12.12.19
חיפוש מתקדם
נמצאו 8 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סיכום קורס עבודה’ מס: 4388 שנת הגשה: 2012

ניתוח הנובלה ד"ר ג'יקיל ומיסטר הייד

אחר
ספרות
פתיחה  מעונו הרשמי של דוקטור הנרי ג'קיל  חדרי המעבדה וחדרי הניתוחים ד"ר הנרי ג'קיל מר הייד  דירתו של מר הייד ברובע סוהו סיכום
מחיר
140.00₪ (ILS)
 • מחיר: 140 ₪
 • מס’ מקורות: אין צורך
 • מס’ עמודים: 7
 • מס’ מילים: 2,956
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 593 שנת הגשה: 2010

ההבדלים המגדריים בסרטים ישראלים : בחינת הסרטים "סלמוניקו" ו "משפחת צנעני".

המכללה האקדמית ספיר
קולנוע
מבחינת הקולנוע הישראלי, ניכרת היעדרותה של האשה, על אף יומרתה של הציונות לכונן חיים שוויוניים במדינה. על פי מאמרה של שוחט (1993), ייצוג האישה בסרטים הישראליים המוקדמים הסתמך על דגמי המלודרמה הוליוודית ועל כך נמנע מהצגת האישה כסובייקט. לרוב זהותה נגזרה מהאיש שלצידו עמדה ומנכונותה ליטול חלק פעיל בקורבן שהוא עצמו הקריב. עבודה זו אמנם תעסוק בסרטים ישראלי המתמקד בנרטיב השולי והאלטרנטיבי של האחר המזרחי כמו גם האחר המיני, או דמות האשה, אך ניתן לזהות בו אותם מרכיבים גבריים של הסדר הפטריארכאלי השליט.
מחיר
260.00₪ (ILS)
 • מחיר: 260 ₪
 • מס’ מקורות: 24
 • מס’ עמודים: 18
 • מס’ מילים: 4,359
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 3882 שנת הגשה: 2011

כיצד באה לידי ביטוי הגזענות כלפי השחורים בארצות הברית ומהם דרכי ההתמודדות עימה על פי הסרט "מיסיסיפי בוערת"?

האוניברסיטה הפתוחה
חירויות הפרט
מבחינה היסטורית, נעשה שימוש בקולנוע אפריקני אמריקאי על מנת להאיר את נושא הגזענות בחברה האמריקאית. המאבק בגזענות היה נושא בולט בסרטים אשר נעשו על ידי שחורים ונושא בולט בתיעוד חייהם של השחורים. אירוני, אך מאז 1990 הרבה יוצרים שחורים הגיעו לתפקידים בכירים בהוליווד אך, הגזענות חדלה להיות הנושא העיקרי של סרטים שעברו תחת כפם. הסרטים הבודדים אשר עסקו בגזענות נכשלו קשות בקופות אפילו בקרב שחורים צעירים. מדוע דבר זה קרה? ישנן מספר סיבות לכך לפי שרידן (Sheridan, 2006). אחת הסיבות היא הטבע הזהיר של תעשיית הקולנוע בעיקר שמדובר בסרטים שנויים במחלוקת ובעלי מודעות חברתית. אך, אולי הסיבה החשובה ביותר היה השמרנות הגוברת בקרב השחורים הצעירים והייאוש אשר גובר אצל אחרים אשר מוביל אותם לחשוב שגזענות בחברה בת ימינו כבר לא כל כך רלוונטית (Sheridan, 2006). מהי גזענות: רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני.. בעבודה זו אבחן כיצד באה לידי ביטוי הגזענות כלפי השחורים בארצות הברית ומהם דרכי ההתמודדות עימה על פי הסרט "מיסיסיפי בוערת"?
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 13
 • מס’ עמודים: 30
 • מס’ מילים: 6,013
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5064 שנת הגשה: 2013

זנות בקולנוע – בין דמיון למציאות

אחר
זנות בקולנוע
מטרת המחקר הנוכחי הינה לבדוק את ייצוג הזנות בקולנוע אמריקאי ולבדוק את נוכחותם או את אי-נוכחותם של קווי דמיון בין הזונות בסרט לבין תופעת הזנות ומאפייניה, כפי שהיא באה לידי ביטוי במציאות היומיומית. על מנת להשיג מטרה זאת בחרתי ב-2 סרטים שישמשו כמקרי בוחן: א. אישה יפה (Pretty Woman, 1990) – סרט המגולל סיפורה של זונה טובה והתאהבותה בלקוחה; ו-ב. מונסטר (Monster, 2003) – סרט מבוסס על סיפורה האמתי של איילין וורנוס כזונה חסרת בית הנוקמת בלקוחותיה. באמצעות ניתוח של 2 סרטים אלה אבחן את קווי דמיון ושוני בין שני הסרטים ואבחן את הסרטים על פי 3 נקודות של המציאות בקולנוע. כלומר האם יש קשר בין הסרטים הנ"ל לבין זנות, כפי שהיא באה לידי ביטוי במציאות ?
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 16
 • מס’ עמודים: 25
 • מס’ מילים: 6,941
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 3890 שנת הגשה: 2010

גזענות, יחסי כוחות והחוק הלבן בספרות ובקולנוע האמריקאי

אוניברסיטת תל אביב
משפט בספרות
מטרת המחקר היא הצגת שלטון החוק והמשפט על מערכת הנורמות שהוא מכיל כתוצר של יחסי כוחות בחברה. יחסי כוחות בהם הקבוצה השלטת, בעלת הרוב המכריע מכתיבה את המוסר , את מערכת הנורמות והערכים ולפיכך את המשפט ואת החקיקה. לא אחת, מהווה החוק מסכת אמונות סובייקטיבית אשר מעצביה מתמיירים להציגה כאובייקטיבית, כאמת מוחלטת, ולהשליטה על פני כל. במערכת שכזו הופך סיפורה של הקבוצה השלטת לסיפור " הנכון" בעוד שאלו שאינם נמנים על קבוצה זו הופכים ל"אחרים", האחרים המושתקים , האחרים שסיפורם הוא יוצא הדופן , שונה ובלתי מקובל, אך חריגות זו נובעת אך ורק מתוך חולשתם שכן לפי תפיסות פוסט מודרניות אין בנמצא סיפור אחד "נכון" או אמת יחידה ומוחלטת. החוק לובש פנים תרבותיות שונות וברצוני לדון בחוק שהוא כהגדרתי- החוק הלבן. החוק הלבן הוא החוק המאמץ ערכי התרבות הלבנה, הדחוק את השחור, או אדום העור או כל בן מיעוט שתרבותו חריגה לתרבות הנוצרית הלבנה. החוק הלבן מגולם בשיטת העבדות שהונהגה במדינות הדרום של ארה"ב, וביחס שגילתה אותה אומה כלפי ילדי היבשת- האינדיאנים
מחיר
320.00₪ (ILS)
 • מחיר: 320 ₪
 • מס’ מקורות: 5
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 11,534
XXXX