09.12.19
חיפוש מתקדם
נמצאו 23 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 4849 שנת הגשה: 2007

האם מערך ההדרכה לקורס שוטרים בסיסי מתאים לעבודת הסיירים במשטרה?

המכללה האקדמית אשקלון
קרימינולוגיה
משטרת ישראל פועלת לאכיפת חוק ,לקיום הסדר הציבורי, לשמירה על ביטחון הנפש והרכוש, תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם. תפקידיה העיקריים של משטרת ישראל כזרוע אוכפת חוק קבועים בסעיף 3 לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א- 1971. הסעיף קובע: " משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש".
מחיר
350.00₪ (ILS)
 • מחיר: 350 ₪
 • מס’ מקורות: 25
 • מס’ עמודים: 29
 • מס’ מילים: 6,916
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: אחר עבודה’ מס: 3733 שנת הגשה: 2010

תרגילים ופתרונות מלאים בקורס סטטיסטיקה ב'

האוניברסיטה הפתוחה
סטטיסטיקה ב'
תרגילים ופתרונות מלאים של המרצה בקורס סטטיסטיקה ב', כולל הסברים מפורטים ונוסחאות. יחידות 11-14
מחיר
35.00₪ (ILS)
 • מחיר: 35 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 100
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 5669 שנת הגשה: 2010

תחלופת עובדים: מדיניות משאבי אנוש בארגון תחלופת נציגי השירות במועדון הכושר "פיטנס"

אחר
שיטות מחקר איכותניות לאבחון
המושג תחלופת עובדים (Employee turnover) מוגדר בספרות כיחס בין מספר חברי הארגון שעזבו בתקופת זמן מוגדרת ובין המספר הממוצע של האנשים הנמצאים בארגון באותה תקופה. בדרך כלל מתייחסים למושג תחלופת עובדים כתהליך המעגלי המתקשר למילוי משרה פנויה בכל פעם שמשרה מסוימת מתפנית מרצון או שלא מרצון, יש להעסיק ולאמן אדם חדש כדי לאייש אותה (Price, [...]
מחיר
120.00₪ (ILS)
 • מחיר: 120 ₪
 • מס’ מקורות: 22
 • מס’ עמודים: 16
 • מס’ מילים: 4,840
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 2403 שנת הגשה: 2011

האם ישנו קשר בין מעמדו של המורה בבית הספר ובחברה לבין מידת המוטיבציה שלו?

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
עבודת גמר לתואר בחינוך
בשנים האחרונות הושם על סדר היום הציבורי נושא מעמדו של ציבור המורים בישראל. אחת הדרכים להעלות את דימויו של ציבור זה בעיני עצמו ובעיני הציבור היא באמצעות שיטת תגמולים ותמריצים. בעבודה זו נבחן את הקשר בין מעמדו של המורה לבין השפעתו על המוטיבציה (הנעה) שלו. כמו כן נבחן את הגישות השונות לפיהן ניתן להניע עובדים. הנעה היא מושג המתאר מניעים להתנהגות, ותיאוריות מוטיבציה שונות המנסות להסביר תהליכים המניעים את האדם להתנהג באופן מסוים. אנו מייחסים הנעה להתנהגות הכוללת בחירה בין אלטרנטיבות של מטרות ואמצעים (עשור וקפלן, 2001). לדעתנו ישנו פער גדול בתפיסת המורה ומעמדו במדינת ישראל לבין מדינות לעולם. תפיסה זו נובעת לדעתנו מפערי השכר שיש למורים בישראל לבין המורים ברחבי העולם.
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 18
 • מס’ עמודים: 29
 • מס’ מילים: 8,164
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: פרוייקט גמר עבודה’ מס: 2407 שנת הגשה: 2011

כיצד גורמי מוטיבציה שונים משפיעים על הנעתו של המורה?

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
פרויקט גמר לתואר שני בחינוך
בפרויקט זה בחנו כיצד גורמי מוטיבציה שונים משפיעים על הנעתו של המורה? בפרויקט זה השתמשו בשיטה כמותית על מנת לבחון את שאלת המחקר ואת השערות המחקר שלנו. השתמשנו בשאלון שבנינו על פי היגדים המשוחחים על משתני המחקר שלנו (הנעה ותמריצים). המדגם במחקרנו הינו של 80 מורים ומורות. השאלון הינו אנונימי. על מנת לבחון את השערות המחקר ביצענו 2 מבחנים. ממוצע של ההיגדים לפי השערות המחקר והמשתנים וכמו כן ביצענו T- TEST (מבחן T) לכל אחת מההשערות.
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 17
 • מס’ עמודים: 47
 • מס’ מילים: 8,378
XXXX