26.10.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 7 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 593 שנת הגשה: 2010

ההבדלים המגדריים בסרטים ישראלים : בחינת הסרטים "סלמוניקו" ו "משפחת צנעני".

המכללה האקדמית ספיר
קולנוע
מבחינת הקולנוע הישראלי, ניכרת היעדרותה של האשה, על אף יומרתה של הציונות לכונן חיים שוויוניים במדינה. על פי מאמרה של שוחט (1993), ייצוג האישה בסרטים הישראליים המוקדמים הסתמך על דגמי המלודרמה הוליוודית ועל כך נמנע מהצגת האישה כסובייקט. לרוב זהותה נגזרה מהאיש שלצידו עמדה ומנכונותה ליטול חלק פעיל בקורבן שהוא עצמו הקריב. עבודה זו אמנם תעסוק בסרטים ישראלי המתמקד בנרטיב השולי והאלטרנטיבי של האחר המזרחי כמו גם האחר המיני, או דמות האשה, אך ניתן לזהות בו אותם מרכיבים גבריים של הסדר הפטריארכאלי השליט.
מחיר
260.00₪ (ILS)
 • מחיר: 260 ₪
 • מס’ מקורות: 24
 • מס’ עמודים: 18
 • מס’ מילים: 4,359
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת הגשה עבודה’ מס: 2970 שנת הגשה: 2005

יחסי צבא-חברה: ניתוח הסרט "לבנון"

המכללה האקדמית ספיר
חברה ישראלית
חברה ישראלית / עבודה תוך ניתוח הסרט "לבנון" בחר/י בספר שיצא לאור בשנתיים האחרונות, או בסרט שיצא לאקרנים בשנתיים האחרונות, הקשור לחברה הישראלית. דונו בפריט זה בהקשר של אחת הסוגיות המרכזיות המלוות את החברה הישראלית, כגון: פער מעמדי-עדתי, יחסי יהודים-ערבים, יחסי דתיים-חילוניים, מגדר, או יחסי צבא-חברה.
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות: 4
 • מס’ עמודים: 5
 • מס’ מילים: 1,582
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 2973 שנת הגשה: 2008

קולנוע ישראלי: מהו אופן ייצוגם ודימויים של החרדים בקולנוע הישראלי ?

אחר
קולנוע
עבודה זו תעסוק בייצוגם של ערכים חילוניים והכפפתם על העולם החרדי, בסרטים המציגים את החברה החרדית. סרטים אלה, המייחדים את עלילתם ליחסים החברתיים, ובעיקר ליחסים המשפחתיים, בתוך העולם החרדי, נוצרו מנקודת מבט של במאים חילוניים. נקודת המבט של הבמאים החילוניים אף שופטת את החברה החרדית, ומחדדת את השוני שבין חברה קולקטיביסטית לחברה אינדיבידואליסטית. בעבודה זו אני ינסה לענות על שאלת המחקר: מהו אופן ייצוגם ודימוים של החרדים בקולנוע הישראלי .
מחיר
390.00₪ (ILS)
 • מחיר: 390 ₪
 • מס’ מקורות: 43
 • מס’ עמודים: 29
 • מס’ מילים: 8,196
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 3882 שנת הגשה: 2011

כיצד באה לידי ביטוי הגזענות כלפי השחורים בארצות הברית ומהם דרכי ההתמודדות עימה על פי הסרט "מיסיסיפי בוערת"?

האוניברסיטה הפתוחה
חירויות הפרט
מבחינה היסטורית, נעשה שימוש בקולנוע אפריקני אמריקאי על מנת להאיר את נושא הגזענות בחברה האמריקאית. המאבק בגזענות היה נושא בולט בסרטים אשר נעשו על ידי שחורים ונושא בולט בתיעוד חייהם של השחורים. אירוני, אך מאז 1990 הרבה יוצרים שחורים הגיעו לתפקידים בכירים בהוליווד אך, הגזענות חדלה להיות הנושא העיקרי של סרטים שעברו תחת כפם. הסרטים הבודדים אשר עסקו בגזענות נכשלו קשות בקופות אפילו בקרב שחורים צעירים. מדוע דבר זה קרה? ישנן מספר סיבות לכך לפי שרידן (Sheridan, 2006). אחת הסיבות היא הטבע הזהיר של תעשיית הקולנוע בעיקר שמדובר בסרטים שנויים במחלוקת ובעלי מודעות חברתית. אך, אולי הסיבה החשובה ביותר היה השמרנות הגוברת בקרב השחורים הצעירים והייאוש אשר גובר אצל אחרים אשר מוביל אותם לחשוב שגזענות בחברה בת ימינו כבר לא כל כך רלוונטית (Sheridan, 2006). מהי גזענות: רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני.. בעבודה זו אבחן כיצד באה לידי ביטוי הגזענות כלפי השחורים בארצות הברית ומהם דרכי ההתמודדות עימה על פי הסרט "מיסיסיפי בוערת"?
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 13
 • מס’ עמודים: 30
 • מס’ מילים: 6,013
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 3890 שנת הגשה: 2010

גזענות, יחסי כוחות והחוק הלבן בספרות ובקולנוע האמריקאי

אוניברסיטת תל אביב
משפט בספרות
מטרת המחקר היא הצגת שלטון החוק והמשפט על מערכת הנורמות שהוא מכיל כתוצר של יחסי כוחות בחברה. יחסי כוחות בהם הקבוצה השלטת, בעלת הרוב המכריע מכתיבה את המוסר , את מערכת הנורמות והערכים ולפיכך את המשפט ואת החקיקה. לא אחת, מהווה החוק מסכת אמונות סובייקטיבית אשר מעצביה מתמיירים להציגה כאובייקטיבית, כאמת מוחלטת, ולהשליטה על פני כל. במערכת שכזו הופך סיפורה של הקבוצה השלטת לסיפור " הנכון" בעוד שאלו שאינם נמנים על קבוצה זו הופכים ל"אחרים", האחרים המושתקים , האחרים שסיפורם הוא יוצא הדופן , שונה ובלתי מקובל, אך חריגות זו נובעת אך ורק מתוך חולשתם שכן לפי תפיסות פוסט מודרניות אין בנמצא סיפור אחד "נכון" או אמת יחידה ומוחלטת. החוק לובש פנים תרבותיות שונות וברצוני לדון בחוק שהוא כהגדרתי- החוק הלבן. החוק הלבן הוא החוק המאמץ ערכי התרבות הלבנה, הדחוק את השחור, או אדום העור או כל בן מיעוט שתרבותו חריגה לתרבות הנוצרית הלבנה. החוק הלבן מגולם בשיטת העבדות שהונהגה במדינות הדרום של ארה"ב, וביחס שגילתה אותה אומה כלפי ילדי היבשת- האינדיאנים
מחיר
320.00₪ (ILS)
 • מחיר: 320 ₪
 • מס’ מקורות: 5
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 11,534
XXXX