09.12.21
חיפוש מתקדם

העלאת עבודה

פרסם את עבודותיך ותתחיל להרוויח בכל פעם שעבודותיך יימכרו, מהעבודה הראשונה וללא הגבלה על מס' הפעמים שמכרת.

אנא הקפידו למלא את כל הפרטים לפי ההנחיות.
* השדות המודגשים הינם שדות חובה למילוי

פרטי העבודה

 • אם המוסד אינו מופיע ברשימה אנא בחר ”אחר” ורשום את שם המוסד בשדה ההערות למטה.
 • הוסף בשדה זה את פרק המבוא/ תקציר מנהלים/ תקציר חופשי של עבודתך. מומלץ מאוד להוסיף תוכן זה, בכדי שהגולשים יוכלו להתרשם מעבודתך ולרכוש אותה
 • אנא הזן מילות כמה שיותר מילות מפתח רלוונטיות לעבודה, והפרד ביניהן באמצעות פסיקים.
 • קבצי PDF/DOC/DOCX/PPT/PPTX/XLS/XLSX בלבד
  צרף את העבודה המלאה, לאחר שווידאת כי היא מכילה את כל הדפים והנושאים.
 • הוסף את המחיר בו אתה מעוניין שעבודתך תימכר. זכור, כי אתה מעוניין שעבודתך תימכר כמה שיותר פעמים, ולכן המלץ על מחיר הוגן. עם זאת, אתר סמינריונית שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המחיר הסופי של כל עבודה המועלת לאתר.
 • סמן את המקצוע בו נכתבה העבודה. סמן עד 3 קטגוריות. במידה ולא מצאת את הקטגוריה הרלוונטית, הוסף ידנית את הקטגוריה בשדה ”קטגוריה חדשה”.
 • עבודתך תעבור בקרת איכות על-ידי צוות סמינריונית ולאחר אישורה תפורסם למכירה באתר. הודעה על העלאתה תשלח לכתובת המייל אותה הזנת בהרשמה. נשמח אם תעלה עבודות נוספות.
 • קראתי ואני מסכים לתקנון למפרסם באתר
 • כללי

  1. שלום וברוכים הבאים לאתר “סמינריונית” (להלן: “האתר“), אתר המשמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  2. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, יראו אותו כמתייחס במשמע גם לנקבה.
  3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  4. הפרסום באתר מוצע לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה, המהווה הסכם מחייב בינך לבין בעל האתר. גלישה באתר ו/או פרסום המוצר ו/או העלאת קבצים לאתר המוצעים לצורך מכירה, מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר. עקב כך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. תנאי שימוש אלה חלים על הפרסום באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), כמו כן הם חלים על פרסום באתר בין באמצעות רשת האינטרנט  ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  5. אבטחה ופרטיות הינם פרמטרים חשובים באג’נדה של בעל האתר ולכן ננקטים אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.  יחד עם זאת מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של בעל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות  למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שבהם נוקט בעל האתר יעלה בידי צד שלישי שאינו מורשה לחדור מידע או להשתמש בו לרעה, המפרסם באתר (להלן: “המשתמש” ו/או “המפרסם“) מצהיר כי הוא מסכים לכך כי בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  6. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הפרסום ובשמירת קשר עם המפרסם. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג’ ללא הסכמת המפרסם, אלא כמפורט להלן:
  • בעל האתר רשאי לשמור מידע הקשור אליך ולשימוש שערכת באתר לצרכיו על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. בעל האתר רשאי להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. בעל האתר רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
  • בעל האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם בעל האתר או מי מטעמו וכן במקרה שבו נתקבל בידי בעל האתר או בידי צד שלישי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי. 
      7. בעל האתר מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של בעל האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. כמו כן, הנך מתחייב כי לא תבצע  
          כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי בעל האתר ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו  
          או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
   
      8. הקישורים לאתרים חיצוניים (אתרים מחוץ לאתר סמינריונית) המופיעים באתר הינם לשם מתן שירות ונוחיות המפרסם בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוכן האתרים המקושרים ואינו שותף לאתרים אלה בכל
         צורה שהיא. לפיכך, בעל האתר אינו נושא באחריות השימוש באתרים אלו והופעת קישורים אלו באתר, אינם בגדר המלצה לשימוש. קישורים אלה וההסתמכות עליהם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
   
      9. בעל האתר מאפשר ללקוחותיו הרשומים ושאינם רשומים באתר, להשתמש בפונקצית הדואר האלקטרוני. שימוש בפונקציה זו אינו חסוי והתוכן הנשלח חשוף לצוות האתר. כל מידע המועבר בשירות הדואר  
         האלקטרוני הינו על אחריות המשתמש בלבד וייתכן כי יהיה חשוף לצד ג’.
   
