22.09.19
חיפוש מתקדם
נמצאו 84 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 4441 שנת הגשה: 2013

האם שיקום מקצועי של אנשים עם מוגבלויות, מביא לשילובם בשוק העבודה?

אחר
כלכלה יישומית
העבודה מנסה לבדוק האם נכים כלליים משולבים בשוק העבודה? והאם שיקום מקצועי מביא לזאת? לצורך מציאה מענה לשאלות הללו העבודה מביאה נתונים של מחקרים בתחום השיקום המקצועי ומרחיבה במעט את היריעה (עד כמה שניתן, כי גם ככה היא חורגת מההיקף המוגדר ועל כך ניתנת התנצלותי) בנוגע לביטוח לאומי. סקירת הספרות מתחילה במענה לשאלה מה הם [...]
מחיר
320.00₪ (ILS)
 • מחיר: 320 ₪
 • מס’ מקורות: 20
 • מס’ עמודים: 40
 • מס’ מילים: 9,214
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סקירת ספרות עבודה’ מס: 4622 שנת הגשה: 2012

הקשר בין זנות לתנועות נשים

אוניברסיטת בר-אילן
הקשר בין זנות לתנועות נשים
כיצד תנועות של נשים, קראו תיגר על מדיניותן של המדינות השונות, בארבעים השנים האחרונות, במטרה להשפיע על מעמדן? מה הייתה תגובתן של המדינות השונות לאתגר אותו הציבו התנועות המתהוות? שאלות אלה אם כן, ינחו את העבודה בנוגע לזנות, כעניין פוליטי, מאחר ונוגעת מאחד תחומי המפתח בתחום המגדר דהיינו, הנורמות, העקרונות והמדיניות, המעלים נושאים על סדר [...]
מחיר
100.00₪ (ILS)
 • מחיר: 100 ₪
 • מס’ מקורות: 4
 • מס’ עמודים: 7
 • מס’ מילים: 2,905
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5007 שנת הגשה: 2013

התערבות רגולטורית בקניין הפרטי לשם התאמתו לאנשים בעלי מוגבלות

המרכז הבינתחומי בהרצליה
קניין פרטי, קניין ציבורי, קניין משותף ומה שביניהם
המהפכה החברתית המתרחשת בעולם המערבי ובישראל מחליפה את הגישה שהתייחסה לאנשים עם מוגבלות על בסיס המודל הרפואי, להתייחסות המבוססת על מודל חברתי .נקודת המוצא במודל זה, היא שהמוגבלות נובעת מכך שהחברה לא הביאה בחשבון קבוצה גדולה זו של אנשים בארגון החברה ובבניית הסביבה. בעשותה זאת, היא הוציאה אותם אל מחוץ לחברה, במקום להכיל אותם באופן אינטגרלי בתוכה. בארה"ב, המהפכה החברתית לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים צמחה בראשיתה, בעיקר "מלמטה למעלה", כאשר פעילי זכויות עם מוגבלות פתחו במאבק בתחילת שנות השבעים של המאה העשרים. תחילה התרכזו במאבק נגד האפליה החברתית של אנשים עם מוגבלות ובהמשך הוסיפו מאבק למען התאמת הסביבה הפיזית והחברתית כדי לאפשר באופן מעשי את שילובם המלא בחברה
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 16
 • מס’ עמודים: 54
 • מס’ מילים: 7,769
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 5107 שנת הגשה: 2012

שיטות למדידת עוני- האם הן תואמות את ההלכה היהודית?

האוניברסיטה הפתוחה
שיוויון הזדמנויות
בעבודה זו אבדוק האם השיטות למדידת עוני תואמות את ההלכה היהודית. בפרק הראשון אגדיר מהו עוני ואפרט את שתי השיטות העיקריות למדידתו : השיטה היחסית והשיטה המוחלטת. בפרק השני אציג את המדדים השונים למדידת עוני הנובעים מכל שיטה : המדד היחסי והמדד המוחלט ואשווה ביניהם. בפרק השלישי אציג את מדידת העוני על פי ההלכה היהודית. בסיכום אוכיח שהשיטה המוחלטת [...]
מחיר
150.00₪ (ILS)
 • מחיר: 150 ₪
 • מס’ מקורות: 7
 • מס’ עמודים: 9
 • מס’ מילים: 1,852
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5359 שנת הגשה: 2013

סמינריון בשיוויון הזדמנויות בעבודה: אפליה על רקע הלאום הערבי בשוק העבודה בישראל

האוניברסיטה הפתוחה
שיוויון הזדמנויות
1בעבודה זו החוקרת תבחן את העסקתם של הערבים בשוק התעסוקה בישראל ותבחן את סוגיית קיומה של אפליה בשוק תעסוקה זה כלפי המיעוט הערבי. מערכת יחסי העבודה היא מסגרת מושגית או מעין מודל מחשבתי, המסייע בידינו להבין את הגורמים העיקריים המשפיעים והמעצבים את דפוסי פעילויות הגומלין שבין הצדדים המשתתפים במערכת. מערכת יחסי העבודה עברה שינויים ניכרים [...]
מחיר
430.00₪ (ILS)
 • מחיר: 430 ₪
 • מס’ מקורות: 22
 • מס’ עמודים: 40
 • מס’ מילים: 12,718
XXXX