09.12.19
חיפוש מתקדם
נמצאו 64 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3715 שנת הגשה: 2012

ממן 14 – דיני תאגידים

האוניברסיטה הפתוחה
דיני תאגידים
מתוך הממ"ן: חוות דעתי בנוגע לחלוקת הדיבידנדים ומניות ההטבה – תוקף וכשירות חלוקה הדיבידנדים מבחן הרווח
מחיר
80.00₪ (ILS)
 • מחיר: 80 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 1
 • מס’ מילים: 467
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3714 שנת הגשה: 2012

ממן 13 – דיני תאגידים

האוניברסיטה הפתוחה
דיני תאגידים
-נושי החברה אמורים להתחלק לשתי קבוצות- -סדר הנשייה בקבוצת הנושים המובטחים -סדר הנשייה בקבוצת הנושים הבלתי מובטחים
מחיר
60.00₪ (ILS)
 • מחיר: 60 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 1
 • מס’ מילים: 472
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3713 שנת הגשה: 2012

ממן 12 – דיני תאגידים

האוניברסיטה הפתוחה
דיני תאגידים
תקנה מס' 2 תקנה מס' 3 תקנה מס' 4 שאלה2: הדרכים העומדות בפני ציפורה לצורך שינוי או ביטול תקנה
מחיר
80.00₪ (ILS)
 • מחיר: 80 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 2
 • מס’ מילים: 545
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 4395 שנת הגשה: 2011

שיוויון והעדפה מתקנת: מהו המצב במדינת ישראל בכל הנוגע להעדפה המתקנת בדגש על הגישה להעדפה מתקנת בכל אחת מהגישות הפמיניסטיות...

אחר
שיוויון והעדפה מתקנת
הכרה בערך השוויון שבין המינים כערך יסוד במדינת ישראל ניתן למצוא במגילת העצמאות. במרוצת השנים נחקקו מספר חוקים נוספים העוסקים במישרין ובעקיפין באפליית נשים, בעיקר בתחום דיני עבודה, הבאים להסדיר לבסס את עקרון השוויון למען נשים בישראל.
מחיר
420.00₪ (ILS)
 • מחיר: 420 ₪
 • מס’ מקורות: 26
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 7,943
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 4410 שנת הגשה: 2011

החיסיון שחל ביחסים בין עורך הדין ללקוח : האם רצוי להרחיב או לצמצם את החיסיון וחובת הסודיות?

אחר
סמינר במשפטים
הכלל הוא, כי חובה על כל אדם להעיד ולמסור כל ראיה, כל עוד לא הראה שהדין מכיר בטעם צודק לסירובו. אדם פטור מן החובה להעיד או למסור ראיה, כאשר הוא יכול להצביע על טענת חיסיון המוכרת על ידי הדין. כאשר טענת חיסיון מתקבלת על ידי הכרעה שיפוטית, אין באפשרות בית המשפט להתחשב במידע שעשוי היה לעזור לבירור העובדות השנויות במחלוקת.
מחיר
350.00₪ (ILS)
 • מחיר: 350 ₪
 • מס’ מקורות: 68
 • מס’ עמודים: 22
 • מס’ מילים: 8,535
XXXX