     10. המשתמש מצהיר ומסכים כי בעל האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לנזק שנגרם ו/או ייגרם למשתמש כתוצאה משימושו באתר. המשתמש פוטר בזאת את בעל האתר מכל אחריות ו/או חבות שהיא כלפיו.
   
  זכויות השימוש באתר
  1. שירותי האתר חופשיים בחלקם ובחלקם דורשים רישום לאתר. הנך נדרש למסור פרטים אישיים מדויקים, אשר הינם תנאי הכרחי לצורך פרסום באתר. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להסב נזק ואף להביא לתביעות נזיקין נגדך בגין נזקים שיגרמו לבעל האתר ו/או למי מטעמו ו/או ללקוחותיו. במקרה של שינוי בפרטים, עליך ליצור קשר עם בעל האתר או לשנותם באופן מקוון באתר השירות. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בעת ביצוע הרישום באתר מבלי שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה מבלי שנתקבלה הסכמתו לתנאי התקנון.
  2. בחלק מהמקומות באתר השימוש ייעשה על ידי סיסמא ויותר רק במידה ובעל האתר נתן את הסכמתו לכך.הסיסמא שניתנת מהאתר לשימוש המפרסם, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
  3. ההרשאה הניתנת להעלאת קבצים ולשימוש באתר, הינה אישית ומוגבלת לאדם אשר ניתנה לו הזכות לשימוש. לא תבוצע כל החלפה/העברה/מכירה/הפצה של הסיסמא האישית לכל אדם אחר זולת האדם לו ניתנה הרשות לשימוש ולו בלבד.
  4. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות ואמינות התוכן אשר אותו תפרסם באתר.
  5. הנתונים אשר תמסור בעת ההרשמה לאתר ישמרו במאגר המידע שבבעלות בעל האתר. אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם ככל שתבחר שלא למוסרו, לא ניתן יהיה לפרסם באתר. בעל האתר לא יעשה שימוש במידע שמסרת, אלא בכפוף לעקרונות המפורטים להלן:
  • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות בפרטים האישיים אשר מסרת באתר שימוש, בכתב ו/או בעל פה לצורך מתן מענה לפנייתך לקבלת שירותי פרסום מהאתר.
  • בעל האתר לא יעביר את פרטיך לצד שלישי כלשהו למעט במקרים המפורטים להלן: (א) אם הפרת את תנאי הסכם זה ו/או כל הסכם נוסף עם בעל האתר ו/או מי מטעמו ;(ב) אם התקבל בידי בעל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו (ג) אם בעל האתר יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם צד שלישי – בעל האתר יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו,  ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלה והוראות התקנון.

       6. השימוש באתר מוגבל למטרות אקדמאיות בלבד ולא ניתן להפיץ /לשכפל / למכור /ליצור מאגרי מידע אקדמאיים/ מתן שירותים מסחריים וכל שימוש אחר שאינו למטרה אישית.

  זכויות יוצרים

  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון, עיצוב וסידור התוכן שבאתר, בקוד המחשב המפעיל אותו ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר (להלן: “התכנים“) שמורות לבעל האתר והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים המוצגים באתר בלא קבלת הסכמת בעל באתר מראש ובכתב. למפרסם הזכות לשימוש אישי בכפוף לתנאי שימוש המופיעים בתקנון זה.
  2. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו בעל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת בעל האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
  3. השם “סמינריונית” סימני המסחר של בעל האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם (domain name) של האתר הם כולם רכושו הבלעדי של בעל האתר בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת בעל האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתו (באם תינתן).
  4. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר , למעט בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת בעל האתר בכתב ומראש.
  5. פרסום עבודה באתר הינה הוכחה לכך שהמפרסם הינו הבעלים המקוריים של היצירה וזכויות היוצרים הם שלו. פרסום עבודה שזכויות היוצרים שלה אינן של המפרסם הינה עבירה על החוק.
  6. המפרסם מצהיר ומתחייב בזאת כי העבודה אותה הוא מעלה לאתר הינה עבודתו והוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי, וכן בעל כל זכויות קניין רוחני אחרות, לעבודה זו, וכי העלאת העבודה לאתר ומכירתה בו:

  6.1   לא מפרה זכויות יוצרים וכל זכויות קנין רוחני אחרות של צד שלישי.

  6.2   אינה מפרה את הוראות הדין.

  6.3   אינה עומדת בסתירה ו/או מפרה כל חוזה ו/או התחייבות של המפרסם עם צד שלישי.  

  6.4   אינה מהווה הוצאת דיבה ו/או משמיצה ו/או פוגעת בצד שלישי ובזכותו לפרטיות.

      7. העלאת עבודה לאתר מהווה הסכמה של המפרסם למכור את עבודתו באתר, בהתאם לתנאי הפרסום כפי שנקבעו בתקנון זה והמפרסם מאשר בזאת לבעל האתר לפרסם/ לשווק/ להציג/ לערוך ולמכור את עבודתו באתר.

