26.10.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 33 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 612 שנת הגשה: 2006

בין מנהיגים, בין אידיאולוגיות: מלחמת איראן-עיראק, האספקט הדתי

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדינה וחברה בעיראק במאה ה-20
מלחמת איראן – עיראק פרצה בספטמבר 1980 והכניסה עמה למפרץ הפרסי חששות מרובים מפני הזעזועים במערכת האזורית. להשפעה החתרנית שיוחסה למהפכת האסלאם נוספו חששות מפני שיבוש זרימת הנפט ממאגר הנפט העיקרי בעולם, וכן החשש מפני רצונו של המנצח במלחמה לנצל את ניצחונו על מנת לכפות את מרותו על האזור כולו (הלר, 1985 : 19). עם עלייתו של המשטר החדש באיראן בשנת 1979, ואימוצה של מדיניות חוץ מהפכנית, נהפכה איראן לאיום מוחשי ומידי לעצמאותן של הנסיכויות הקטנות במפרץ הפרסי, ואף לקיומן של המדינות הגדולות באזור. שינוי זה הביא את עיראק,
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 14
 • מס’ עמודים: 18
 • מס’ מילים: 4,644
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 530 שנת הגשה: 2008

הקשר בין בעיית הקרקעות של ערביי ישראל לשייכותם למדינת ישראל

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יחסים אתניים
בעבודה זו אני מעריך כי ישנו קשר בין הפקעת הקרקעות לזהותם של ערביי ישראל. ערבי ישראל מאמינים כי הקרקעות שייכות להם מיכון שיש זיכה דתית ולאומית לאדמות הנ"ל מהסיבה שעדין הגבולות אינם ברורים והם מרגישים שהם חיים בצלו של הרוב היהודי ותוהים לזהותם. על-מנת לבדוק את השערת מחקר זו , אבצע ניתוח תוכן של ומאמרים אשר מתייחסים לבעיית הקרקעות של הערבים אזרחי ישראל .
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 13
 • מס’ עמודים: 21
 • מס’ מילים: 4,809
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 525 שנת הגשה: 2008

המתח הנוצר ביחסי המדינה והמיעוט הערבי בנושא הקרקעות במדינת ישראל לאור הגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יחסים אתניים
מבחינה היסטורית הסכסוך בין הערבים והיהודים נמשך מאז תחילת פעילותה של התנועה הציונית, ואחת מנקודות הזמן העיקריות בו היא מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל בשנת 1948. מנקודה זו ועד היום, הפכו הערבים בישראל למיעוט מובס כאשר אחוז ניכר מהם ברח או גורש ובכללם האליטה הכלכלית, פוליטית, דתית ואינטלקטואלית. עוד אציג בעבודה בהרחבה את תחום הקיפוח המרכזי מבחינה מדינית והוא נושא האדמות. בנושא זה באים לידי ביטוי באופן מובהק הזהות והאופי של המדינה והוא נתפס בעיני ערביי ישראל כמאפיין המרכזי של נישולם , חולשתם ותחושת הקיפוח
מחיר
270.00₪ (ILS)
 • מחיר: 270 ₪
 • מס’ מקורות: 12
 • מס’ עמודים: 20
 • מס’ מילים: 5,543
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 519 שנת הגשה: 2005

בחינת מרכיביו ונסיבותיו של הסכסוך הישראלי פלסטיני במדינת ישראל, תוך שימת דגש על נושא הקרקעות והזהות של הערבים אזרחי ישראל מנקודות...

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יחסים אתניים
הסכסוך הציוני-ערבי הינו סכסוך המתקיים במדינת ישראל החל מראשית הציונות ועד ימינו אלה. בלב הסכסוך נמצאים תושביה היהודים והערבים של ארץ ישראל, ושותפות לו גם מדינות ערב, אלה הגובלות עם מדינת ישראל וגם אלה הרחוקות ממנה. בעבודה זו אתמקד בסכסוך הישראלי-פלסטיני, השורר במדינה מאז הקמתה, ומתייחס לתושביה של ארץ ישראל (להלן: "הערבים אזרחי ישראל" ו/או "הפלסטינים אזרחי ישראל" ו/או "הערבים" ו/או "המיעוט הערבי"). משחר ההיסטוריה התאפיינה מפת ההתיישבות בארץ ישראל באי וודאות טריטוריאלית בין קהילות שונות, אשר מקורה אינו תוצאה של התפתחות היסטורית טבעית המתרחשת כמעט מאליה, כי אם פרי תכנון השלטון. הנושא הטריטוריאלי מהווה את
מחיר
320.00₪ (ILS)
 • מחיר: 320 ₪
 • מס’ מקורות: 62
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 13,376
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1527 שנת הגשה: 2010

השפעת האינטרנט על הדמוקרטיה

אוניברסיטת בר-אילן
סוציולוגיה של האינטרנט
מתוך העבודה: בהינתן כל הגורמים האלה (בפרק הקודם), לא סביר לפתח ציפיות גדולות לדמוקרטיזציה גלובלית ושינוי דרמטי באופי הפוליטיקה כפי שריינגולד Rheingold, 1993))- אחד מהראשונים שעושה את הרעיון פופולארי-מצהיר: "המשמעות הפוליטית של CMC [תקשורת מתווכת מחשב] טמונה ביכולתה לאתגר את המונופול ההיררכיה הפוליטית הקיימת על התקשורת תקשורת רבת העוצמה ואולי ובכך להחיות את הדמוקרטיה מבוססת אזרח … החזון של אזרח מעוצב, בשליטת אזרח בכל העולם רשת תקשורת בשליטת האזרחים היא חזון של אוטופיות הניתן לכנותו : " חזון ההתאספות האלקטרונית". Rheingold, 1993))
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 34
 • מס’ עמודים: 33
 • מס’ מילים: 7,444
XXXX