19.06.21
חיפוש מתקדם
נמצאו 64 פריטים
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 576 שנת הגשה: 2009

בחינת נושא אפליית הנשים במקומות העבודה בארץ ובעולם

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שוויון הזדמנויות
ההיסטוריה של נשים בישראל מתחילה במאבק על שוויון. על אף העבודה כי החברה היישובית התארגנה כחברה חדשה שאימצה לעצמה רעיונות דמוקרטיים של שוויון, ועף אף העובדה כי נשים כמוגברים הצטרפו לתנועות החלוציות, לכיבוש העבודה, לבניית התרבות והחברה העברית, לקיבוצים ולמחתרות. השוויון היה יותר סיסמא מאשר מציאות בפועל. בכל אחת מהמסגרות נדחקו הנשים לתפקידים שוליים, ונאלצו להיאבק על זכותן להשתתף כשוות (הרצוג 2000 ). הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור ולהיבחר הושגה רק לאחר מאבק והתארגנות פוליטית של נשים. זכות הבחירה לנשים בעולם הושגה לאחר מאבק ממושך וקשה, שהחל בשנות השבעים של המאה ה- 19 (מלמן 1993). גם בישראל שלפני קום
מחיר
300.00₪ (ILS)
 • מחיר: 300 ₪
 • מס’ מקורות: 14
 • מס’ עמודים: 25
 • מס’ מילים: 5,865
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 372 שנת הגשה: 2010

אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה

המרכז האקדמי למשפט ועסקים
דיני עבודה
בחוק השוויון מוגדר בעל מוגבלות "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים". אנשים עם מוגבלות במדינת ישראל מופלים בכל תחומי החיים: שיעורי האבטלה בקרבם מרקיעי שחקים; רוב המקומות הציבוריים אינם נגישים; אנשים עם מוגבלות נשלחים כדבר שבשגרה לגור במוסדות מרוחקים ומבודדים מן החברה; ילדים עם צרכים מיוחדים נשלחים לבתי ספר מיוחדים, והמעטים במערכת החינוך הרגילה אינם מקבלים כמעט כל מענה לצורכיהם.
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 23
 • מס’ עמודים: 28
 • מס’ מילים: 7,648
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: סמינריון עבודה’ מס: 5224 שנת הגשה: 2013

אפלית עובדים עם מוגבלויות בעבודה

האוניברסיטה הפתוחה
דיני עבודה
בחוק השוויון נקבע כי "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים." נושא העבודה: אפליה של עובדים עם מוגבלויות במקום עבודה בישראל בחרתי לעסוק בסוגיית התעסוקה לנוכח העובדה כי אחד מתחומי החיים העיקריים של האדם הינו מקום עבודתו, השתלבות במקום עבודה מעניין ומתגמל מהווה את אחת [...]
מחיר
250.00₪ (ILS)
 • מחיר: 250 ₪
 • מס’ מקורות: 15
 • מס’ עמודים: 26
 • מס’ מילים: 7,148
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: פרה סמינריון עבודה’ מס: 3470 שנת הגשה: 2011

השפעות הגבלת חופש העיסוק על התחרות החופשית

האוניברסיטה הפתוחה
דיני עבודה
חופש העיסוק נולד במסגרת המהפכה החוקתית שעבר החוק הישראלי בשנת 1992 מעגן בתוכו את זכותו של אדם לעבוד בכל מקצוע ועיסוק, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי במטרה להתפרנס בכבוד. מכאן מקומו החשוב של חופש העיסוק במסגרת זכויות היסוד . למרות מעמדו של חופש העיסוק , הוא אינו מייצג תפיסה ברורה ולעיתים אף מטעה כשבוחנים את ההגבלות המוטלות עליו אם מכוח החוק ואם מכוח חוזה של העובד עם מעבידו , ומכוח סודות מסחריים של מעביד.
מחיר
180.00₪ (ILS)
 • מחיר: 180 ₪
 • מס’ מקורות: 16
 • מס’ עמודים: 14
 • מס’ מילים: 4,056
סוג תואר: תואר ראשון סוג עבודה: ממן - מטלת מנחה עבודה’ מס: 3712 שנת הגשה: 2012

ממן 11 – דיני תאגידים

האוניברסיטה הפתוחה
דיני תאגידים
תיאוריית המיזם תנאי הסף ליישום תיאורית המיזם פס"ד בן ציון
מחיר
85.00₪ (ILS)
 • מחיר: 85 ₪
 • מס’ מקורות:
 • מס’ עמודים: 2
 • מס’ מילים: 600
XXXX