על המוטיבציה (הנעה) שלו. כמו כן נבחן את הגישות השונות לפיהן ניתן להניע עובדים. הנעה היא מושג המתאר מניעים להתנהגות, ותיאוריות מוטיבציה שונות המנסות להסביר תהליכים המניעים את האדם להתנהג באופן מסוים. אנו מייחסים הנעה להתנהגות הכוללת בחירה בין אלטרנטיבות של מטרות ואמצעים (עשור וקפלן, 2001). לדעתנו ישנו פער גדול בתפיסת המורה ומעמדו במדינת ישראל לבין מדינות לעולם. תפיסה זו נובעת לדעתנו מפערי השכר שיש למורים בישראל לבין המורים ברחבי העולם.
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 18
 • מס’ עמודים: 29
 • מס’ מילים: 8,164
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5224 שנת הגשה: 2013

אפלית עובדים עם מוגבלויות בעבודה

האוניברסיטה הפתוחה
דיני עבודה
בחוק השוויון נקבע כי "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים." נושא העבודה: אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה בישראל בחרתי לעסוק בסוגיית התעסוקה לנוכח העובדה כי אחד מתחומי החיים העיקריים של האדם הינו מקום עבודתו, השתלבות במקום עבודה מעניין ומתגמל מהווה את אחת [...]
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 15
 • מס’ עמודים: 26
 • מס’ מילים: 7,148
XXXX