19.02.20
חיפוש מתקדם
נמצאו 83 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סקירת ספרות עבודה’ מס: 4622 שנת הגשה: 2012

הקשר בין זנות לתנועות נשים

אוניברסיטת בר-אילן
הקשר בין זנות לתנועות נשים
כיצד תנועות של נשים, קראו תיגר על מדיניותן של המדינות השונות, בארבעים השנים האחרונות, במטרה להשפיע על מעמדן? מה הייתה תגובתן של המדינות השונות לאתגר אותו הציבו התנועות המתהוות? שאלות אלה אם כן, ינחו את העבודה בנוגע לזנות, כעניין פוליטי, מאחר ונוגעת מאחד תחומי המפתח בתחום המגדר דהיינו, הנורמות, העקרונות והמדיניות, המעלים נושאים על סדר [...]
מחיר
100.00₪ (ILS)
 • מחיר: 100 ₪
 • מס’ מקורות: 4
 • מס’ עמודים: 7
 • מס’ מילים: 2,905
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5007 שנת הגשה: 2013

התערבות רגולטורית בקניין הפרטי לשם התאמתו לאנשים בעלי מוגבלות

המרכז הבינתחומי בהרצליה
קניין פרטי, קניין ציבורי, קניין משותף ומה שביניהם
המהפכה החברתית המתרחשת בעולם המערבי ובישראל מחליפה את הגישה שהתייחסה לאנשים עם מוגבלות על בסיס המודל הרפואי, להתייחסות המבוססת על מודל חברתי .נקודת המוצא במודל זה, היא שהמוגבלות נובעת מכך שהחברה לא הביאה בחשבון קבוצה גדולה זו של אנשים בארגון החברה ובבניית הסביבה. בעשותה זאת, היא הוציאה אותם אל מחוץ לחברה, במקום להכיל אותם באופן אינטגרלי בתוכה. בארה"ב, המהפכה החברתית לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים צמחה בראשיתה, בעיקר "מלמטה למעלה", כאשר פעילי זכויות עם מוגבלות פתחו במאבק בתחילת שנות השבעים של המאה העשרים. תחילה התרכזו במאבק נגד האפליה החברתית של אנשים עם מוגבלות ובהמשך הוסיפו מאבק למען התאמת הסביבה הפיזית והחברתית כדי לאפשר באופן מעשי את שילובם המלא בחברה
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 16
 • מס’ עמודים: 54
 • מס’ מילים: 7,769
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 5107 שנת הגשה: 2012

שיטות למדידת עוני- האם הן תואמות את ההלכה היהודית?

האוניברסיטה הפתוחה
שיוויון הזדמנויות
בעבודה זו אבדוק האם השיטות למדידת עוני תואמות את ההלכה היהודית. בפרק הראשון אגדיר מהו עוני ואפרט את שתי השיטות העיקריות למדידתו : השיטה היחסית והשיטה המוחלטת. בפרק השני אציג את המדדים השונים למדידת עוני הנובעים מכל שיטה : המדד היחסי והמדד המוחלט ואשווה ביניהם. בפרק השלישי אציג את מדידת העוני על פי ההלכה היהודית. בסיכום אוכיח שהשיטה המוחלטת [...]
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 7
 • מס’ עמודים: 9
 • מס’ מילים: 1,852
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5359 שנת הגשה: 2013

סמינריון בשיוויון הזדמנויות בעבודה: אפליה על רקע הלאום הערבי בשוק העבודה בישראל

האוניברסיטה הפתוחה
שיוויון הזדמנויות
1בעבודה זו החוקרת תבחן את העסקתם של הערבים בשוק התעסוקה בישראל ותבחן את סוגיית קיומה של אפליה בשוק תעסוקה זה כלפי המיעוט הערבי. מערכת יחסי העבודה היא מסגרת מושגית או מעין מודל מחשבתי, המסייע בידינו להבין את הגורמים העיקריים המשפיעים והמעצבים את דפוסי פעילויות הגומלין שבין הצדדים המשתתפים במערכת. מערכת יחסי העבודה עברה שינויים ניכרים [...]
מחיר
430.00₪ (ILS)
 • מחיר: 430 ₪
 • מס’ מקורות: 22
 • מס’ עמודים: 40
 • מס’ מילים: 12,718
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 3897 שנת הגשה: 2010

יציבותה של המערכת הפוליטית בארצות הברית בשנים 1960-1970.

האוניברסיטה הפתוחה
תולדות ארה"ב
שנות השישים היו אחת התקופות הסוערות ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. רוח התקופה התאפיינה בהתנגדות למדיניותו של הממסד הפוליטי שיצרה את תרבות הנגד שהביאה עימה הפגנות, מחאות וסיסמאות רבות. משברים רבים שפקדו את התקופה התנהלו במקביל ואיימו על יציבותה של המערכת הפולטית האמריקאית. בשנת 1960 קם גל מחאה עצום שהתנגד לאפליה הגזעית בדרום. אזרחים רבים ותנועות רבות דרשו שיויון בין הגזעים, מה שיצר מתיחות בין השילטון לציבור. באותם שנים נוסף גם המאבק לשחרור האישה האמריקאית. נשים רבות החלו להתנגד לאפליה הלגלית ששררה, לסטריוטיפים ולפטריארכיה. בשנת 1965 חלה הסלמה במצבה של מלחמת ויאטנם והתקשורת חשפה את זוועות המלחמה ששודרו בפני העם האמריקאי. המלחמה עוררה מחלוקות ושסעים רבים בתוך החברה האמריקאית בקשר לנחיצותה, גורמיה והמשכה. מטרת העבודה הינה לבדוק את יציבותה של המערכת הפוליטית בארצות הברית בשנות השישים נוכח המשברים שפקדו אותה. בעבודה זו יעשה שימוש במושגים הבאים: יציבות ואי יציבות של המשטר, לגיטימיות ותהליך הדה לגיטימציה, אפקטיביות ושסעים פולטיים חברתיים. שאלת המחקר: האם, כיצד ובאיזה מידה תרמו המפלגות, דעת הקהל והארגונים הציבוריים לפתרון המתח שנוצר בין קיומם של שינויים אינטנסיביים לבין החתירה ליציבות בארצות הברית בשנים 1960- 1970 בארצות הברית.
מחיר
260.00₪ (ILS)
 • מחיר: 260 ₪
 • מס’ מקורות: 16
 • מס’ עמודים: 20
 • מס’ מילים: 5,224
XXXX