26.10.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 37 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 530 שנת הגשה: 2008

הקשר בין בעיית הקרקעות של ערביי ישראל לשייכותם למדינת ישראל

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יחסים אתניים
בעבודה זו אני מעריך כי ישנו קשר בין הפקעת הקרקעות לזהותם של ערביי ישראל. ערבי ישראל מאמינים כי הקרקעות שייכות להם מיכון שיש זיכה דתית ולאומית לאדמות הנ"ל מהסיבה שעדין הגבולות אינם ברורים והם מרגישים שהם חיים בצלו של הרוב היהודי ותוהים לזהותם. על-מנת לבדוק את השערת מחקר זו , אבצע ניתוח תוכן של ומאמרים אשר מתייחסים לבעיית הקרקעות של הערבים אזרחי ישראל .
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 13
 • מס’ עמודים: 21
 • מס’ מילים: 4,809
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 525 שנת הגשה: 2008

המתח הנוצר ביחסי המדינה והמיעוט הערבי בנושא הקרקעות במדינת ישראל לאור הגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יחסים אתניים
מבחינה היסטורית הסכסוך בין הערבים והיהודים נמשך מאז תחילת פעילותה של התנועה הציונית, ואחת מנקודות הזמן העיקריות בו היא מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל בשנת 1948. מנקודה זו ועד היום, הפכו הערבים בישראל למיעוט מובס כאשר אחוז ניכר מהם ברח או גורש ובכללם האליטה הכלכלית, פוליטית, דתית ואינטלקטואלית. עוד אציג בעבודה בהרחבה את תחום הקיפוח המרכזי מבחינה מדינית והוא נושא האדמות. בנושא זה באים לידי ביטוי באופן מובהק הזהות והאופי של המדינה והוא נתפס בעיני ערביי ישראל כמאפיין המרכזי של נישולם , חולשתם ותחושת הקיפוח
מחיר
270.00₪ (ILS)
 • מחיר: 270 ₪
 • מס’ מקורות: 12
 • מס’ עמודים: 20
 • מס’ מילים: 5,543
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 519 שנת הגשה: 2005

בחינת מרכיביו ונסיבותיו של הסכסוך הישראלי פלסטיני במדינת ישראל, תוך שימת דגש על נושא הקרקעות והזהות של הערבים אזרחי ישראל מנקודות...

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יחסים אתניים
הסכסוך הציוני-ערבי הינו סכסוך המתקיים במדינת ישראל החל מראשית הציונות ועד ימינו אלה. בלב הסכסוך נמצאים תושביה היהודים והערבים של ארץ ישראל, ושותפות לו גם מדינות ערב, אלה הגובלות עם מדינת ישראל וגם אלה הרחוקות ממנה. בעבודה זו אתמקד בסכסוך הישראלי-פלסטיני, השורר במדינה מאז הקמתה, ומתייחס לתושביה של ארץ ישראל (להלן: "הערבים אזרחי ישראל" ו/או "הפלסטינים אזרחי ישראל" ו/או "הערבים" ו/או "המיעוט הערבי"). משחר ההיסטוריה התאפיינה מפת ההתיישבות בארץ ישראל באי וודאות טריטוריאלית בין קהילות שונות, אשר מקורה אינו תוצאה של התפתחות היסטורית טבעית המתרחשת כמעט מאליה, כי אם פרי תכנון השלטון. הנושא הטריטוריאלי מהווה את
מחיר
320.00₪ (ILS)
 • מחיר: 320 ₪
 • מס’ מקורות: 62
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 13,376
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1444 שנת הגשה: 2010

כיצד מגדירים הזרמים הדתיים בארה"ב מיהו יהודי, וכיצד זה משפיע על יחסיהם עם מדינת ישראל?

האוניברסיטה הפתוחה
תולדות יהודי ארה"ב
נושא מיהו יהודי לא נדון ולא נקבע בחוקים הרלוונטיים שחוקקו מיד לאחר קום המדינה, כמו לדוגמא חוק השבות. פרשה זו, שלא נסתיימה ע"י החוגים החילוניים, לא עוררה את זעמם של החוגים הדתיים שקיוו כי מצב הסטאטוס קוו ישמר. הם סברו כי אם יעוררו שאלות מיותרות, הדבר יזיק לאינטרס הדתי ולכן נוח היה להם עם חוסר ההגדרה הברורה. אולם אליה וקוץ בה- חוסר הבהירות נוצל לאחר עשור של קיום המדינה בדיוק הפוך. בשנת 1958 הוציא שר הפנים הנחיות שהפרו את האיזון הדק וגרמו למשבר. המשבר של 1958 מעורר תמיהה. כיצד לא התעורר הפולמוס קודם לכן, שכן
מחיר
280.00₪ (ILS)
 • מחיר: 280 ₪
 • מס’ מקורות: 26
 • מס’ עמודים: 30
 • מס’ מילים: 8,840
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1518 שנת הגשה: 2010

באיזו מידה אפריקה תלויה במדינות המערב (בעיקר ארה"ב) ביכולתה ליישם דמוקרטיה ומהי מידת התלות שלה בכלכלה האמריקאית?

האוניברסיטה הפתוחה
סוציולוגיה
אפריקה היא היבשת השנייה בשטחה ובגודל אוכלוסייתה לאחר אסיה. באפריקה מתגוררים כמיליארד אנשים ב-61 טריטוריות ואזורים (כולל האיים), המהווים כ-14.72% מהאוכלוסייה העולמית. ישנן 53 מדינות ביבשת, כולל האי מדגסקר. שיטת המשטר ברוב מדינות אפריקה היא רפובליקה, המסתמכת על שלטון נשיאותי. מאז שקיבלו עצמאות, מדינות רבות באפריקה הידרדרו למצב של חוסר יציבות, שחיתות, אלימות ומשטרים דיקטטוריים. עם זאת, ב-1963 הוקם ארגון אחדות אפריקה שמטרתו הייתה לקדם את האחדות והסולידריות של מדינות אפריקה ושם דגש גם על סילוק הקולוניאליזם משטחו. ב-2002 הוקם במקומו האיחוד האפריקאי שמטרותיו העיקריות הן לקדם דמוקרטיה, זכויות אדם, ופיתוח בכל יבשת
מחיר
270.00₪ (ILS)
 • מחיר: 270 ₪
 • מס’ מקורות: 19
 • מס’ עמודים: 29
 • מס’ מילים: 6,740
XXXX