11.12.18
חיפוש מתקדם
נמצאו 89 פריטים
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 5791 שנת הגשה: 2014

ממן 12 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 13013

האוניברסיטה הפתוחה
נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 13013
קובץ השאלות של הממן נמצא תחת כפתור "צפייה מקדימה בעבודה" (לחצו על הצג תקציר ואז לחצו על "צפייה מקדימה בעבודה"). ציון 92. כולל את הערות המנחה.
מחיר
95.00₪ (ILS)
 • מחיר: 95 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 5
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 5796 שנת הגשה: 2014

ממן 13 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 13013

האוניברסיטה הפתוחה
נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 13013
קובץ השאלות של הממן נמצא תחת כפתור "צפייה מקדימה בעבודה" (לחצו על הצג תקציר ואז לחצו על "צפייה מקדימה בעבודה"). ציון 90. כולל את הערות המנחה. 
מחיר
95.00₪ (ILS)
 • מחיר: 95 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 4
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 5801 שנת הגשה: 2014

ממן 14 (חובה) : נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 13013 עבודת סיכום מקיפה: ניתוח שיווקי מקיף של מי עדן ונביעות

האוניברסיטה הפתוחה
נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 13013
הענף שבחרתי להתמקד בו הוא ענף המים המינראליים. לצורך פרויקט הגמר בחרתי בשתי חברות מהענף – .http://bars.neviot.co.il/ 1. חברת "נביעות טבע בר" 2. חברת "מי עדן" http://www.meyeden.co.il/.
מחיר
199.00₪ (ILS)
 • מחיר: 199 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 11
 • מס’ מילים: 5,697
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 5826 שנת הגשה: 2012

דיני תאגידים: מנגנוני בקרה ופיקוח החברה ציבורית

אחר
דיני תאגידים
עבודה זו עוסקת במנגנוני בקרה ופיקוח בחברות ציבוריות. בין היתר אסקור את המנגנונים הקיימים, את מהותם, התפתחותם ותרומתם של כל אחד מהם לבקרה ולפיקוח על חברה ציבורית. תוכן עניינים: מבוא ………………………………3 פרק ראשון:הצורך במנגנוני בקרה ופיקוח בחברה ציבורית…………………………..3-4 פרק שני:דירקטוריון חיצוני וועדת הביקורת כאורגני פיקוח בחברה ………………….5-7 פרק שלישי: המבקר הפנימי כאורגן מפקח בחברה…………………………………………………………….8-10 פרק [...]
מחיר
249.00₪ (ILS)
 • מחיר: 249 ₪
 • מס’ מקורות: 13
 • מס’ עמודים: 12
 • מס’ מילים: 6,242
XXXX