      8. לבעל האתר הזכות להוסיף תוכן לחומר המפורסם במטרה לסמן בקרת איכות בדיקה.

      9. המפרסם יכול למשוך את עבודתו מיום העלאת הקבצים לאתר ועד לתום 10 ימים. לאחר מכן, לא יוכל המפרסם למשוך את עבודותיו מהאתר לפני סיום תקופה של 24 חודשים מיום העלאת הקבצים לאתר.

      10. לרשותו של המפרסם עומדת מערכת משוכללת הנותנת לו את האפשרות להעלות מלל חופשי לשם תיאור עבודתו, לצד פרטים מזהים על העבודה כגון מספר מילים, ביבליוגרפיה ועוד. כל פרסום מידע שאינו תואם את תוכן העבודה המועלת או שמהווה הטייה, אם במכוון ואם לאו, הינם על אחריות המפרסם בלבד וכל תביעה ו/או נזק ו/או תלונה, יהיו כלפי המפרסם בלבד ובאחריותו הבלעדית. בעל האתר אינו אחראי לכל תביעה ו/או נזק שייגרמו למפרסם או לרוכש העבודה בגין אי התאמה או הטייה או זיוף של פרטי זיהוי העבודה.

     11. מכירתן של עבודות אקדמיות באמצעות האתר אינן למטרות זיוף ומרמה. המפרסם מפרסם עבודותיו באתר שישמשו כחומר עזר בלבד להעשרת הידע האקדמי, כרקע לעבודה או בסיס לתיאוריה ולא לשם העתקה ו/או זיוף.

  אחריות 

  1. השימוש בתוכן העבודות והעלאתן לאתר הינו באחריות המפרסם בלבד. בעל האתר אינו אחראי על תוכן העבודות המוצגות באתר ולא ישא באחריות לשום תביעות, הוצאות ו/או נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו אם בכלל, למפרסם בעקבות פרסום העבודה או שימוש בה על ידי צד שלישי.
  2. המפרסם מסכים ומתחייב מפורשות ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובע מכל שימוש שיעשה באתר ובעבודות שפרסם באתר, על ידי צדדים שלישיים.
  3. המפרסם מתחייב בזאת לשפות את בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאות שיגרמו להם (לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד) כתוצאה מהעלאת עבודה לאתר על ידי המפרסם והפרת הצהרות והתחייבות המפרסם כאמור בתקנון זה, לרבות בגין דרישות ו/או תביעות של צדדים שלישיים בטענה להפרת זכויות יוצרים.
  4. כל הפרה של זכויות יוצרים על ידי המפרסם ביחס לעבודות שהועלו על ידי המפרסם לאתר, תביא לסיום מיידי של ההסכם בין המפרסם לבעל האתר, ותחייב את המפרסם בהשבת כל סכומי התגמול שקיבל מבעל האתר בהתאם להסכם זה וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות בעל האתר על פי דין ו/או הסכם זה כנגד המפרסם.
  5. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהא למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. בעל האתר אינו מתחייב כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות, אך לא רק, תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי התקשורת לאתר – אצל בעל האתר ו/או אצל מי מספקיו.
  6. בעל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות האתר. יחד עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין-לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור בעל האתר לא ישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה בו נמנעה אפשרות המפרסם לבצע שימוש באתר.

  שיטת התגמול

  1. העברת תגמול למפרסם הינה בעד עבודות השייכות לו ושנמכרו בלבד וזאת כדלקמן:

  המפרסם יהיה זכאי ל-40% (כולל מע”מ) ממחיר עבודה שפורסמה באתר על ידו באתר, שנמכרה למשתמש ושנתקבל תשלום בפועל בגינה לבעל האתר.

         התשלום למפרסם שעבודותיו נמכרות באמצעות האתר ישולמו לו, מידי רבעון (שלושה חודשים)  בכפוף לקיום התנאי הבא:

  • אם התשלום שנקבל על ידי בעל האתר על העבודות שפרסם המפרסם באתר היה בסך של 150 ₪ או מעל לסך של 150 ₪ (במצטבר).
  התשלומים יתבצעו מידי רבעון לפי הטבלה הבאה: 
   

  תקופת מכירה

  רבעון 1

  רבעון 2

  רבעון 3

  רבעון 4

  תאריך מכירה

  01.01-31.03

  01.04-30.06

  01.07-30.09

  01.10-31.12

  מועד תשלום

  עד ה- 30.04

  עד ה- 31.07

  עד ה- 31.10

  עד ה- 31.01


  1. תגמול חבר מביא חבר: כל משתמש רשום יקבל לינק (קישור) ייחודי שיאפשר לו לשמור את המשתמשים שנרשמו דרכו.
  2. על כל תקבול של חבר ברשת החברים שלך (עד 4 רמות ובלי הגבלת חברים) יקבל המפרסם עד 30% מהתקבול אותו קיבל בעל העבודה בחזקת מספר הרמה.
   להלן פירוט סך התשלום אותו יקבל המפרסם עבור כל מכירת עבודה של חבר ברשת החברים שלו:
  • רמה 1: 30%
  • רמה 2: 30%*30%= 9%
  • רמה 3: 30%*30%*30% = 2.7%
  • רמה 4 30%*30%*30%*30% = 0.81%

