12.11.19
חיפוש מתקדם
נמצאו 93 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1521 שנת הגשה: 2009

תופעת אי הציות לחוק: מחויבותם של אזרחים לשלטון החוק במדינה מודרנית – התייחסות לגישות תיאורטיות אינסטרומנטליות ונורמטיביות

אוניברסיטת בר-אילן
סוציולוגיה
תופעת אי הציות לחוק העסיקה ומעסיקה הוגים רבים שבחנו את הסיבות שבהן מצייתים או לא מצייתים לחוק. סוגיית זו אינה סוגיה פשוטה, שכן עלו שאלות בדבר גבולות הציות לחוק לאורך השנים ברמה תיאורטית ומעשית כאחד. שגרת יומם של העבריינים כרוכה בהפרה חוזרת ונשנית של החוק. מפרי חוק אלה עושים זאת מבלי לחשוב ולהתמודד עם שאלת חובת הציות לחוק, וזאת בניגוד לקבוצות חברתיות -אזרחים- שומרי החוק שפועלים באופן נורמטיבי בדרך כלל ומתמודדים עם שאלת גבולות הציות ויחסם לגבולות אלו, ואינם מצייתים לחוק באופן חריג.
מחיר
280.00₪ (ILS)
 • מחיר: 280 ₪
 • מס’ מקורות: 20
 • מס’ עמודים: 18
 • מס’ מילים: 5,096
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1537 שנת הגשה: 2010

מהם המנגנונים הטלוויזיוניים, בתכניות ריאליטי, דוקוריאליטי וחדשות, שעלולים לחזק/לעודד הפרעות קשב וריכוז וכיצד הם פועלים?

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרעות קשב והיפרקטיביות
בשנת 1994 מחקר נוסף הוביל את ה- DSM-IV (1994) להבחין בין הסימפטומים של הפרעות קשב וריכוז, וחוסר קשב היפראקטיבי\אימפולסיבי. דבר זה משנה את חוסר ההבחנה בין ADD לADHD. לפי אדוארדס (Edwards, 2009) חוקרים רבים הסכימו עם ההבחנה של ה- DSM-IV-TR (2000) בה התייחסו לשלושה מאפיינים עיקריים של ADHD: חוסר קשב.
מחיר
380.00₪ (ILS)
 • מחיר: 380 ₪
 • מס’ מקורות: 47
 • מס’ עמודים: 42
 • מס’ מילים: 10,906
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 1540 שנת הגשה: 2009

הקשר בין הצלחה עסקית לבין חוללות עצמית בקרב יזמים : נשים לעומת גברים

האוניברסיטה הפתוחה
חוללות עצמית
מתוך העבודה: יזמות עסקית מוגדרת כהשקפת עולם ערכית הכוללת מערכת של מיומנויות ויכולות שאותן ניתן לשכלל תוך הגברת המודעות ותוך מהלך מכוון של אימון והתנסות (פסיג, 1997). כמו כן, הפרשנות הכלכלית של יזמות עוסקת בעיקר בהצלחה בעסקים (לוין ונבו,1997). מכאן עולה השאלה בדבר ההבדלים בין גברים לנשים בכל הנוגע להצלחתם העסקית והאם ההבדלים המושרשים בין המינים חולשים גם על יזמות נשים לעומת יזמות גברים? על פי נתוני הלמ"ס (2007), יזמות עסקית מאפיינת יותר את המין הגברי, על אף שעם השנים חלה עלייה בשיעור הנשים הפונות ליזמות עסקית.
מחיר
70.00₪ (ILS)
 • מחיר: 70 ₪
 • מס’ מקורות: 24
 • מס’ עמודים: 6
 • מס’ מילים: 1,779
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: עבודת גמר עבודה’ מס: 593 שנת הגשה: 2010

ההבדלים המגדריים בסרטים ישראלים : בחינת הסרטים "סלמוניקו" ו "משפחת צנעני".

המכללה האקדמית ספיר
קולנוע
מבחינת הקולנוע הישראלי, ניכרת היעדרותה של האשה, על אף יומרתה של הציונות לכונן חיים שוויוניים במדינה. על פי מאמרה של שוחט (1993), ייצוג האישה בסרטים הישראליים המוקדמים הסתמך על דגמי המלודרמה הוליוודית ועל כך נמנע מהצגת האישה כסובייקט. לרוב זהותה נגזרה מהאיש שלצידו עמדה ומנכונותה ליטול חלק פעיל בקורבן שהוא עצמו הקריב. עבודה זו אמנם תעסוק בסרטים ישראלי המתמקד בנרטיב השולי והאלטרנטיבי של האחר המזרחי כמו גם האחר המיני, או דמות האשה, אך ניתן לזהות בו אותם מרכיבים גבריים של הסדר הפטריארכאלי השליט.
מחיר
260.00₪ (ILS)
 • מחיר: 260 ₪
 • מס’ מקורות: 24
 • מס’ עמודים: 18
 • מס’ מילים: 4,359
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1671 שנת הגשה: 2006

הבדלים ביזמות בין נשים וגברים בתחום עיצוב האופנה

אוניברסיטת בר-אילן
ארגונים יזמים
נימה אישית: "כשאדם עולה במעלה ההר, לא די שיראה הפסגה וישא עיניו לקראתה. עליו לראות את השבילים ולבדוק אם אין פתחים, בורות וחיות טורפות; ואם ישנם לעקוף אותם או להתגבר עליהם, אחרת לא יגיע לפסגה…/ דוד בן גוריון. מילותיו מטוות הדרך של חלוץ המנהיגים דוד בן גוריון השאיר חותם על דרכו ויוזמותיו הפרטיות ושל החברה המתהווה בכלל. בישראל של שנות ה-2000 היזמות מקבלת מקום חשוב בעולמם של רבים מבני הדור הצעיר, דור שלימים יהיה מי שישאיר חותם בעצמו וינחילו לדור הבא
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 36
 • מס’ עמודים: 55
 • מס’ מילים: 14,537
XXXX