26.10.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 18 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 547 שנת הגשה: 2008

בחינת טקס החינה בקרב יהדות תימן ובחינת שימורו בחברה הישראלית המודרנית (כולל מחקר אמפירי)

אוניברסיטת תל אביב
סוציולגיה
חִינָה (או חֶנָה HENNA) היא טקס הנהוג בקרב עמים שונים במזרח התיכון, בצפון אפריקה ובאסיה (ולכן, בין היתר בקרב חלק מהיהודים מעדות המזרח) לפני החתונה. בטקס זה צובעים החתן והכלה את ידיהם בצבע צמחי המופק משורש צמח החינה למזל טוב. נהוג לערוך מסיבה לרגל החינה, והיא מהווה מעין טקס של מעבר מחיים כיחידים לחיי זוגיות. הצבע הניתן על ידיהם של החתן והכלה צריך להיקנות, לפי המסורת, על ידי החתן עצמו. את הצבע מורחים בצורה עגולה על כפות ידי החתן והכלה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע לחתן ולכלה.
מחיר
340.00₪ (ILS)
 • מחיר: 340 ₪
 • מס’ מקורות: 17
 • מס’ עמודים: 27
 • מס’ מילים: 4,386
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 543 שנת הגשה: 2009

בת תימן היהודייה וכוחה במשפחה

אוניברסיטת בר-אילן
סוציולוגיה
מעמדה של האישה התימנייה לא היה שונה ממעמדן של הנשים בשאר המדינות המוסלמיות. הנשים לא זכו למעמד שווה לזה של מעמדם של הגברים, והיו נתונות לשליטתם. בחברת המוצא המסורתי, תפיסת האישה היהודית נבדלת מתפיסת האישה המוסלמית (לא ראו בה קניין), אך בכל זאת הייתה קימת לגביה הגדרה דיפרנציאלית. מעמדה בתוך המשפחה היה נמוך ותפקודיה הוגבלו בעיקר לתחום האמהות ולתחום משק הבית.
מחיר
380.00₪ (ILS)
 • מחיר: 380 ₪
 • מס’ מקורות: 36
 • מס’ עמודים: 40
 • מס’ מילים: 15,060
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1444 שנת הגשה: 2010

כיצד מגדירים הזרמים הדתיים בארה"ב מיהו יהודי, וכיצד זה משפיע על יחסיהם עם מדינת ישראל?

האוניברסיטה הפתוחה
תולדות יהודי ארה"ב
נושא מיהו יהודי לא נדון ולא נקבע בחוקים הרלוונטיים שחוקקו מיד לאחר קום המדינה, כמו לדוגמא חוק השבות. פרשה זו, שלא נסתיימה ע"י החוגים החילוניים, לא עוררה את זעמם של החוגים הדתיים שקיוו כי מצב הסטאטוס קוו ישמר. הם סברו כי אם יעוררו שאלות מיותרות, הדבר יזיק לאינטרס הדתי ולכן נוח היה להם עם חוסר ההגדרה הברורה. אולם אליה וקוץ בה- חוסר הבהירות נוצל לאחר עשור של קיום המדינה בדיוק הפוך. בשנת 1958 הוציא שר הפנים הנחיות שהפרו את האיזון הדק וגרמו למשבר. המשבר של 1958 מעורר תמיהה. כיצד לא התעורר הפולמוס קודם לכן, שכן
מחיר
280.00₪ (ILS)
 • מחיר: 280 ₪
 • מס’ מקורות: 26
 • מס’ עמודים: 30
 • מס’ מילים: 8,840
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1465 שנת הגשה: 2010

התפתחות המושג מיהו יהודי

האוניברסיטה הפתוחה
תולדות יהודי ארה"ב
צביונה של ישראל כמדינה יהודית מתבטאת לא רק ברמת הפרט אלא גם ברמת הכלל וזאת ע"מ לשמור גם רמת הפרט לבל תתפורר. כלומר, ההיבט הסוציולוגי גורס הישארות על בסיס העבר עם "עדכונים" הנובעים כתוצאה מצורך השעה. האספקט הדתי לעומתו אינו מתחשב בתהפוכות הזמן. בן הדת היהודית אינו יכול להיות בן דת אחרת. לכאורה השאלה תמוהה. כיצד יעלה על דעתו, או על דעת מישהו, כי הוא ייחשב עוד ליהודי, כשכל מעשיו והתנהגותו הנמשכת, הם בבירור בניגוד גמור ליהדות, ותוך התנערות מפורשת ממנה? אלא, שככל שהדבר תמוה, עובדה היא כי מפעם
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 21
 • מס’ עמודים: 23
 • מס’ מילים: 7,947
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1531 שנת הגשה: 2009

סינקרטיזם: האם, וכיצד השתנה אופי חגיגות המימונה מאז עליית מרוקו ועד היום?

האוניברסיטה הפתוחה
סינקרטיזם
חג המימונה נחוג זה כמאתיים שנה ויותר, אולם שורשיו רחוקים יותר וחלקם מתוארכים אף עד למאה השתים עשרה לספירה. חג זה נחוג בכלל קהילות היהודים בצפון אפריקה ואף במקומות נוספים כמו בבלקן, בבל ומקומות אחרים, אולם בעיקר מוכר החג כחגם של יהודי מרוקו (אלקיים, 1983). למימונה, לחג ולכינויו, מקורות רבים והשערות שונות לגבי שמו, אולם אף אחד מאותם מקורות, אינו מוסכם על כולם, כך שניתן לראות בחג שמחה הנובעת ממקורות אקלקטיים. מכל מקום, כל קהילה מעניקה לחג ממנהגיה ובכל סביבה נפוצו
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 58
 • מס’ עמודים: 48
 • מס’ מילים: 14,440
XXXX