   

  בכדי להמחיש את הרווחים הפוטנציאליים של שיטה זו ניקח מחיר עבודה ממוצע העומד על 250 ₪ ונניח שמהרמה הראשונה מספר החברים גדל בהתאמה ב10 חברים כל פעם (לכל רמה) ושכל אחת מכר רק עבודה אחת:

   

  רמה

  מספר אנשים

  תקבול

  המפרסם

   

   

  רמה 1

  10

  1000 ₪.

  רמה 2

  20

  800 ₪.

  רמה 3

  30

  480 ₪.

  רמה 4

  40

  256  ₪.

  סה”כ רווח מחברים

   

  2,536 ₪

  1. המפרסם יהיה רשאי להציע את סכום התשלום על העבודה אותה הוא מעלה אך הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט מהו הסכום הסופי שיפורסם לצד כל עבודה.
  2. התשלום למפרסם יתבצע על ידי העברת התשלום לחשבונו של המפרסם. האחריות על נכונות פרטי חשבון הבנק של המפרסם הינה על המפרסם.
  3. המפרסם יוכל לראות את רמות החברים שלו ואת רווחיו מהם על ידי כניסה ללוח הבקרה האישי שלו באתר.
  4. המפרסם יוכל לראות את רווחיו על מכירת עבודותיו על ידי כניסה ללוח הבקרה האישי שלו באתר.
  5. התגמול של המפרסם יחושב כאחוז מתוך הכנסות נטו שהתקבלו בידי בעל האתר ממכירת העבודות  של המפרסם (לאחר ניכוי מסים מע”מ וכו’).
  6. תשלום התגמול למפרסם יבוצע בדרך של שיקים, העברות בנקאיות וכו’ והכל לפי בחירת בעל האתר.
  7. בעל האתר פועל על פי חוקי המדינה ופקודות מס הכנסה, לפיכך התקבולים יועברו למפרסם בניכוי מע”מ כחוק למעט עוסק מורשה ו/או חברה בע”מ.
  תנאי התקשרות
  1. בעל האתר רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המפרסם בכל עת ולהוריד את עבודותיו מהאתר. על כך תישלח למפרסם הודעת טקסט לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהיא ניתנה על ידי המפרסם בעת הרישום.
  2. הסכם זה אינו מהווה יחסי שותפות/עובד- מעביד/  נציגויות/ סוכנים/ או שליחות מכל סוג שהיא, בין בעל האתר לבין המפרסם.
  3. בעל האתר אינו אחראי לכל נזק או תביעה שתיגרם למפרסם בעקבות מכירת עבודתו ו/ או פרסומה. כמו כן, בעל האתר אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למפרסם כתוצאה מפרסום עבודתו באתר.
  4. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם עבודה במידה ותמצא לא ראויה על פי הסטנדרטים של בעל האתר.
  5. דיווח על מכירת העבודה לרשויות המס בישראל חלות על תקבוליו של המפרסם ובאחריותו בלבד.  

  ביטול עסקה מצד בעל האתר

  בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או למנוע שימוש באתר ממפרסם מסוים ו/או לבטל עסקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
  2. אם לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

   כשרות להשתמש באתר

  כל אדם רשאי לפרסם באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

  1. המפרסם הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  2. המפרסם הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת אינטרנט.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, בעל האתר רשאי למנוע ממפרסם מלפרסם באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

  א.     המפרסם ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

  ב.      המפרסם מסר פרטים שגויים במתכוון.

  ג.      המפרסם ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

  שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית

  1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.
  2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי על סגירת האתר. בעל האתר יפרסם באתר על כוונתו לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על בעל האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בקשר לכך.
  3. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
  4. בעל האתר אינה מתחייב לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

  שיפוי

  הינך מתחייב לשפות את בעל האתר  ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה  מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

  שונות

  1. המפרסם לא יוכל להמחות ו/או להסב את זכויותיו מכוח תקנון זה מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר. בעל האתר יוכל להסב את זכויות באתר ו/או על פי תקנון זה לכל צד שלישי.
  2. על השימוש באתר ועל פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובעים מתקנון זה או מהשימוש באתר הינו בית המשפט המוסמך בתל אביב.
  3. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת על ידי בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בלי למסור על כך הודעה מראש. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

   

XXXX