28.01.22
חיפוש מתקדם
נמצאו 51 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 587 שנת הגשה: 2009

האם שליחת משלחות סיוע הומניטארי עוזרת להסברה הישראלית?

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דימוי לאומי
בעבודה זו אחקור את הקשר בין שליחת משלחת סיוע למדינות אשר זקוקות ליחידות חילות וסיוע מסייעת להסברה הישראלית. מקרי הבוחן שנבחרו הם: · קניה- התמוטטות בניין (2006).
מחיר
380.00₪ (ILS)
 • מחיר: 380 ₪
 • מס’ מקורות: 22
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 7,515
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1444 שנת הגשה: 2010

כיצד מגדירים הזרמים הדתיים בארה"ב מיהו יהודי, וכיצד זה משפיע על יחסיהם עם מדינת ישראל?

האוניברסיטה הפתוחה
תולדות יהודי ארה"ב
נושא מיהו יהודי לא נדון ולא נקבע בחוקים הרלוונטיים שחוקקו מיד לאחר קום המדינה, כמו לדוגמא חוק השבות. פרשה זו, שלא נסתיימה ע"י החוגים החילוניים, לא עוררה את זעמם של החוגים הדתיים שקיוו כי מצב הסטאטוס קוו ישמר. הם סברו כי אם יעוררו שאלות מיותרות, הדבר יזיק לאינטרס הדתי ולכן נוח היה להם עם חוסר ההגדרה הברורה. אולם אליה וקוץ בה- חוסר הבהירות נוצל לאחר עשור של קיום המדינה בדיוק הפוך. בשנת 1958 הוציא שר הפנים הנחיות שהפרו את האיזון הדק וגרמו למשבר. המשבר של 1958 מעורר תמיהה. כיצד לא התעורר הפולמוס קודם לכן, שכן
מחיר
280.00₪ (ILS)
 • מחיר: 280 ₪
 • מס’ מקורות: 26
 • מס’ עמודים: 30
 • מס’ מילים: 8,840
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1492 שנת הגשה: 2009

הצגתם של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת: האם האופן שבו התקשורת מציגה אנשים עם מוגבלויות משפיעה על עמדות הציבור ויוצרת חוסר שוויון...

האוניברסיטה הפתוחה
שוויון הזדמנויות
נושא העבודה הינו הצגתם של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת. חשיבות הנושא הינו בבחינת העלאת המודעות של הפרת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות על ידי החברה והתקשורת בתחומים השונים. תרומתו של הנושא טמון בבחינת כלל האספקטים המובאים במחקרים אקדמיים, המתארים את ההלימה בין יחסם של אמצעי התקשורת לאנשים עם מוגבלויות ויצירת מודעות חברתית, לבין זכויותיהם לכבוד ושוויון, כשבתווך עומדים סדרי העדיפויות של העיתונאים. הסוגיה העומדת בפתח דיון זה, תבחן את היחס בין אופן הצגתם של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת לבין שימור עמדות שגויות ודעות קדומות בחברה.
מחיר
280.00₪ (ILS)
 • מחיר: 280 ₪
 • מס’ מקורות: 38
 • מס’ עמודים: 25
 • מס’ מילים: 8,340
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1495 שנת הגשה: 2011

שוויון הזדמנויות: באיזה אופן מוצגים בעלי מוגבלות בתוכניות ריאליטי והאם השתתפותם תורמת לחיזוק מעמדם של מוגבלים/נכים בחברה?

האוניברסיטה הפתוחה
שוויון הזדמנויות
בעבודה זו בחרתי לבחון כיצד מוצגים בעלי המוגבלויות בתכניות ריאליטי ואיך הם משפיעים על בעלי המוגבלויות בהופעתם בתוכניות ריאליטי. במישור החברתי, ניכר כי גישתה של החברה כלפי אנשים עם מוגבלויות היא שלילית במהותה, לרוב הם מעוררים רחמים ונתפסים כאוכלוסיה שאינה מסוגלת לעבוד, כנזקקי צדקה, כנחותים, וכקבוצה המודרת חברתית. (כהן, יורק ורוט, 2008, ע' 102). בעבודה זו אנתח את בעלי המוגבלויות שהופיעו בתכניות הריאליטי בזמן האחרון.
מחיר
460.00₪ (ILS)
 • מחיר: 460 ₪
 • מס’ מקורות: 31
 • מס’ עמודים: 31
 • מס’ מילים: 9,135
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 1527 שנת הגשה: 2010

השפעת האינטרנט על הדמוקרטיה

אוניברסיטת בר-אילן
סוציולוגיה של האינטרנט
מתוך העבודה: בהינתן כל הגורמים האלה (בפרק הקודם), לא סביר לפתח ציפיות גדולות לדמוקרטיזציה גלובלית ושינוי דרמטי באופי הפוליטיקה כפי שריינגולד Rheingold, 1993))- אחד מהראשונים שעושה את הרעיון פופולארי-מצהיר: "המשמעות הפוליטית של CMC [תקשורת מתווכת מחשב] טמונה ביכולתה לאתגר את המונופול ההיררכיה הפוליטית הקיימת על התקשורת תקשורת רבת העוצמה ואולי ובכך להחיות את הדמוקרטיה מבוססת אזרח … החזון של אזרח מעוצב, בשליטת אזרח בכל העולם רשת תקשורת בשליטת האזרחים היא חזון של אוטופיות הניתן לכנותו : " חזון ההתאספות האלקטרונית". Rheingold, 1993))
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 34
 • מס’ עמודים: 33
 • מס’ מילים: 7,444
XXXX