09.05.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 8 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3763 שנת הגשה: 2011

ממ"ן 13 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
תכנית לחישוב ההיקף והשטח של משולש.
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 1
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3766 שנת הגשה: 2011

ממן 16 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
מימוש ב- Java את המחלקה Polygon
מחיר
50.00₪ (ILS)
 • מחיר: 50 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 5
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3765 שנת הגשה: 2011

ממן 15 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
ציון 93 המחלקה Point מייצגת קואורדינטה במישור – למחלקה Point יש את התכונות הפרטיות ( instance variables ) הבאות: int _x • – שמייצגת את המיקום על פני ציר ה- ;X int _y • – שמייצגת את המיקום על פני ציר ה- לכתוב את המחלקה Point המחלקה RectangleA מייצגת מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים.
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 14
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3764 שנת הגשה: 2011

ממן 14 – ג'אווה א'

אחר
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
לכתוב תכנית המטפלת במוצרים בחנות. לשם כך נכתוב שתי מחלקות – אחת המייצגת מוצר בחנות, והשנייה תהיה מחלקה המפעילה את המחלקה. באותו פרויקט כתבו מחלקה בשם ProductDriver המשתמשת במחלקה .Product
מחיר
75.00₪ (ILS)
 • מחיר: 75 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 6
 • מס’ מילים:
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: אחר עבודה’ מס: 3733 שנת הגשה: 2010

תרגילים ופתרונות מלאים בקורס סטטיסטיקה ב'

האוניברסיטה הפתוחה
סטטיסטיקה ב'
תרגילים ופתרונות מלאים של המרצה בקורס סטטיסטיקה ב', כולל הסברים מפורטים ונוסחאות. יחידות 11-14
מחיר
35.00₪ (ILS)
 • מחיר: 35 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 100
 • מס’ מילים:
XXXX