04.06.20
חיפוש מתקדם
נמצאו 64 פריטים
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 5778 שנת הגשה: 2013

ממן 16 חקר ביצועים 13001

האוניברסיטה הפתוחה
חקר ביצועים 13001
קובץ השאלות של הממן נמצא תחת כפתור "צפייה מקדימה בעבודה" (לחצו על הצג תקציר ואז לחצו על "צפייה מקדימה בעבודה"). ציון 94. 
מחיר
100.00₪ (ILS)
 • מחיר: 100 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 6
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 5001 שנת הגשה: 2013

עקרונות שיטת המשפט בישראל

אוניברסיטת חיפה
עקרונות שיטת המשפט בישראל
בפרה זה אדון בנושאים הבאים: 1. דיני חוזים. 1.1 העקרונות דרכי יצירת החוזה 1.2 תום לב 2. דיני תאגידים. 2.1 תאגיד מהו. 2.2 התאגידים השונים. 2.3 האישיות המשפטיות הנפרדת 2.4 התקנונים 2.5 הון החברה 2.6 סוגי חברות 2.7 תורת האורגנים 3. דיני מכרזים. 3.1 מאפייניים של דיני מכרזים. 4. עסקאות BOT 5. משפט מנהלי 6. דיני נזיקין
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 4
 • מס’ עמודים: 9
 • מס’ מילים: 3,108
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 5140 שנת הגשה: 2013

שביתות הזדהות

האוניברסיטה הפתוחה
יחסי עבודה
עבודה זו עוסקת בהגדרת המושג שביתה, ותעמוד על מעמדה הרם כחרות יסוד הלכתית וחוקתית, כאשר תתמקד בסוג אחד של שביתה והיא \”שביתת הזדהות\”, או בשמה השכיח – \”שביתת אהדה\”. שביתה היא אחד מכלי המאבק הננקטים על-ידי עובדים בסכסוכי עבודה בעולם ובישראל. קיימים מספר סוגי שביתות: שביתה כלכלית, שביתה פוליטית (טהורה), שביתה \”מעיין פוליטית\” ושביתת אהדה. [...]
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 17
 • מס’ עמודים: 13
 • מס’ מילים: 2,544
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 6178 שנת הגשה: 2012

ממן -16 (פרה סמינר) -דיני עבודה תופעת מיקור החוץ בישראל לעומת העולם

אחר
דיני עבודה - 10354
שם הפרק:                                                                                         עמוד: פרק ראשון – מבוא. 3-4 פרק שני – צמיחת העסקה העקיפה בישראל. 5-6 פרק שלישי – העסקה עקיפה כפגיעה בתחושות וזכויות העובדים.. 7-8 פרק רביעי – פיקוח ואכיפה על זכויות העובדים. 9-12 פרק חמישי -סיכום, מסקנות ודיעה אישית 13 ביבליוגרפיה. 14-15  ציון 85
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 13
 • מס’ עמודים: 15
 • מס’ מילים: 4,145
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 5148 שנת הגשה: 2013

האם יש צורך במתן רישיונות כפייה בתחום של זכויות יוצרים ומה בכלל מידת נחיצותם של רישיונות אלו?

אוניברסיטת חיפה
משפטים
בעבודה זו אעסוק ברישיון כפייה בזכויות יוצרים ואעמוד על השימוש בה בעיקר בקרב התעשייה הפרמצבטית. בהגדירנו מהו בעצם רישיון כפייה, נאמר כי רישיון כפייה ניתן כאשר המחוקק רואה לנכון להתערב בזכותו של היוצר לשלוט במה שייעשה עם יצירתו. במצב עניינים זה, כופה המחוקק על בעל האמצאה לוותר על המונופול שיש לו על יצירתו. הווי אומר, [...]
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 5
 • מס’ עמודים: 10
 • מס’ מילים: 3,957
XXXX