09.05.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 17 פריטים
סוג תואר: תואר שני סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 2603 שנת הגשה: 2010

כלכלת משאבי טבע: פיתוח אנרגיה מתחדשת על רקע משבר האקלים ומשבר האנרגיה במדינות מפותחות ומתפתחות, ובחינת מצבה של ישראל בתחום זה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עיר ושינוי אקלים
העולם נערך בשנים האחרונות לקראת מהפכה בתחום האנרגיה לאחר שנקבע כי אין אפשרות להמשיך כרגיל ולייצר אנרגיה ממשאבים מסורתיים כגון :פחם ונפט שהם גם מזהמים וגם מתכלים. לפיכך הוחלט למצוא מקורות תחליפיים שבאמצעותם יהיה ניתן לייצר אנרגיה. התנאי הראשון למקורות אלה שיהיו "ירוקים" כלומר ידידותיים לסביבה ותנאי שני מתחדשים כלומר מקור שהוא לא מתכלה. מכאן הגיעה ההגדרה "אנרגיה ירוקה מתחדשת" , ההגדרה השכיחה יותר היא "אנרגיה מתחדשת". מדינות העולם החלו בפיתוח טכנולוגיות ויישום של אנרגיה מתחדשת. הוקמו אלפי ארגונים ברחבי העולם , חוקקו חוקים ונקבעה מדיניות בתחום , הוגדרו יעדים לביצוע , הושקעו סכומי עתק במו"פ ונחתמו אמנות בינלאומיות.
מחיר
450.00₪ (ILS)
 • מחיר: 450 ₪
 • מס’ מקורות: 42
 • מס’ עמודים: 41
 • מס’ מילים: 14,594
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3763 שנת הגשה: 2011

ממ"ן 13 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
תכנית לחישוב ההיקף והשטח של משולש.
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 1
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3766 שנת הגשה: 2011

ממן 16 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
מימוש ב- Java את המחלקה Polygon
מחיר
50.00₪ (ILS)
 • מחיר: 50 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 5
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3765 שנת הגשה: 2011

ממן 15 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
ציון 93 המחלקה Point מייצגת קואורדינטה במישור – למחלקה Point יש את התכונות הפרטיות ( instance variables ) הבאות: int _x • – שמייצגת את המיקום על פני ציר ה- ;X int _y • – שמייצגת את המיקום על פני ציר ה- לכתוב את המחלקה Point המחלקה RectangleA מייצגת מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים.
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 14
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3764 שנת הגשה: 2011

ממן 14 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
לכתוב תכנית המטפלת במוצרים בחנות. לשם כך נכתוב שתי מחלקות – אחת המייצגת מוצר בחנות, והשנייה תהיה מחלקה המפעילה את המחלקה. באותו פרויקט כתבו מחלקה בשם ProductDriver המשתמשת במחלקה .Product
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 6
 • מס’ מילים:
XXXX