04.06.20
חיפוש מתקדם
נמצאו 13 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת הגשה עבודה’ מס: 2477 שנת הגשה: 2007

ניתוח שירה – "שיר על התוכי יוסי" / אברהם חלפי

אחר
כיצד קוראים שירה
שיריו הראשונים של חלפי החלו להופיע ב-1930, והוא כתב במשך כמעט 50 שנה. הוא היה בן דורם של שלונסקי, אלתרמן ולאה גולדברג, והיה קרוב אליהם בסגנון שירתו. שירתו מילאה תפקיד חלוצי בשירה העברית, בשל הרטוריקה פורצת הדרך שלו – הוא עבר מהשירה המהוקצעת המקובלת אל דיבור שירי ישיר ומשוחרר, ללא קצביות רהוטה, מטאפורות גבוהות ושאר נורמות אמנותיות מקובלות של דורו.
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 9
 • מס’ עמודים: 18
 • מס’ מילים: 6,955
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 593 שנת הגשה: 2010

ההבדלים המגדריים בסרטים ישראלים : בחינת הסרטים "סלמוניקו" ו "משפחת צנעני".

המכללה האקדמית ספיר
קולנוע
מבחינת הקולנוע הישראלי, ניכרת היעדרותה של האשה, על אף יומרתה של הציונות לכונן חיים שוויוניים במדינה. על פי מאמרה של שוחט (1993), ייצוג האישה בסרטים הישראליים המוקדמים הסתמך על דגמי המלודרמה הוליוודית ועל כך נמנע מהצגת האישה כסובייקט. לרוב זהותה נגזרה מהאיש שלצידו עמדה ומנכונותה ליטול חלק פעיל בקורבן שהוא עצמו הקריב. עבודה זו אמנם תעסוק בסרטים ישראלי המתמקד בנרטיב השולי והאלטרנטיבי של האחר המזרחי כמו גם האחר המיני, או דמות האשה, אך ניתן לזהות בו אותם מרכיבים גבריים של הסדר הפטריארכאלי השליט.
מחיר
260.00₪ (ILS)
 • מחיר: 260 ₪
 • מס’ מקורות: 24
 • מס’ עמודים: 18
 • מס’ מילים: 4,359
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת הגשה עבודה’ מס: 3209 שנת הגשה: 2010

השראה והשפעה ביצירותיו של חיים גורי

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מקורות ההשראה וההשפעה בשירה עברית
העבודה מתמקדת במקורות ההשפעה וההשראה ביצירותיו של חיים גורי מתוך פרק המבוא:"בשורות הבאת אנסה לעמוד על אופן ביטויו של נושא מרכזי ביצירותיו של העיתונאי, הסופר והמשורר חיים גורי. הנושא המרכזי שמצאתיו כעמוד תווך מרכזי העובר כחוט השני ברבות מיצירותיו של גורי הוא מלחמות ישראל ובראשן מלחמת העצמאות של מדינת ישראל בשנת 1948, כמובן שפרט לנושא מרכזי זה ניתן למצוא מספר תמות מרכזיות נוספות ביצירותיו כדוגמת שואת העם היהודי ואפילו משפחתו שלו אך בעבודתי אתמקד בעיקר בנושא הראשון והמרכזי בעיני והוא מלחמת השחרור, בד בבד אנסה גם לאמוד את הקשר בין מקורות השראתו לבין הצורה בה הן באו לידי ביטוי ברשימותיו.
מחיר
100.00₪ (ILS)
 • מחיר: 100 ₪
 • מס’ מקורות: 7
 • מס’ עמודים: 4
 • מס’ מילים: 1,389
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: אחר עבודה’ מס: 3733 שנת הגשה: 2010

תרגילים ופתרונות מלאים בקורס סטטיסטיקה ב'

האוניברסיטה הפתוחה
סטטיסטיקה ב'
תרגילים ופתרונות מלאים של המרצה בקורס סטטיסטיקה ב', כולל הסברים מפורטים ונוסחאות. יחידות 11-14
מחיר
35.00₪ (ILS)
 • מחיר: 35 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 100
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 3890 שנת הגשה: 2010

גזענות, יחסי כוחות והחוק הלבן בספרות ובקולנוע האמריקאי

אוניברסיטת תל אביב
משפט בספרות
מטרת המחקר היא הצגת שלטון החוק והמשפט על מערכת הנורמות שהוא מכיל כתוצר של יחסי כוחות בחברה. יחסי כוחות בהם הקבוצה השלטת, בעלת הרוב המכריע מכתיבה את המוסר , את מערכת הנורמות והערכים ולפיכך את המשפט ואת החקיקה. לא אחת, מהווה החוק מסכת אמונות סובייקטיבית אשר מעצביה מתמיירים להציגה כאובייקטיבית, כאמת מוחלטת, ולהשליטה על פני כל. במערכת שכזו הופך סיפורה של הקבוצה השלטת לסיפור " הנכון" בעוד שאלו שאינם נמנים על קבוצה זו הופכים ל"אחרים", האחרים המושתקים , האחרים שסיפורם הוא יוצא הדופן , שונה ובלתי מקובל, אך חריגות זו נובעת אך ורק מתוך חולשתם שכן לפי תפיסות פוסט מודרניות אין בנמצא סיפור אחד "נכון" או אמת יחידה ומוחלטת. החוק לובש פנים תרבותיות שונות וברצוני לדון בחוק שהוא כהגדרתי- החוק הלבן. החוק הלבן הוא החוק המאמץ ערכי התרבות הלבנה, הדחוק את השחור, או אדום העור או כל בן מיעוט שתרבותו חריגה לתרבות הנוצרית הלבנה. החוק הלבן מגולם בשיטת העבדות שהונהגה במדינות הדרום של ארה"ב, וביחס שגילתה אותה אומה כלפי ילדי היבשת- האינדיאנים
מחיר
320.00₪ (ILS)
 • מחיר: 320 ₪
 • מס’ מקורות: 5
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 11,534
XXXX