26.10.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 66 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 203 שנת הגשה: 2010

אלימות נגד נשים – מדוע נשים מוכות נשארות במערכות יחסים אלימות?

האוניברסיטה הפתוחה
אלימות נגד נשים
העלאת השאלה "מדוע נשים מוכות נשארות במערכת האלימה?" מניחה באופן סמוי כי הצעד הנכון שעל הנשים המוכות לבצע הוא לעזוב את המערכת האלימה כי זו ההנחה הנורמטיבית ולמעשה מדגישה בכך השאלה את חריגותן של הנשים המוכות הנשארות. okon (1988) רואה את השאלה כמרמזת על סטייתן של הנשארות במערכת הזוגית האלימה וכמטילה עליהן את האחריות לאלימות בכך שאינן דואגות להפסקתה על ידי עזיבתן. כותבים בעלי גישה פמיניסטית רואים את השאלה כמייצגת קו מחקרי המושרש בחברה הפטריאכלית ונוטה להאשים את האישה המוכה באופן גלוי או מרומז (Bogard, 1984).
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 50
 • מס’ עמודים: 24
 • מס’ מילים: 6,124
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 576 שנת הגשה: 2009

בחינת נושא אפליית הנשים במקומות העבודה בארץ ובעולם

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שוויון הזדמנויות
ההיסטוריה של נשים בישראל מתחילה במאבק על שוויון. על אף העבודה כי החברה היישובית התארגנה כחברה חדשה שאימצה לעצמה רעיונות דמוקרטיים של שוויון, ועף אף העובדה כי נשים כמוגברים הצטרפו לתנועות החלוציות, לכיבוש העבודה, לבניית התרבות והחברה העברית, לקיבוצים ולמחתרות. השוויון היה יותר סיסמא מאשר מציאות בפועל. בכל אחת מהמסגרות נדחקו הנשים לתפקידים שוליים, ונאלצו להיאבק על זכותן להשתתף כשוות (הרצוג 2000 ). הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור ולהיבחר הושגה רק לאחר מאבק והתארגנות פוליטית של נשים. זכות הבחירה לנשים בעולם הושגה לאחר מאבק ממושך וקשה, שהחל בשנות השבעים של המאה ה- 19 (מלמן 1993). גם בישראל שלפני קום
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 14
 • מס’ עמודים: 25
 • מס’ מילים: 5,865
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 570 שנת הגשה: 2010

האם למרות החקיקה בנושא השוויון עדיין מוגבלים נפשיים מופלים לרעה בשוק העבודה?

אוניברסיטת תל אביב
שוויון הזדמנויות
אדם עם מוגבלות נפשית הוא אדם בעל כל לקות נפשית שיש לו מוגבלות להיחקר ולתת עדות, כלומר זה לא חייב להיות לקות נפשית פסיכיאטרית. אדם עם מוגבלות שכלית זה אדם עם פיגור שכלי, או עם לקות שכלית אחרת שלא יכול להיחקר בגינה, או אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת, לרבות אוטיזם שבשלה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות. בעבודה זו אבחן האם למרות החקיקה בנושא השוויון עדיין מוגבלים נפשיים מופלים לרעה בשוק העבודה?
מחיר
200.00₪ (ILS)
 • מחיר: 200 ₪
 • מס’ מקורות: 17
 • מס’ עמודים: 20
 • מס’ מילים: 5,615
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 558 שנת הגשה: 2008

רשתות חברתיות: מהם המניעים והשימושים ברשת Facebook בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בישראל?

אוניברסיטת תל אביב
סוציולוגיה של האינטרנט
עבודה זו מבקשת לבחון את המניעים ברשת החברתית Facebook בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בישראל, תוך ניתוח הממצאים על פי תיאורית השימושים וסיפוקים כפי שנעשה במחקרם של (Nyland, 2007; Papacharissi and Rubin, 2000; Raacke & Bonds-Raacke 2008). השערות המחקר נוגעות לשני היבטים שונים של המניעים ושימושים ברשת Facebook: ההשערה הראשונה מסיקה כי המניע לשימוש ברשת Facebook נובע מהצורך להציץ לחייהם של אחרים וההשערה השנייה מסיקה כי השימוש ברשת Facebook נובע מהצורך להיות מעודכן ומקושר. הממצאים מספקים תמיכה מלאה הן בהשערה הראשונה והן בהשערה השנייה. זאת ועוד, נמצא דמיון מועט בין השימושים ברשת
מחיר
450.00₪ (ILS)
 • מחיר: 450 ₪
 • מס’ מקורות: 36
 • מס’ עמודים: 37
 • מס’ מילים: 8,250
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 553 שנת הגשה: 2011

האם רשת הפייסבוק מרחיקה קרובים (משפחה וחברים) במקום לקרבם?

המכללה האקדמית ספיר
סוציולוגיה של האינטרנט
האינטרנט בישראל הפך לכלי תקשורת המוני מרכזי, המגשר על בעיית המרחק, מאפשר לתקשר עם כל העולם בכל זמן, וכן להעביר ולקבל מסר מכל מקום, בכל זמן שהוא. לאינטרנט אין גבולות גיאוגרפיים או גיאו – פוליטיים. המדיום הינו גם פקס, מחשב, טלוויזיה, טלפון… הרשת מקיימת את ההבחנה בין תשתיות לתכנים, מאפשר ריבוי וגיוון בתכנים ומעניקה חופש בחירה מלא לצרכן, כך שהגולש לא רק צרכן אלא אף משתמש פעיל. לכפר הגלובלי יש כעת כלי תקשורת משותף, על מדינתי" (גרסטנפלד וויילר, 2002).
מחיר
380.00₪ (ILS)
 • מחיר: 380 ₪
 • מס’ מקורות: 29
 • מס’ עמודים: 23
 • מס’ מילים: 5,734
XXXX